Statistisk sentralbyrås bibliotek er eit spesialbibliotek innan statistisk informasjon, offisiell statistikk og samfunnsøkonomi. I samlinga finst mellom anna all norsk offisiell statistikk gjeve ut av SSB gjennom tidene, og dessutan statistikk frå andre norske og internasjonale statistikkprodusentar. Offisiell statistikk blir i dag hovudsakleg publisert elektronisk og er ofte fritt tilgjengeleg i dei respektive utgivaranes databasar.

Biblioteket deltek også i det nasjonale utlånssamarbeidet som inneber at statistikk og anna materiale kan bestillast via andre bibliotek. Det meste av samlinga til biblioteket er tilgjengeleg for utlån.

Søk etter bøker og publikasjonar i søkesystemet ORIA.

Finn publikasjonar frå SSB

Kontakt eller besøk biblioteket

Opningstider

Biblioteket er betent måndag til fredag 09.00–15.00. Besøk må avtalast på førehand, slik at vi betre kan hjelpe til med å finne fram til relevant statistikk og faglitteratur.

Besøksadresse

Akersveien 26, 0177 Oslo 

Postadresse

SSBs bibliotek, Pb. 2633 St. Hanshaugen, 0131 Oslo