SSB skole

SSB skole er inngangen til innhold tilpasset skolen. Her finner du undervisningsopplegg om ulike tema og lenker til artikler, infografikk og videoer som kan være til nytte i undervisningen. Du kan også melde deg på nyhetsbrev.

Andre ressurser til bruk i undervisningen

Hva, hvordan og hvorfor?
Artikler som forklarer og beskriver utvalgte tema fra statistikkene og analysene våre.
Visualiseringer
Dette er oversikter som gir deg et bilde av ulike tema og mulighet til å utforske tallene.
Videoer
En samling videoer som kan være relevante i undervisningen.
Kommunefakta
Enkle sider med tall på kommunenivå om alt fra antall innbyggere til økonomi.
Bærekraftsmålene
Vedtatt av FNs medlemsland i 2015 - se status for de nasjonale indikatorene.
Undervisningsressurser fra Eurostat
Undervisningsressurser på engelsk om blant annet statistikk, geografi og samfunnsfag.