Banker og kredittforetak

Oppdatert: 4. desember 2023

Neste oppdatering: 5. januar 2024

Innskudd fra husholdninger
Innskudd fra husholdninger
Oktober 2023
1 638 748
millioner kroner
Banker og kredittforetak, utvalgte tall fra balansen. Millioner kroner
Banker og kredittforetak, utvalgte tall fra balansen. Millioner kroner
September 2023Oktober 2023
Banker
Utlån til husholdninger1 701 7411 713 945
Utlån til industrien101 074105 438
Innskudd fra husholdninger1 643 1531 638 748
Boligsparing for ungdom (BSU)46 40645 631
Kredittforetak
Utlån til husholdninger2 038 1922 033 164
Utlån til industrien1 8441 884
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Bankenes utlån etter næring. Millioner kroner
  Bankenes utlån etter næring. Millioner kroner
  Juli 2023August 2023September 2023Oktober 2023
  Alle næringer1 866 8781 877 5661 868 8261 881 321
  Jordbruk og tilknyttede tjenester63 90864 51665 09765 672
  Skogbruk og tilknyttede tjenester3 7783 8223 8943 923
  Fiske og fangst50 00252 19751 14251 959
  Fiskeoppdrett og klekkerier56 03951 85449 76653 082
  Bergverksdrift og utvinning8 5808 5558 6707 848
  Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass1 2531 3081 3111 353
  Utvinning av råolje og naturgass5 4015 9554 5035 676
  Industri104 505102 129101 074105 438
  Bygging av skip og båter3 6423 2693 6362 966
  El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning56 62459 70656 30457 788
  Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet9 4889 70710 34810 618
  Utvikling av byggeprosjekter171 061173 133171 683171 099
  Bygge- og anleggsvirksomhet ellers52 89753 56354 51351 834
  Varehandel, reparasjon av motorvogner99 03999 93099 62599 269
  Utenriks sjøfart og rørtransport54 28957 55055 12655 240
  Transport ellers og lagring57 36956 34159 00160 286
  Overnattings - og serveringsvirksomhet21 36520 87821 20722 156
  Informasjon og kommunikasjon20 97421 41321 19221 288
  Omsetning og drift av fast eiendom815 837819 677823 188826 827
  Faglig og finansiell tjenesteyting120 067121 124116 564116 746
  Forretningsmessig tjenesteyting42 23542 21742 07542 317
  Tjenesteytende næringer ellers48 52548 72248 90847 936
  Standardtegn i tabeller
 • Bankenes utlån etter type til husholdninger. Millioner kroner
  Bankenes utlån etter type til husholdninger. Millioner kroner1
  Juli 2023August 2023September 2023Oktober 2023
  Rammelån med pant i bolig190 620193 040193 881198 436
  Rammelån med pant i næringseiendom14 46214 63714 87915 136
  Rammelån med annen pant14 94314 61614 54613 130
  Kredittkort24 63924 50824 72525 199
  Factoring1 1811 1191 2371 151
  Leiefinansiering9 0579 0149 0799 720
  Andre rammelån uten pant13 13513 14712 83412 579
  Nedbetalingslån med pant i bolig1 242 3731 247 1611 236 4141 244 839
  Nedbetalingslån med pant i næringseiendom64 78265 05765 40566 348
  Nedbetalingslån med annen pant96 22695 83295 06293 726
  Nedbetalingslån uten pant38 09038 81338 32638 457
  Gjenkjøpsavtale2 9382 9522 9162 930
  1Utlån i denne tabellen omfatter brutto balanseført verdi.
  Standardtegn i tabeller
 • Husholdningenes innskudd etter type. Millioner kroner
  Husholdningenes innskudd etter type. Millioner kroner
  Juli 2023August 2023September 2023Oktober 2023
  Totale innskudd1 656 3791 650 0041 643 1531 638 748
  Transaksjonsinnskudd1 396 6961 383 2401 368 7491 356 893
  Innskudd med kort bindingstid191 390198 623205 326210 522
  Innskudd med lang bindingstid14 10314 36914 84316 359
  Skattetrekkskonti340449299420
  Innskudd knyttet til pensjonsavtaler/sparing394393377388
  Boligsparing for ungdom (BSU)47 06546 54946 40645 631
  Innskudd bundet til andre formål6 3916 3827 1538 534
  Standardtegn i tabeller
 • Finansforetakenes utlån etter sektor. Millioner kroner
  Finansforetakenes utlån etter sektor. Millioner kroner
  Juli 2023August 2023September 2023Oktober 2023
  Banker
  Ikke-finansielle foretak1 691 5771 700 8081 691 7991 702 956
  Finansielle foretak643 287625 166635 569635 312
  Offentlig forvaltning7 0848 1859 5029 267
  Ideelle organisasjoner15 68015 39915 31615 337
  Husholdninger1 705 0771 712 4461 701 7411 713 945
  Utlandet586 947610 731640 354734 811
  Finansieringsselskap1
  Ikke-finansielle foretak....91 348.
  Finansielle foretak....380.
  Offentlig forvaltning....2 319.
  Ideelle organisasjoner....329.
  Husholdninger....101 848.
  Utlandet....16 419.
  Kredittforetak
  Ikke-finansielle foretak50 38950 65651 03651 399
  Finansielle foretak11 89913 00715 32241 280
  Offentlig forvaltning333 650340 257339 244340 978
  Ideelle organisasjoner986988991973
  Husholdninger2 016 1312 017 0792 038 1922 033 164
  Utlandet7 0424 5294 6167 243
  Statlige låneinstitutter
  Ikke-finansielle foretak36 78736 81836 57736 566
  Finansielle foretak27272727
  Offentlig forvaltning105 369106 434106 002105 593
  Ideelle organisasjoner12 14112 30412 28912 105
  Husholdninger285 559290 504292 194292 270
  Utlandet3 6943 6943 6943 694
  1Rapporterer kvartalsvis
  Standardtegn i tabeller
 • Hovedstørrelser fra bankenes resultat. Millioner kroner
  Hovedstørrelser fra bankenes resultat. Millioner kroner
  3. kvartal 20203. kvartal 20213. kvartal 20223. kvartal 2023
  Sum renteinntekter og lignende inntekter102 19080 155118 326247 054
  Sum rentekostnader og lignende kostnader35 64717 82944 719151 275
  Netto renteinntekter66 54362 32673 60795 778
  Sum inntekter137 089119 907150 052286 292
  Sum kostnader80 37164 31493 301206 307
  Resultat før tap56 71955 59456 75179 985
  Sum kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer26 6293 6311651 713
  Konstaterte tap på utlån3 3545 4316 0321 044
  Resultat før skatt30 09051 96356 58678 272
  Skattekostnad6 30011 66812 30817 531
  Resultat før andre inntekter og kostnader23 79040 29544 27860 740
  Andre inntekter og kostnader før skatt-9424741 850-14 815
  Skatt på andre inntekter og kostnader134-112-217-124
  Totalresultat22 98240 65745 91045 802
  Standardtegn i tabeller
 • Innskudd etter fylke. Millioner kroner
  Innskudd etter fylke. Millioner kroner
  2019202020212022
  Viken..563 590640 130660 989
  Østfold (-2019)97 399......
  Akershus (-2019)293 192......
  Buskerud (-2019)112 568......
  Oslo598 536716 991809 078805 785
  Innlandet..168 452175 901180 833
  Hedmark (-2019)84 892......
  Oppland (-2019)69 411......
  Vestfold og Telemark..160 973175 336185 355
  Vestfold (-2019)85 536......
  Telemark (-2019)59 406......
  Agder..124 536137 004141 958
  Aust-Agder (-2019)40 978......
  Vest-Agder (-2019)69 932......
  Rogaland235 258263 636282 593356 740
  Vestland..308 086331 530353 950
  Hordaland (-2019)231 681......
  Sogn og Fjordane (-2019)53 438......
  Møre og Romsdal113 120123 660131 694136 791
  Trøndelag - Trööndelage189 947208 960229 148240 688
  Nordland - Nordlánnda96 600103 820117 619124 093
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku..97 905102 592108 186
  Troms - Romsa (-2019)62 822......
  Finnmark - Finnmárku (-2019)25 267......
  Andre9769509731 087
  Standardtegn i tabeller
 • Bankenes utlån etter fylke. Millioner kroner
  Bankenes utlån etter fylke. Millioner kroner
  2019202020212022
  Viken..569 474597 981636 635
  Østfold (-2019)103 723......
  Akershus (-2019)309 068......
  Buskerud (-2019)125 935......
  Oslo978 748962 7891 144 6551 298 144
  Innlandet..161 398163 374171 998
  Hedmark (-2019)93 306......
  Oppland (-2019)65 842......
  Vestfold og Telemark..176 447184 931195 395
  Vestfold (-2019)100 767......
  Telemark (-2019)73 385......
  Agder..145 058144 646148 766
  Aust-Agder (-2019)45 692......
  Vest-Agder (-2019)96 155......
  Rogaland291 153292 970293 252300 885
  Vestland..357 158379 850384 190
  Hordaland (-2019)301 131......
  Sogn og Fjordane (-2019)56 478......
  Møre og Romsdal166 778172 487181 116193 181
  Trøndelag - Trööndelage282 118305 808321 638350 591
  Nordland - Nordlánnda123 148129 616136 506143 123
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku..114 613121 407125 693
  Troms - Romsa (-2019)85 566......
  Finnmark - Finnmárku (-2019)27 744......
  Andre6111 046513447
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.

Balanseregnskapet, måned og år
Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsperioden (måned og år). De viktigste balansepostene presenteres sektorfordelt.

Resultatregnskapet, kvartal
Resultatregnskapet viser inntekter og kostnader i løpet av regnskapsperioden. Kvartalsvis presenteres dataene som akkumulerte tall fra årsskiftet.

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og (art (i resultatregnskapet))

Finansobjekter og realobjekter
Gjeld, fordringer og andre eiendeler i banker og finansieringsforetaks balanseoppstilling deles inn i ensartede hovedgrupper: Eksempler på slike grupper er utlån, bankinnskudd, obligasjoner, aksjer mv.

Debitor- og kreditorsektor (i balanseregnskapet)
Låntaker og långiver klassifiseres etter institusjonell sektorgruppering, basert på nasjonalregnskapets regelverk. For nærmere beskrivelse av sektorgruppering, se veiledningen på innrapporteringssiden.

Debitor- og kreditornæring (i balanseregnskapet)
Basert på regelverket i næringsstandarden grupperes enkelte finansobjekter etter debitors eller kreditors næringstilhørighet. For nærmere beskrivelse av næringsgruppering, se veiledningen på innrapporteringssiden.

Inntekts- og kostnadsarter (i resultatregnskapet)
Inntekter og kostnader deles inn etter art basert på nasjonalregnskapets regelverk. Renteinntekter og rentekostnader er et eksempel på dette.

Navn: Banker og kredittforetak
Emne: Bank og finansmarked

5. januar 2024

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Hele landet.

Månedlig balanse publiseres 5 uker etter, kvartalsresultat 8 uker etter og årlig aggregerte fylkesfordelte utlån og innskudd 6 måneder etter rapportperioden.

Rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD

Ikke relevant

Regnskapsoppgavene fra banker og finansieringsforetak danner et grunnlag for tilsynet med institusjonene og finansmarkedene. Dataene er informasjonsgrunnlag for både penge- og kredittpolitikk. I tillegg inngår dataene i kredittindikator- og pengemengdestatistikken, samt i nasjonal- og utenriksregnskapet. Regnskapsdataene benyttes direkte i internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc. Regnskapsrapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Statistisk sentralbyrå og delvis Norges Bank.

Statistikken brukes som input i andre statistikker, samt analyse og tilsyn. De viktigste brukere utover SSB er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansdepartementet, finansnæringen og media. I tillegg inngår statistikken i bl.a. nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet og i finansielle sektorregnskaper, samt i internasjonal rapportering.

Ikke relevant

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 2008 (SNA 2008), "European System of Accounts" fra 2010 (ESA 2010) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics". Statistikken er også tilpasset flere av oppdateringene som er gjort i disse standardene.

Statistikken fra finansinstitusjonene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorregnskaper, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Regnskapsstatistikken for banker og finansieringsforetak blir innhentet med hjemmel i lov om tilsynet av kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Rapportering fra Norges Bank og statlige låneinstitutter blir innhentet bl.a. med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 21. juni 2019 nr. 32 (statistikkloven).

Følgende er relevant for statistikken:

Rådsdirektiv 635/86 Regnskapsdirektiv for banker og andre kredittinstitusjoner.

Rådsdirektiv 2006/48/EF Tilsynsdirektiv om adgang til å starte opp og drive kredittvirksomhet.

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Statistikken bygger på balanse- og resultatregnskapsdata for Norges Bank, bankene, de statlige låneinstituttene, kredittforetakene og finansieringsselskapene på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge (Norsk og juridisk enhet).

Statistikken er basert på avstemte regnskapsdata fra finansinstitusjonene.

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling.

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsdataene. Alle data innrapporteres via Altinn. Rapportørene får automatiske tilbakemeldinger om opplagte feil og mulige feil i innrapportere data. Feil skal rettes innen 2 dager. I forbindelse med bearbeiding av tallene i Statistisk sentralbyrå kan rapportørene få spørsmål om å kontrollere tall som ikke omfattes av de automatiske tilbakemeldingene. Korreksjoner fra rapportørene mottas fortløpende.

Ikke relevant
Ikke relevant

Endringer i regnskapslov og forskrifter
Regnskapsstatistikken for finansinstitusjonene er basert på gjeldende regnskapsforskrifter. Brudd i tidsserier og inkonsistens mellom innrapporterte tall og selskapenes offisielle regnskap kan forekomme ved endringer i regnskapslov og i de forskriftene som gjelder for finansinstitusjonene.

Strukturendringer i finanssektoren
Det er flere nyetableringer, oppkjøp, fusjoner, fisjoner, omklassifiseringer og porteføljeflyttinger hvert år. De fleste av disse endringene har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til større brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Utlånsforskriften
Utlånsforskriften trådte i kraft 1. januar 2005 og førte til en mindre endring i målingen av verdien på utlån og garantier i regnskapet og da et mindre brudd i tidsseriene for utlån og tapsnedskrivninger. Forskriften er tilpasset IFRS og Norsk Regnskapsstandard, og påvirker utlånstidsseriene i begrenset grad. Det var også et brudd i tidsserien for lån i 1992 på grunn av endrede regnskapsregler.

Endringer i presentasjonen av statistikken
Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. Eksempelvis ble rammelån med pant i bolig skilt ut som egen spesifikasjon f.o.m. januar 2006 og førte til en reduksjon i nedbetalingslån med pant i bolig og kasse-, drifts- og brukskreditt.

Obligasjoner med fortrinnsrett
I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. OMF er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller i annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld og kalles ofte boligobligasjoner fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje.

Stortinget ga 24. oktober 2008 Finansdepartementet fullmakt til å sette i verk en ordning der staten låner ut statspapirer til bankene med sikkerhet i, eller i bytte mot OMF. Bankene kan erverve OMF enten i markedet eller direkte fra kredittforetak som er autorisert til å utstede OMF.

Etter åpningen for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett og lanseringen av tiltakspakken, har en rekke nye kredittforetak blitt etablert, og større låneporteføljer har blitt flyttet mellom banker og kredittforetak.

Nye næringsspesifikasjoner i statistikken
I mai 2009 ble ny norsk næringsstandard innført i finansstatistikken. Endringen økte muligheten for å følge utlånsutviklingen i viktige enkeltnæringer, men førte også til brudd i tidsseriene for utlån etter låntakernæring. Dette gjør at sammenligninger av næringsfordelte utlån før og etter mai 2009 på månedsbasis, og før og etter mai 2010 på årsbasis, er vanskelig for flere næringer.

Ny institusjonell sektorgruppering
Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører et brudd i regnskapsstatistikken for banker og finansforetak fra og med mars 2012.

En rekke foretak som tidligere ble klassifisert som ikke-finansielle foretak er nå flyttet over til finansielle foretak. Utlån til disse foretakene skal ikke lenger fordeles etter næring og er derfor ikke lenger inkludert i statistikken for utlån etter næring. Det er særlig næringen faglig og finansiell tjenesteyting som er påvirket, ettersom mange av foretakene som er flyttet over til finansielle foretak tidligere falt inn under denne næringen.

Endring i innskuddsspesifikasjoner
Fra og med april 2015 ble det innført nye innskuddsspesifikasjoner i balanse-rapporteringen. Enkelte innskuddsserier fra periodene før april 2015 er derfor ikke sammenlignbare med senere perioder. Se artikkelen Omlegging av pengemengdestatikken for mer detaljer.

Tilpasning av Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) til internasjonaleregnskapsstandarder (IFRS 9)
Fra og med januar 2018 ble det gjennomført en større omlegging av innrapporteringen som danner datagrunnlaget for statistikken. Dette innebar en utstrakt omstrukturering og definisjonsmessig omlegging av innrapporterte data som påvirket både fremstillingen av balanse og resultat, samt omfanget av enkelte objekter. Dette førte til brudd i enkelte tidsserier, noe som kan gjøre det utfordrende å sammenlikne data før og etter januar 2018. Se artikkelen Omlegging av bankstatistikken for mer detaljer.

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

*Feil i rapportørenes regnskaper

*Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til regnskapsrapportene og til mottakere hos rapportørene og hos myndighetene

*Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper

*Ulike bokføringstidspunkt for transaksjoner

*Mangelfullt utførte oppgaver fra rapportørene

*Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korreksjonssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Det betyr at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store, viktige endringer vil imidlertid bli kommentert ved publisering av dagens statistikk.

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk inkluderes ved neste publisering av tall.

Kontakt

Karl Henrik Nordbakken

kno@ssb.no

47 31 16 25

Ole Morten Østlyngen

ole.ostlyngen@ssb.no

97 09 73 32