Banker og kredittforetak

Oppdatert: 12. mai 2021

Neste oppdatering: 3. juni 2021

Innskudd fra husholdninger
Banker, utvalgte tall. Millioner kroner

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.

Kontakt