Banker og kredittforetak

Oppdatert: 2. juni 2023

Neste oppdatering: 3. juli 2023

Innskudd fra husholdninger
Innskudd fra husholdninger
April 2023
1 620 662
millioner kroner
Banker og kredittforetak, utvalgte tall fra balansen. Millioner kroner
Banker og kredittforetak, utvalgte tall fra balansen. Millioner kroner
Mars 2023April 2023
Banker
Utlån til husholdninger1 657 1121 671 425
Utlån til industrien95 532100 415
Innskudd fra husholdninger1 605 5411 620 662
Boligsparing for ungdom (BSU)49 38049 037
Kredittforetak
Utlån til husholdninger2 022 1052 015 108
Utlån til industrien1 6261 673
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Bankenes utlån etter næring. Millioner kroner
  Bankenes utlån etter næring. Millioner kroner
  Januar 2023Februar 2023Mars 2023April 2023
  Alle næringer1 802 8201 825 9721 830 9561 859 951
  Jordbruk og tilknyttede tjenester63 20060 60361 23961 798
  Skogbruk og tilknyttede tjenester3 7243 7123 7563 799
  Fiske og fangst48 02048 95749 55550 005
  Fiskeoppdrett og klekkerier50 78456 68554 24354 994
  Bergverksdrift og utvinning8 7368 0638 0797 480
  Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass1 8431 9921 7791 155
  Utvinning av råolje og naturgass3 6833 8983 9334 415
  Industri100 31795 73895 532100 415
  Bygging av skip og båter3 0152 9182 8612 666
  El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning56 33357 26354 49656 780
  Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet7 9097 9427 8908 661
  Utvikling av byggeprosjekter163 007163 932165 388166 957
  Bygge- og anleggsvirksomhet ellers50 85251 82050 66652 971
  Varehandel, reparasjon av motorvogner94 893104 626103 575108 971
  Utenriks sjøfart og rørtransport58 47859 51161 00261 128
  Transport ellers og lagring57 55257 98956 64257 445
  Overnattings - og serveringsvirksomhet21 46621 81522 04221 509
  Informasjon og kommunikasjon20 59222 42320 25120 369
  Omsetning og drift av fast eiendom786 523791 835800 260804 577
  Faglig og finansiell tjenesteyting112 226113 782117 023122 302
  Forretningsmessig tjenesteyting43 44643 55643 60644 107
  Tjenesteytende næringer ellers46 22346 91447 13947 446
  Standardtegn i tabeller
 • Bankenes utlån etter type til husholdninger. Millioner kroner
  Bankenes utlån etter type til husholdninger. Millioner kroner1
  Januar 2023Februar 2023Mars 2023April 2023
  Rammelån med pant i bolig183 008183 571182 670184 701
  Rammelån med pant i næringseiendom14 93113 88613 99314 135
  Rammelån med annen pant15 19914 60114 86614 984
  Kredittkort23 73123 57724 17924 126
  Factoring9809811 008683
  Leiefinansiering9 7499 8079 5299 324
  Andre rammelån uten pant13 56513 50713 50213 378
  Nedbetalingslån med pant i bolig1 200 1481 202 7951 204 7381 217 337
  Nedbetalingslån med pant i næringseiendom66 05965 44665 53664 950
  Nedbetalingslån med annen pant93 17394 62494 01094 464
  Nedbetalingslån uten pant38 46437 68237 85237 963
  Gjenkjøpsavtale2 8522 8722 8742 896
  1Utlån i denne tabellen omfatter brutto balanseført verdi.
  Standardtegn i tabeller
 • Husholdningenes innskudd etter type. Millioner kroner
  Husholdningenes innskudd etter type. Millioner kroner
  Januar 2023Februar 2023Mars 2023April 2023
  Totale innskudd1 591 4191 608 7371 605 5411 620 662
  Transaksjonsinnskudd1 372 7721 382 4021 370 7571 380 752
  Innskudd med kort bindingstid150 588157 866166 065170 851
  Innskudd med lang bindingstid10 52011 02712 10712 628
  Skattetrekkskonti324432324491
  Innskudd knyttet til pensjonsavtaler/sparing401394397404
  Boligsparing for ungdom (BSU)50 19749 83549 38049 037
  Innskudd bundet til andre formål6 6166 7826 5116 500
  Standardtegn i tabeller
 • Finansforetakenes utlån etter sektor. Millioner kroner
  Finansforetakenes utlån etter sektor. Millioner kroner
  Januar 2023Februar 2023Mars 2023April 2023
  Banker
  Ikke-finansielle foretak1 637 8211 662 0131 664 4851 692 073
  Finansielle foretak628 318620 073660 020647 403
  Offentlig forvaltning8 7297 9627 2415 220
  Ideelle organisasjoner15 18215 31215 09415 071
  Husholdninger1 654 3061 655 7601 657 1121 671 425
  Utlandet572 374557 879570 971605 065
  Finansieringsselskap1
  Ikke-finansielle foretak....88 765.
  Finansielle foretak....445.
  Offentlig forvaltning....2 253.
  Ideelle organisasjoner....319.
  Husholdninger....101 733.
  Utlandet....15 788.
  Kredittforetak
  Ikke-finansielle foretak48 28148 37848 59148 670
  Finansielle foretak20 93115 12939 49721 035
  Offentlig forvaltning329 801327 553330 452332 296
  Ideelle organisasjoner1 0981 0961 0941 092
  Husholdninger2 012 7342 009 8112 022 1052 015 108
  Utlandet8 5758 8045 9114 578
  Statlige låneinstitutter
  Ikke-finansielle foretak36 71936 67936 71236 680
  Finansielle foretak29293128
  Offentlig forvaltning92 62297 609103 843104 023
  Ideelle organisasjoner11 96712 30012 30412 298
  Husholdninger287 028287 964288 919289 813
  Utlandet3 6943 6943 6943 694
  1Rapporterer kvartalsvis
  Standardtegn i tabeller
 • Hovedstørrelser fra bankenes resultat. Millioner kroner
  Hovedstørrelser fra bankenes resultat. Millioner kroner
  1. kvartal 20201. kvartal 20211. kvartal 20221. kvartal 2023
  Sum renteinntekter og lignende inntekter41 38127 37532 27974 252
  Sum rentekostnader og lignende kostnader17 4556 4869 61943 326
  Netto renteinntekter23 92520 88922 65930 927
  Sum inntekter51 39140 85843 25386 274
  Sum kostnader32 59522 08125 77161 385
  Resultat før tap18 79518 77817 48224 890
  Sum kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer13 1301 277150160
  Konstaterte tap på utlån7733 8552 8811 098
  Resultat før skatt5 66617 50117 33224 730
  Skattekostnad1 0653 6813 4725 503
  Resultat før andre inntekter og kostnader4 60013 82013 86019 226
  Andre inntekter og kostnader før skatt-7605601 963-1 021
  Skatt på andre inntekter og kostnader96-133-209-21
  Totalresultat3 93614 24715 61418 184
  Standardtegn i tabeller
 • Innskudd etter fylke. Millioner kroner
  Innskudd etter fylke. Millioner kroner
  2019202020212022
  Viken..563 590640 130660 989
  Østfold (-2019)97 399......
  Akershus (-2019)293 192......
  Buskerud (-2019)112 568......
  Oslo598 536716 991809 078805 785
  Innlandet..168 452175 901180 833
  Hedmark (-2019)84 892......
  Oppland (-2019)69 411......
  Vestfold og Telemark..160 973175 336185 355
  Vestfold (-2019)85 536......
  Telemark (-2019)59 406......
  Agder..124 536137 004141 958
  Aust-Agder (-2019)40 978......
  Vest-Agder (-2019)69 932......
  Rogaland235 258263 636282 593356 740
  Vestland..308 086331 530353 950
  Hordaland (-2019)231 681......
  Sogn og Fjordane (-2019)53 438......
  Møre og Romsdal113 120123 660131 694136 791
  Trøndelag - Trööndelage189 947208 960229 148240 688
  Nordland - Nordlánnda96 600103 820117 619124 093
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku..97 905102 592108 186
  Troms - Romsa (-2019)62 822......
  Finnmark - Finnmárku (-2019)25 267......
  Andre9769509731 087
  Standardtegn i tabeller
 • Bankenes utlån etter fylke. Millioner kroner
  Bankenes utlån etter fylke. Millioner kroner
  2019202020212022
  Viken..569 474597 981636 635
  Østfold (-2019)103 723......
  Akershus (-2019)309 068......
  Buskerud (-2019)125 935......
  Oslo978 748962 7891 144 6551 298 144
  Innlandet..161 398163 374171 998
  Hedmark (-2019)93 306......
  Oppland (-2019)65 842......
  Vestfold og Telemark..176 447184 931195 395
  Vestfold (-2019)100 767......
  Telemark (-2019)73 385......
  Agder..145 058144 646148 766
  Aust-Agder (-2019)45 692......
  Vest-Agder (-2019)96 155......
  Rogaland291 153292 970293 252300 885
  Vestland..357 158379 850384 190
  Hordaland (-2019)301 131......
  Sogn og Fjordane (-2019)56 478......
  Møre og Romsdal166 778172 487181 116193 181
  Trøndelag - Trööndelage282 118305 808321 638350 591
  Nordland - Nordlánnda123 148129 616136 506143 123
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku..114 613121 407125 693
  Troms - Romsa (-2019)85 566......
  Finnmark - Finnmárku (-2019)27 744......
  Andre6111 046513447
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.

Balanseregnskapet, måned og år
Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsperioden (måned og år). De viktigste balansepostene presenteres sektorfordelt.

Resultatregnskapet, kvartal
Resultatregnskapet viser inntekter og kostnader i løpet av regnskapsperioden. Kvartalsvis presenteres dataene som akkumulerte tall fra årsskiftet.

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og (art (i resultatregnskapet))

Finansobjekter og realobjekter
Gjeld, fordringer og andre eiendeler i banker og finansieringsforetaks balanseoppstilling deles inn i ensartede hovedgrupper: Eksempler på slike grupper er utlån, bankinnskudd, obligasjoner, aksjer mv.

Debitor- og kreditorsektor (i balanseregnskapet)
Låntaker og långiver klassifiseres etter institusjonell sektorgruppering, basert på nasjonalregnskapets regelverk. For nærmere beskrivelse av sektorgruppering, se veiledningen på innrapporteringssiden.

Debitor- og kreditornæring (i balanseregnskapet)
Basert på regelverket i næringsstandarden grupperes enkelte finansobjekter etter debitors eller kreditors næringstilhørighet. For nærmere beskrivelse av næringsgruppering, se veiledningen på innrapporteringssiden.

Inntekts- og kostnadsarter (i resultatregnskapet)
Inntekter og kostnader deles inn etter art basert på nasjonalregnskapets regelverk. Renteinntekter og rentekostnader er et eksempel på dette.

Navn: Banker og kredittforetak
Emne: Bank og finansmarked

3. juli 2023

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Hele landet.

Månedlig balanse publiseres 5 uker etter, kvartalsresultat 8 uker etter og årlig aggregerte fylkesfordelte utlån og innskudd 6 måneder etter rapportperioden.

Rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD

Ikke relevant

Regnskapsoppgavene fra banker og finansieringsforetak danner et grunnlag for tilsynet med institusjonene og finansmarkedene. Dataene er informasjonsgrunnlag for både penge- og kredittpolitikk. I tillegg inngår dataene i kredittindikator- og pengemengdestatistikken, samt i nasjonal- og utenriksregnskapet. Regnskapsdataene benyttes direkte i internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc. Regnskapsrapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Statistisk sentralbyrå og delvis Norges Bank.

Statistikken brukes som input i andre statistikker, samt analyse og tilsyn. De viktigste brukere utover SSB er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansdepartementet, finansnæringen og media. I tillegg inngår statistikken i bl.a. nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet og i finansielle sektorregnskaper, samt i internasjonal rapportering.

Ikke relevant

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 2008 (SNA 2008), "European System of Accounts" fra 2010 (ESA 2010) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics". Statistikken er også tilpasset flere av oppdateringene som er gjort i disse standardene.

Statistikken fra finansinstitusjonene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorregnskaper, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Regnskapsstatistikken for banker og finansieringsforetak blir innhentet med hjemmel i lov om tilsynet av kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Rapportering fra Norges Bank og statlige låneinstitutter blir innhentet bl.a. med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 21. juni 2019 nr. 32 (statistikkloven).

Følgende er relevant for statistikken:

Rådsdirektiv 635/86 Regnskapsdirektiv for banker og andre kredittinstitusjoner.

Rådsdirektiv 2006/48/EF Tilsynsdirektiv om adgang til å starte opp og drive kredittvirksomhet.

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Statistikken bygger på balanse- og resultatregnskapsdata for Norges Bank, bankene, de statlige låneinstituttene, kredittforetakene og finansieringsselskapene på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge (Norsk og juridisk enhet).

Statistikken er basert på avstemte regnskapsdata fra finansinstitusjonene.

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling.

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsdataene. Alle data innrapporteres via Altinn. Rapportørene får automatiske tilbakemeldinger om opplagte feil og mulige feil i innrapportere data. Feil skal rettes innen 2 dager. I forbindelse med bearbeiding av tallene i Statistisk sentralbyrå kan rapportørene få spørsmål om å kontrollere tall som ikke omfattes av de automatiske tilbakemeldingene. Korreksjoner fra rapportørene mottas fortløpende.

Ikke relevant
Ikke relevant

Endringer i regnskapslov og forskrifter
Regnskapsstatistikken for finansinstitusjonene er basert på gjeldende regnskapsforskrifter. Brudd i tidsserier og inkonsistens mellom innrapporterte tall og selskapenes offisielle regnskap kan forekomme ved endringer i regnskapslov og i de forskriftene som gjelder for finansinstitusjonene.

Strukturendringer i finanssektoren
Det er flere nyetableringer, oppkjøp, fusjoner, fisjoner, omklassifiseringer og porteføljeflyttinger hvert år. De fleste av disse endringene har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til større brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Utlånsforskriften
Utlånsforskriften trådte i kraft 1. januar 2005 og førte til en mindre endring i målingen av verdien på utlån og garantier i regnskapet og da et mindre brudd i tidsseriene for utlån og tapsnedskrivninger. Forskriften er tilpasset IFRS og Norsk Regnskapsstandard, og påvirker utlånstidsseriene i begrenset grad. Det var også et brudd i tidsserien for lån i 1992 på grunn av endrede regnskapsregler.

Endringer i presentasjonen av statistikken
Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. Eksempelvis ble rammelån med pant i bolig skilt ut som egen spesifikasjon f.o.m. januar 2006 og førte til en reduksjon i nedbetalingslån med pant i bolig og kasse-, drifts- og brukskreditt.

Obligasjoner med fortrinnsrett
I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. OMF er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller i annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld og kalles ofte boligobligasjoner fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje.

Stortinget ga 24. oktober 2008 Finansdepartementet fullmakt til å sette i verk en ordning der staten låner ut statspapirer til bankene med sikkerhet i, eller i bytte mot OMF. Bankene kan erverve OMF enten i markedet eller direkte fra kredittforetak som er autorisert til å utstede OMF.

Etter åpningen for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett og lanseringen av tiltakspakken, har en rekke nye kredittforetak blitt etablert, og større låneporteføljer har blitt flyttet mellom banker og kredittforetak.

Nye næringsspesifikasjoner i statistikken
I mai 2009 ble ny norsk næringsstandard innført i finansstatistikken. Endringen økte muligheten for å følge utlånsutviklingen i viktige enkeltnæringer, men førte også til brudd i tidsseriene for utlån etter låntakernæring. Dette gjør at sammenligninger av næringsfordelte utlån før og etter mai 2009 på månedsbasis, og før og etter mai 2010 på årsbasis, er vanskelig for flere næringer.

Ny institusjonell sektorgruppering
Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører et brudd i regnskapsstatistikken for banker og finansforetak fra og med mars 2012.

En rekke foretak som tidligere ble klassifisert som ikke-finansielle foretak er nå flyttet over til finansielle foretak. Utlån til disse foretakene skal ikke lenger fordeles etter næring og er derfor ikke lenger inkludert i statistikken for utlån etter næring. Det er særlig næringen faglig og finansiell tjenesteyting som er påvirket, ettersom mange av foretakene som er flyttet over til finansielle foretak tidligere falt inn under denne næringen.

Endring i innskuddsspesifikasjoner
Fra og med april 2015 ble det innført nye innskuddsspesifikasjoner i balanse-rapporteringen. Enkelte innskuddsserier fra periodene før april 2015 er derfor ikke sammenlignbare med senere perioder. Se artikkelen Omlegging av pengemengdestatikken for mer detaljer.

Tilpasning av Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) til internasjonaleregnskapsstandarder (IFRS 9)
Fra og med januar 2018 ble det gjennomført en større omlegging av innrapporteringen som danner datagrunnlaget for statistikken. Dette innebar en utstrakt omstrukturering og definisjonsmessig omlegging av innrapporterte data som påvirket både fremstillingen av balanse og resultat, samt omfanget av enkelte objekter. Dette førte til brudd i enkelte tidsserier, noe som kan gjøre det utfordrende å sammenlikne data før og etter januar 2018. Se artikkelen Omlegging av bankstatistikken for mer detaljer.

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

*Feil i rapportørenes regnskaper

*Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til regnskapsrapportene og til mottakere hos rapportørene og hos myndighetene

*Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper

*Ulike bokføringstidspunkt for transaksjoner

*Mangelfullt utførte oppgaver fra rapportørene

*Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korreksjonssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Det betyr at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store, viktige endringer vil imidlertid bli kommentert ved publisering av dagens statistikk.

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk inkluderes ved neste publisering av tall.

Kontakt

Eirin Ingvaldsen Brynestad

eirin.ingvaldsen.brynestad@ssb.no

97 64 94 75

Karl Henrik Nordbakken

kno@ssb.no

47 31 16 25