Banker og kredittforetak

Oppdatert: 15. mai 2024

Neste oppdatering: 31. mai 2024

Innskudd fra husholdninger
Innskudd fra husholdninger
Mars 2024
1 673 941
millioner kroner
Banker og kredittforetak, utvalgte tall fra balansen. Millioner kroner
Banker og kredittforetak, utvalgte tall fra balansen. Millioner kroner
Februar 2024Mars 2024
Banker
Utlån til husholdninger1 686 7311 686 517
Utlån til industrien103 188106 489
Innskudd fra husholdninger1 665 7161 673 941
Boligsparing for ungdom (BSU)47 40847 260
Kredittforetak
Utlån til husholdninger2 071 8992 081 985
Utlån til industrien2 1512 187
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Bankenes utlån etter næring. Millioner kroner
  Bankenes utlån etter næring. Millioner kroner
  Desember 2023Januar 2024Februar 2024Mars 2024
  Alle næringer1 884 3551 885 6361 901 6931 911 160
  Jordbruk og tilknyttede tjenester67 61268 12765 21964 748
  Skogbruk og tilknyttede tjenester3 9494 0554 0184 117
  Fiske og fangst52 22553 20553 38653 667
  Fiskeoppdrett og klekkerier53 20855 24153 19753 863
  Bergverksdrift og utvinning7 1297 1337 1557 591
  Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass1 0151 0121 0311 032
  Utvinning av råolje og naturgass3 4114 6164 5744 815
  Industri102 345101 620103 188106 489
  Bygging av skip og båter3 4065 7566 3096 733
  El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning60 74160 67561 82758 466
  Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet10 60010 66110 59610 900
  Utvikling av byggeprosjekter171 751173 973173 357171 476
  Bygge- og anleggsvirksomhet ellers52 03749 70751 35153 759
  Varehandel, reparasjon av motorvogner96 26097 903104 202106 077
  Utenriks sjøfart og rørtransport50 59648 29848 22148 379
  Transport ellers og lagring58 16059 15262 86364 367
  Overnattings - og serveringsvirksomhet22 15022 30722 39822 536
  Informasjon og kommunikasjon22 20323 02423 42122 980
  Omsetning og drift av fast eiendom836 075831 459834 499835 763
  Faglig og finansiell tjenesteyting119 041118 173120 633122 665
  Forretningsmessig tjenesteyting42 05341 01141 97042 100
  Tjenesteytende næringer ellers48 38648 52748 27848 637
  Standardtegn i tabeller
 • Bankenes utlån etter type til husholdninger. Millioner kroner
  Bankenes utlån etter type til husholdninger. Millioner kroner1
  Desember 2023Januar 2024Februar 2024Mars 2024
  Rammelån med pant i bolig197 990198 688197 920198 055
  Rammelån med pant i næringseiendom15 85315 68814 65514 703
  Rammelån med annen pant12 72612 27511 40310 967
  Kredittkort24 84524 87424 89625 349
  Factoring1 0881 0701 0721 078
  Leiefinansiering9 3319 5209 2458 919
  Andre rammelån uten pant12 52012 26612 67012 798
  Nedbetalingslån med pant i bolig1 238 7421 225 1331 223 6231 223 515
  Nedbetalingslån med pant i næringseiendom66 54767 05867 60367 823
  Nedbetalingslån med annen pant90 87989 40490 40590 334
  Nedbetalingslån uten pant39 34039 16037 76737 860
  Gjenkjøpsavtale3 4123 4373 4513 063
  1Utlån i denne tabellen omfatter brutto balanseført verdi.
  Standardtegn i tabeller
 • Husholdningenes innskudd etter type. Millioner kroner
  Husholdningenes innskudd etter type. Millioner kroner
  Desember 2023Januar 2024Februar 2024Mars 2024
  Totale innskudd1 649 6421 646 2861 665 7161 673 941
  Transaksjonsinnskudd1 345 9651 333 2641 344 9291 352 444
  Innskudd med kort bindingstid225 444230 919234 845238 243
  Innskudd med lang bindingstid21 35523 30127 06125 049
  Skattetrekkskonti383298411305
  Innskudd knyttet til pensjonsavtaler/sparing383375371372
  Boligsparing for ungdom (BSU)46 07547 56747 40847 260
  Innskudd bundet til andre formål10 03610 56110 69210 267
  Standardtegn i tabeller
 • Finansforetakenes utlån etter sektor. Millioner kroner
  Finansforetakenes utlån etter sektor. Millioner kroner
  Desember 2023Januar 2024Februar 2024Mars 2024
  Banker
  Ikke-finansielle foretak1 701 3071 704 5621 723 2591 730 936
  Finansielle foretak605 059632 265635 140614 117
  Offentlig forvaltning9 42414 15213 71119 404
  Ideelle organisasjoner15 70815 32713 32813 117
  Husholdninger1 705 4211 690 6051 686 7311 686 517
  Utlandet677 377846 689855 198679 511
  Finansieringsselskap1
  Ikke-finansielle foretak90 990....83 698
  Finansielle foretak332....319
  Offentlig forvaltning2 320....2 372
  Ideelle organisasjoner332....280
  Husholdninger101 204....89 063
  Utlandet17 057....18 332
  Kredittforetak
  Ikke-finansielle foretak49 39349 46950 04450 497
  Finansielle foretak11 54222 92920 80526 056
  Offentlig forvaltning358 129360 556360 312360 317
  Ideelle organisasjoner923933926932
  Husholdninger2 051 3822 068 7862 071 8992 081 985
  Utlandet4 6127 3704 7367 043
  Statlige låneinstitutter
  Ikke-finansielle foretak36 76836 58036 65336 758
  Finansielle foretak26262626
  Offentlig forvaltning103 713103 639108 165114 012
  Ideelle organisasjoner12 38912 35512 32912 316
  Husholdninger295 958301 620302 740303 923
  Utlandet3 6943 6943 6943 694
  1Rapporterer kvartalsvis
  Standardtegn i tabeller
 • Hovedstørrelser fra bankenes resultat. Millioner kroner
  Hovedstørrelser fra bankenes resultat. Millioner kroner
  1. kvartal 20211. kvartal 20221. kvartal 20231. kvartal 2024
  Sum renteinntekter og lignende inntekter27 37532 27973 535102 244
  Sum rentekostnader og lignende kostnader6 4869 61942 63270 547
  Netto renteinntekter20 88922 65930 90331 698
  Sum inntekter40 85843 25385 553116 775
  Sum kostnader22 08125 77160 66889 728
  Resultat før tap18 77817 48224 88527 048
  Sum kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer1 2771501642 047
  Konstaterte tap på utlån3 8552 8811 096735
  Resultat før skatt17 50117 33224 72125 001
  Skattekostnad3 6813 4725 5605 597
  Resultat før andre inntekter og kostnader13 82013 86019 16119 403
  Andre inntekter og kostnader før skatt5601 963291 032
  Skatt på andre inntekter og kostnader-133-209-21-266
  Totalresultat14 24715 61419 16920 169
  Standardtegn i tabeller
 • Innskudd etter fylke. Millioner kroner
  Innskudd etter fylke. Millioner kroner
  2020202120222023
  Viken (2020-2023)563 590640 130660 989666 776
  Oslo716 991809 078805 781791 669
  Innlandet168 452175 901180 833188 253
  Vestfold og Telemark (2020-2023)160 973175 336185 355185 106
  Agder124 536137 004141 958144 055
  Rogaland263 636282 593356 740347 243
  Vestland308 086331 530353 950367 979
  Møre og Romsdal123 660131 694136 791142 342
  Trøndelag - Trööndelage208 960229 148240 688243 467
  Nordland - Nordlánnda103 820117 619124 093123 492
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)97 905102 592108 186108 543
  Andre9509731 087955
  Standardtegn i tabeller
 • Bankenes utlån etter fylke. Millioner kroner
  Bankenes utlån etter fylke. Millioner kroner
  2020202120222023
  Viken (2020-2023)569 474597 981636 615659 139
  Oslo962 7891 144 6551 298 1361 292 508
  Innlandet161 398163 374171 990181 593
  Vestfold og Telemark (2020-2023)176 447184 931195 389193 971
  Agder145 058144 646148 762157 645
  Rogaland292 970293 252300 881315 543
  Vestland357 158379 850384 167405 682
  Møre og Romsdal172 487181 116193 178200 328
  Trøndelag - Trööndelage305 808321 638350 585363 979
  Nordland - Nordlánnda129 616136 506143 119144 984
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)114 613121 407125 688121 468
  Andre1 046513447493
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.

Balanseregnskapet, måned og år
Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsperioden (måned og år). De viktigste balansepostene presenteres sektorfordelt.

Resultatregnskapet, kvartal
Resultatregnskapet viser inntekter og kostnader i løpet av regnskapsperioden. Kvartalsvis presenteres dataene som akkumulerte tall fra årsskiftet.

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og (art (i resultatregnskapet))

Finansobjekter og realobjekter
Gjeld, fordringer og andre eiendeler i banker og finansieringsforetaks balanseoppstilling deles inn i ensartede hovedgrupper: Eksempler på slike grupper er utlån, bankinnskudd, obligasjoner, aksjer mv.

Debitor- og kreditorsektor (i balanseregnskapet)
Låntaker og långiver klassifiseres etter institusjonell sektorgruppering, basert på nasjonalregnskapets regelverk. For nærmere beskrivelse av sektorgruppering, se veiledningen på innrapporteringssiden.

Debitor- og kreditornæring (i balanseregnskapet)
Basert på regelverket i næringsstandarden grupperes enkelte finansobjekter etter debitors eller kreditors næringstilhørighet. For nærmere beskrivelse av næringsgruppering, se veiledningen på innrapporteringssiden.

Inntekts- og kostnadsarter (i resultatregnskapet)
Inntekter og kostnader deles inn etter art basert på nasjonalregnskapets regelverk. Renteinntekter og rentekostnader er et eksempel på dette.

Navn: Banker og kredittforetak
Emne: Bank og finansmarked

31. mai 2024

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Hele landet.

Månedlig balanse publiseres 5 uker etter, kvartalsresultat 8 uker etter og årlig aggregerte fylkesfordelte utlån og innskudd 6 måneder etter rapportperioden.

Rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD

Ikke relevant

Regnskapsoppgavene fra banker og finansieringsforetak danner et grunnlag for tilsynet med institusjonene og finansmarkedene. Dataene er informasjonsgrunnlag for både penge- og kredittpolitikk. I tillegg inngår dataene i kredittindikator- og pengemengdestatistikken, samt i nasjonal- og utenriksregnskapet. Regnskapsdataene benyttes direkte i internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc. Regnskapsrapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Statistisk sentralbyrå og delvis Norges Bank.

Statistikken brukes som input i andre statistikker, samt analyse og tilsyn. De viktigste brukere utover SSB er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansdepartementet, finansnæringen og media. I tillegg inngår statistikken i bl.a. nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet og i finansielle sektorregnskaper, samt i internasjonal rapportering.

Ikke relevant

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 2008 (SNA 2008), "European System of Accounts" fra 2010 (ESA 2010) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics". Statistikken er også tilpasset flere av oppdateringene som er gjort i disse standardene.

Statistikken fra finansinstitusjonene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorregnskaper, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Regnskapsstatistikken for banker og finansieringsforetak blir innhentet med hjemmel i lov om tilsynet av kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Rapportering fra Norges Bank og statlige låneinstitutter blir innhentet bl.a. med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 21. juni 2019 nr. 32 (statistikkloven).

Følgende er relevant for statistikken:

Rådsdirektiv 635/86 Regnskapsdirektiv for banker og andre kredittinstitusjoner.

Rådsdirektiv 2006/48/EF Tilsynsdirektiv om adgang til å starte opp og drive kredittvirksomhet.

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Statistikken bygger på balanse- og resultatregnskapsdata for Norges Bank, bankene, de statlige låneinstituttene, kredittforetakene og finansieringsselskapene på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge (Norsk og juridisk enhet).

Statistikken er basert på avstemte regnskapsdata fra finansinstitusjonene.

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling.

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsdataene. Alle data innrapporteres via Altinn. Rapportørene får automatiske tilbakemeldinger om opplagte feil og mulige feil i innrapportere data. Feil skal rettes innen 2 dager. I forbindelse med bearbeiding av tallene i Statistisk sentralbyrå kan rapportørene få spørsmål om å kontrollere tall som ikke omfattes av de automatiske tilbakemeldingene. Korreksjoner fra rapportørene mottas fortløpende.

Ikke relevant
Ikke relevant

Endringer i regnskapslov og forskrifter
Regnskapsstatistikken for finansinstitusjonene er basert på gjeldende regnskapsforskrifter. Brudd i tidsserier og inkonsistens mellom innrapporterte tall og selskapenes offisielle regnskap kan forekomme ved endringer i regnskapslov og i de forskriftene som gjelder for finansinstitusjonene.

Strukturendringer i finanssektoren
Det er flere nyetableringer, oppkjøp, fusjoner, fisjoner, omklassifiseringer og porteføljeflyttinger hvert år. De fleste av disse endringene har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til større brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Utlånsforskriften
Utlånsforskriften trådte i kraft 1. januar 2005 og førte til en mindre endring i målingen av verdien på utlån og garantier i regnskapet og da et mindre brudd i tidsseriene for utlån og tapsnedskrivninger. Forskriften er tilpasset IFRS og Norsk Regnskapsstandard, og påvirker utlånstidsseriene i begrenset grad. Det var også et brudd i tidsserien for lån i 1992 på grunn av endrede regnskapsregler.

Endringer i presentasjonen av statistikken
Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. Eksempelvis ble rammelån med pant i bolig skilt ut som egen spesifikasjon f.o.m. januar 2006 og førte til en reduksjon i nedbetalingslån med pant i bolig og kasse-, drifts- og brukskreditt.

Obligasjoner med fortrinnsrett
I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. OMF er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller i annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld og kalles ofte boligobligasjoner fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje.

Stortinget ga 24. oktober 2008 Finansdepartementet fullmakt til å sette i verk en ordning der staten låner ut statspapirer til bankene med sikkerhet i, eller i bytte mot OMF. Bankene kan erverve OMF enten i markedet eller direkte fra kredittforetak som er autorisert til å utstede OMF.

Etter åpningen for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett og lanseringen av tiltakspakken, har en rekke nye kredittforetak blitt etablert, og større låneporteføljer har blitt flyttet mellom banker og kredittforetak.

Nye næringsspesifikasjoner i statistikken
I mai 2009 ble ny norsk næringsstandard innført i finansstatistikken. Endringen økte muligheten for å følge utlånsutviklingen i viktige enkeltnæringer, men førte også til brudd i tidsseriene for utlån etter låntakernæring. Dette gjør at sammenligninger av næringsfordelte utlån før og etter mai 2009 på månedsbasis, og før og etter mai 2010 på årsbasis, er vanskelig for flere næringer.

Ny institusjonell sektorgruppering
Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører et brudd i regnskapsstatistikken for banker og finansforetak fra og med mars 2012.

En rekke foretak som tidligere ble klassifisert som ikke-finansielle foretak er nå flyttet over til finansielle foretak. Utlån til disse foretakene skal ikke lenger fordeles etter næring og er derfor ikke lenger inkludert i statistikken for utlån etter næring. Det er særlig næringen faglig og finansiell tjenesteyting som er påvirket, ettersom mange av foretakene som er flyttet over til finansielle foretak tidligere falt inn under denne næringen.

Endring i innskuddsspesifikasjoner
Fra og med april 2015 ble det innført nye innskuddsspesifikasjoner i balanse-rapporteringen. Enkelte innskuddsserier fra periodene før april 2015 er derfor ikke sammenlignbare med senere perioder. Se artikkelen Omlegging av pengemengdestatikken for mer detaljer.

Tilpasning av Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) til internasjonaleregnskapsstandarder (IFRS 9)
Fra og med januar 2018 ble det gjennomført en større omlegging av innrapporteringen som danner datagrunnlaget for statistikken. Dette innebar en utstrakt omstrukturering og definisjonsmessig omlegging av innrapporterte data som påvirket både fremstillingen av balanse og resultat, samt omfanget av enkelte objekter. Dette førte til brudd i enkelte tidsserier, noe som kan gjøre det utfordrende å sammenlikne data før og etter januar 2018. Se artikkelen Omlegging av bankstatistikken for mer detaljer.

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

*Feil i rapportørenes regnskaper

*Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til regnskapsrapportene og til mottakere hos rapportørene og hos myndighetene

*Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper

*Ulike bokføringstidspunkt for transaksjoner

*Mangelfullt utførte oppgaver fra rapportørene

*Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korreksjonssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Det betyr at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store, viktige endringer vil imidlertid bli kommentert ved publisering av dagens statistikk.

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk inkluderes ved neste publisering av tall.

Kontakt