Banker og kredittforetak

Oppdatert: 23. mai 2022

Neste oppdatering: 3. juni 2022

Innskudd fra lønnstakere i Oslo
Innskudd fra lønnstakere i Oslo
2021
225 681
millioner kroner
Banker, utvalgte tall. Millioner kroner
Banker, utvalgte tall. Millioner kroner
Balanse
Februar 2022Mars 2022
Utlån til husholdninger1 607 4071 603 581
Utlån til industrien82 69083 040
Innskudd fra husholdninger1 556 5681 560 102
Resultat1
1. kvartal 20211. kvartal 2022
Netto renteinntekter20 88922 660
Resultat før andre inntekter og kostnader13 82013 857
Fylkesfordelte utlån og innskudd
20202021
Innskudd fra lønnstakere, Oslo211 857225 681
Innskudd fra ikke-finansielle foretak, Trøndelag58 42865 774
Utlån til lønnstakere, Viken324 360344 362
Utlån til industri, Vestland8 84910 549
1Resultattall er akkumulert hittil i år.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Bankenes utlån etter næring. Millioner kroner
Bankenes utlån etter næring. Millioner kroner
Desember 2021Januar 2022Februar 2022Mars 2022
Alle næringer1 603 6421 625 4711 632 5751 648 568
Jordbruk og tilknyttede tjenester57 77358 52156 59656 892
Skogbruk og tilknyttede tjenester4 0194 0424 0334 069
Fiske og fangst43 03943 94744 06744 540
Fiskeoppdrett og klekkerier41 56239 67439 54640 187
Bergverksdrift og utvinning7 6497 8777 0336 885
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass2 0672 0021 9971 978
Utvinning av råolje og naturgass7 5136 9256 4195 807
Industri77 71278 02482 69083 040
Bygging av skip og båter4 2254 1653 5703 982
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning58 19656 61553 07955 086
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet6 8987 4027 4497 258
Utvikling av byggeprosjekter146 815150 151152 449154 987
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers46 84545 57047 40247 108
Varehandel, reparasjon av motorvogner76 08278 76181 69281 810
Utenriks sjøfart og rørtransport51 64753 84751 92350 820
Transport ellers og lagring67 96769 71870 17466 297
Overnattings - og serveringsvirksomhet19 79619 67619 19319 247
Informasjon og kommunikasjon18 22018 40717 82417 243
Omsetning og drift av fast eiendom693 745707 224709 356719 742
Faglig og finansiell tjenesteyting87 67088 41891 45595 830
Forretningsmessig tjenesteyting35 82136 15836 36537 854
Tjenesteytende næringer ellers48 38048 34748 26647 907
Standardtegn i tabeller
Bankenes utlån etter type til husholdninger. Millioner kroner
Bankenes utlån etter type til husholdninger. Millioner kroner1
Desember 2021Januar 2022Februar 2022Mars 2022
Rammelån med pant i bolig163 965164 964165 753166 904
Rammelån med pant i næringseiendom14 17613 99713 23413 347
Rammelån med annen pant15 23215 21714 81714 772
Kredittkort22 84422 03123 02823 797
Factoring161153489536
Leiefinansiering6 5276 6376 4086 490
Andre rammelån uten pant15 82316 05115 59815 475
Nedbetalingslån med pant i bolig1 176 8231 181 5681 186 7551 177 245
Nedbetalingslån med pant i næringseiendom64 20964 07064 61864 502
Nedbetalingslån med annen pant90 52291 00789 74390 748
Nedbetalingslån uten pant38 76141 39235 38038 138
Gjenkjøpsavtale338377382398
1Utlån i denne tabellen omfatter brutto balanseført verdi.
Standardtegn i tabeller
Husholdningenes innskudd etter type. Millioner kroner
Husholdningenes innskudd etter type. Millioner kroner
Desember 2021Januar 2022Februar 2022Mars 2022
Totale innskudd1 523 9801 535 8821 556 5681 560 102
Transaksjonsinnskudd1 362 3471 369 1331 388 7011 390 371
Innskudd med kort bindingstid95 71097 70399 042101 667
Innskudd med lang bindingstid5 9408 1138 2178 108
Skattetrekkskonti430322438333
Innskudd knyttet til pensjonsavtaler/sparing423409418420
Boligsparing for ungdom (BSU)53 46954 47354 03853 466
Innskudd bundet til andre formål5 6625 7275 7145 738
Standardtegn i tabeller
Finansforetakenes utlån etter sektor. Millioner kroner
Finansforetakenes utlån etter sektor. Millioner kroner
Desember 2021Januar 2022Februar 2022Mars 2022
Banker
Ikke-finansielle foretak1 449 1021 470 1141 479 2451 494 439
Finansielle foretak586 958575 715629 963637 384
Offentlig forvaltning13 0887 3354 9248 019
Ideelle organisasjoner15 69715 60315 42015 355
Husholdninger1 600 5071 608 6181 607 4071 603 581
Utlandet461 135479 859522 577518 674
Finansieringsselskap1
Ikke-finansielle foretak81 518....82 776
Finansielle foretak344....275
Offentlig forvaltning2 098....2 073
Ideelle organisasjoner310....317
Husholdninger99 295....98 647
Utlandet12 607....13 420
Kredittforetak
Ikke-finansielle foretak44 23144 38244 92544 979
Finansielle foretak37 52318 73552 73412 870
Offentlig forvaltning316 300317 296317 927314 461
Ideelle organisasjoner1 8351 8241 8911 872
Husholdninger1 905 7731 905 1401 912 1031 927 320
Utlandet4 2138 5214 3064 830
Statlige låneinstitutter
Ikke-finansielle foretak37 63537 59636 40936 393
Finansielle foretak31314039
Offentlig forvaltning83 15883 05388 06292 978
Ideelle organisasjoner11 08611 16611 29211 250
Husholdninger271 038275 755276 763277 288
Utlandet3 7713 8563 8743 890
1Rapporterer kvartalsvis
Standardtegn i tabeller
Hovedstørrelser fra bankenes resultat. Millioner kroner
Hovedstørrelser fra bankenes resultat. Millioner kroner
1. kvartal 20191. kvartal 20201. kvartal 20211. kvartal 2022
Sum renteinntekter og lignende inntekter35 74741 38127 37532 280
Sum rentekostnader og lignende kostnader14 41817 4556 4869 619
Netto renteinntekter21 32823 92520 88922 660
Sum inntekter47 74451 39140 85843 253
Sum kostnader29 21832 59522 08125 771
Resultat før tap18 52618 79518 77817 482
Sum kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer1 25313 1301 277153
Konstaterte tap på utlån7177733 8552 881
Resultat før skatt17 2725 66617 50117 329
Skattekostnad3 5731 0653 6813 472
Resultat før andre inntekter og kostnader13 6994 60013 82013 857
Andre inntekter og kostnader før skatt-462-7605601 959
Skatt på andre inntekter og kostnader12596-133-209
Totalresultat13 3623 93614 24715 607
Standardtegn i tabeller
Innskudd etter fylke. Millioner kroner
Innskudd etter fylke. Millioner kroner
2018201920202021
Viken....563 590640 130
Østfold (-2019)91 93397 399....
Akershus (-2019)281 358293 192....
Buskerud (-2019)114 403112 568....
Oslo564 317598 536716 991809 078
Innlandet....168 452175 901
Hedmark (-2019)76 48484 892....
Oppland (-2019)68 11269 411....
Vestfold og Telemark....160 973175 336
Vestfold (-2019)82 13985 536....
Telemark (-2019)56 73459 406....
Agder....124 536137 004
Aust-Agder (-2019)39 16240 978....
Vest-Agder (-2019)67 09969 932....
Rogaland224 879235 258263 636282 593
Vestland....308 086331 530
Hordaland (-2019)224 632231 681....
Sogn og Fjordane (-2019)50 57653 438....
Møre og Romsdal109 404113 120123 660131 694
Trøndelag - Trööndelage177 838189 947208 960229 149
Nordland - Nordlánnda89 14796 600103 820117 619
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku....97 905102 592
Troms - Romsa (-2019)61 12162 822....
Finnmark - Finnmárku (-2019)23 36225 267....
Andre678976950973
Standardtegn i tabeller
Bankenes utlån etter fylke. Millioner kroner
Bankenes utlån etter fylke. Millioner kroner
2018201920202021
Viken....569 474597 503
Østfold (-2019)106 590103 723....
Akershus (-2019)304 779309 068....
Buskerud (-2019)124 680125 935....
Oslo804 258978 748962 7891 145 700
Innlandet....161 398163 420
Hedmark (-2019)89 28193 306....
Oppland (-2019)67 49565 842....
Vestfold og Telemark....176 447184 833
Vestfold (-2019)102 005100 767....
Telemark (-2019)70 14673 385....
Agder....145 058144 540
Aust-Agder (-2019)47 14245 692....
Vest-Agder (-2019)98 58096 155....
Rogaland279 929291 153292 970293 206
Vestland....357 158379 851
Hordaland (-2019)298 278301 131....
Sogn og Fjordane (-2019)59 22256 478....
Møre og Romsdal174 520166 778172 487180 859
Trøndelag - Trööndelage268 094282 118305 808321 823
Nordland - Nordlánnda121 040123 148129 616136 636
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku....114 613120 974
Troms - Romsa (-2019)83 47885 566....
Finnmark - Finnmárku (-2019)26 53527 744....
Andre3486111 046514
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.

Balanseregnskapet, måned og år

Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsperioden (måned og år). De viktigste balansepostene presenteres sektorfordelt.

Resultatregnskapet, kvartal

Resultatregnskapet viser inntekter og kostnader i løpet av regnskapsperioden. Kvartalsvis presenteres dataene som akkumulerte tall fra årsskiftet.

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og (art (i resultatregnskapet))

Finansobjekter og realobjekter

Gjeld, fordringer og andre eiendeler i banker og finansieringsforetaks balanseoppstilling deles inn i ensartede hovedgrupper: Eksempler på slike grupper er utlån, bankinnskudd, obligasjoner, aksjer mv.

Debitor- og kreditorsektor (i balanseregnskapet)

Låntaker og långiver klassifiseres etter institusjonell sektorgruppering, basert på nasjonalregnskapets regelverk. For nærmere beskrivelse av sektorgruppering, se veiledningen på innrapporteringssiden.Debitor- og kreditornæring (i balanseregnskapet)

Basert på regelverket i næringsstandarden grupperes enkelte finansobjekter etter debitors eller kreditors næringstilhørighet. For nærmere beskrivelse av næringsgruppering, se veiledningen på innrapporteringssiden.Inntekts- og kostnadsarter (i resultatregnskapet)

Inntekter og kostnader deles inn etter art basert på nasjonalregnskapets regelverk. Renteinntekter og rentekostnader er et eksempel på dette.

Navn: Banker og kredittforetak

Emne: Bank og finansmarked

3. juni 2022

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Hele landet.

Månedlig balanse publiseres 5 uker etter, kvartalsresultat 8 uker etter og årlig aggregerte fylkesfordelte utlån og innskudd 6 måneder etter rapportperioden.

Rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD

Ikke relevant

Regnskapsoppgavene fra banker og finansieringsforetak danner et grunnlag for tilsynet med institusjonene og finansmarkedene. Dataene er informasjonsgrunnlag for både penge- og kredittpolitikk. I tillegg inngår dataene i kredittindikator- og pengemengdestatistikken, samt i nasjonal- og utenriksregnskapet. Regnskapsdataene benyttes direkte i internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc. Regnskapsrapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Statistisk sentralbyrå og delvis Norges Bank.

Statistikken brukes som input i andre statistikker, samt analyse og tilsyn. De viktigste brukere utover SSB er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansdepartementet, finansnæringen og media. I tillegg inngår statistikken i bl.a. nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet og i finansielle sektorregnskaper, samt i internasjonal rapportering.

Ikke relevant

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 2008 (SNA 2008), "European System of Accounts" fra 2010 (ESA 2010) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics". Statistikken er også tilpasset flere av oppdateringene som er gjort i disse standardene.

Statistikken fra finansinstitusjonene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorregnskaper, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Regnskapsstatistikken for banker og finansieringsforetak blir innhentet med hjemmel i lov om tilsynet av kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Rapportering fra Norges Bank og statlige låneinstitutter blir innhentet bl.a. med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 21. juni 2019 nr. 32 (statistikkloven).

Følgende er relevant for statistikken:

Rådsdirektiv 635/86 Regnskapsdirektiv for banker og andre kredittinstitusjoner.

Rådsdirektiv 2006/48/EF Tilsynsdirektiv om adgang til å starte opp og drive kredittvirksomhet.

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Statistikken bygger på balanse- og resultatregnskapsdata for Norges Bank, bankene, de statlige låneinstituttene, kredittforetakene og finansieringsselskapene på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge (Norsk og juridisk enhet).

Statistikken er basert på avstemte regnskapsdata fra finansinstitusjonene.

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling.

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsdataene. Alle data innrapporteres via Altinn. Rapportørene får automatiske tilbakemeldinger om opplagte feil og mulige feil i innrapportere data. Feil skal rettes innen 2 dager. I forbindelse med bearbeiding av tallene i Statistisk sentralbyrå kan rapportørene få spørsmål om å kontrollere tall som ikke omfattes av de automatiske tilbakemeldingene. Korreksjoner fra rapportørene mottas fortløpende.

Ikke relevant
Ikke relevant

Endringer i regnskapslov og forskrifter

Regnskapsstatistikken for finansinstitusjonene er basert på gjeldende regnskapsforskrifter. Brudd i tidsserier og inkonsistens mellom innrapporterte tall og selskapenes offisielle regnskap kan forekomme ved endringer i regnskapslov og i de forskriftene som gjelder for finansinstitusjonene.

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetableringer, oppkjøp, fusjoner, fisjoner, omklassifiseringer og porteføljeflyttinger hvert år. De fleste av disse endringene har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til større brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Utlånsforskriften

Utlånsforskriften trådte i kraft 1. januar 2005 og førte til en mindre endring i målingen av verdien på utlån og garantier i regnskapet og da et mindre brudd i tidsseriene for utlån og tapsnedskrivninger. Forskriften er tilpasset IFRS og Norsk Regnskapsstandard, og påvirker utlånstidsseriene i begrenset grad. Det var også et brudd i tidsserien for lån i 1992 på grunn av endrede regnskapsregler.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. Eksempelvis ble rammelån med pant i bolig skilt ut som egen spesifikasjon f.o.m. januar 2006 og førte til en reduksjon i nedbetalingslån med pant i bolig og kasse-, drifts- og brukskreditt.

Obligasjoner med fortrinnsrett

I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. OMF er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller i annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld og kalles ofte boligobligasjoner fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje.

Stortinget ga 24. oktober 2008 Finansdepartementet fullmakt til å sette i verk en ordning der staten låner ut statspapirer til bankene med sikkerhet i, eller i bytte mot OMF. Bankene kan erverve OMF enten i markedet eller direkte fra kredittforetak som er autorisert til å utstede OMF.

Etter åpningen for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett og lanseringen av tiltakspakken, har en rekke nye kredittforetak blitt etablert, og større låneporteføljer har blitt flyttet mellom banker og kredittforetak.

Nye næringsspesifikasjoner i statistikken

I mai 2009 ble ny norsk næringsstandard innført i finansstatistikken. Endringen økte muligheten for å følge utlånsutviklingen i viktige enkeltnæringer, men førte også til brudd i tidsseriene for utlån etter låntakernæring. Dette gjør at sammenligninger av næringsfordelte utlån før og etter mai 2009 på månedsbasis, og før og etter mai 2010 på årsbasis, er vanskelig for flere næringer.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører et brudd i regnskapsstatistikken for banker og finansforetak fra og med mars 2012.

En rekke foretak som tidligere ble klassifisert som ikke-finansielle foretak er nå flyttet over til finansielle foretak. Utlån til disse foretakene skal ikke lenger fordeles etter næring og er derfor ikke lenger inkludert i statistikken for utlån etter næring. Det er særlig næringen faglig og finansiell tjenesteyting som er påvirket, ettersom mange av foretakene som er flyttet over til finansielle foretak tidligere falt inn under denne næringen.

Endring i innskuddsspesifikasjoner

Fra og med april 2015 ble det innført nye innskuddsspesifikasjoner i balanse-rapporteringen. Enkelte innskuddsserier fra periodene før april 2015 er derfor ikke sammenlignbare med senere perioder. Se artikkelen Omlegging av pengemengdestatikken for mer detaljer.

Tilpasning av Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) til internasjonaleregnskapsstandarder (IFRS 9)

Fra og med januar 2018 ble det gjennomført en større omlegging av innrapporteringen som danner datagrunnlaget for statistikken. Dette innebar en utstrakt omstrukturering og definisjonsmessig omlegging av innrapporterte data som påvirket både fremstillingen av balanse og resultat, samt omfanget av enkelte objekter. Dette førte til brudd i enkelte tidsserier, noe som kan gjøre det utfordrende å sammenlikne data før og etter januar 2018. Se artikkelen Omlegging av bankstatistikken for mer detaljer.

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

*Feil i rapportørenes regnskaper

*Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til regnskapsrapportene og til mottakere hos rapportørene og hos myndighetene

*Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper

*Ulike bokføringstidspunkt for transaksjoner

*Mangelfullt utførte oppgaver fra rapportørene

*Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korreksjonssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Det betyr at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store, viktige endringer vil imidlertid bli kommentert ved publisering av dagens statistikk.

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk inkluderes ved neste publisering av tall.

Kontakt

Eirin Ingvaldsen Brynestad

eirin.ingvaldsen.brynestad@ssb.no

40 90 25 50

Karl Henrik Nordbakken

kno@ssb.no

48 16 87 64