Pengemengde

Oppdatert: 30. april 2021

Neste oppdatering: 31. mai 2021

Tolvmånedersvekst i pengemengden M3
Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst. Prosent

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Hovedfokus i pengemengdestatistikken er tolvmånedersveksten i pengeholdende sektors beholdning av penger og andre finansielle eiendeler med høy likviditet. Transaksjons- og vekstberegninger er justert for endringer forårsaket av valutakurssvingninger og brudd som ikke skyldes transaksjoner.

Kontakt