Personer med stemmerett

Oppdatert: 15. april 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Stemmeberettigede
Stemmeberettigede
2021
3,88
millioner

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Stortingsvalg. Personer med stemmerett, etter valgdistrikt. Beregnet tall
Stortingsvalg. Personer med stemmerett, etter valgdistrikt. Beregnet tall
2021
Personer med stemmerett i altNye stemmeberettigede grunnet alder i forhold tilPersoner 60 år og over med stemmerettStemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn
Forrige lokalvalg 18-19 årForrige stortingsvalg 18-21 år
Hele landet3 876 200117 300238 9001 273 400321 100
Østfold222 5006 90013 60078 70021 400
Akershus467 10016 30031 500148 80051 900
Oslo483 30011 80025 100118 30098 300
Hedmark151 6004 3008 70058 6006 700
Oppland132 4003 9007 90050 9005 600
Buskerud191 1005 80011 30067 60019 000
Vestfold182 0005 40010 90066 10012 100
Telemark130 7003 8007 80048 5008 500
Aust-Agder86 7002 6005 30030 3004 800
Vest-Agder137 2004 3009 20043 10010 500
Rogaland331 80011 10022 30099 70023 900
Hordaland381 60011 70024 400120 80021 600
Sogn og Fjordane78 3002 6005 30029 7002 200
Møre og Romsdal191 9006 10012 40070 5007 000
Sør-Trøndelag246 9007 00015 20076 70012 000
Nord-Trøndelag100 5003 2006 50037 0003 000
Nordland181 6005 30010 70067 4005 800
Troms124 5003 5007 40042 1004 500
Finnmark - Finnmárku54 5001 7003 40018 6002 300
Standardtegn i tabeller
Stortingsvalg. Stemmeberettigede innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, fra utvalgte land. Beregnet tall
Stortingsvalg. Stemmeberettigede innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, fra utvalgte land. Beregnet tall
2021
Stemmeberettigede ved forrige stortingsvalgStemmeberettigede ved forrige lokalvalgStemmeberettigede ved dette stortingsvalgetEndring fra forrige stortingsvalg til dette
Alle land274 531671 795321 17246 641
Danmark3 94019 2373 9444
Sverige3 97034 7604 815845
Kroatia2 3244 0072 38056
Polen5 98480 4686 340356
Russland6 57115 5787 9281 357
Tyrkia11 41014 71211 948538
Tyskland3 71021 2033 73020
Bosnia-Hercegovina10 78814 59411 132344
Kosovo9 05511 32110 2341 179
Eritrea5 76017 65110 8465 086
Etiopia4 0417 0975 3351 294
Marokko6 3747 7556 901527
Somalia16 99628 20822 9425 946
Afghanistan9 03914 20210 5901 551
Sri Lanka9 99312 12011 0491 056
Filippinene9 99617 89912 3432 347
India6 64510 7677 6761 031
Irak18 20223 09820 2372 035
Iran13 31117 56115 2321 921
Kina4 1867 9814 674488
Pakistan24 48729 72126 6902 203
Thailand7 53916 9269 6762 137
Vietnam16 33918 23617 6121 273
Chile5 2527 3345 156-96
Standardtegn i tabeller
Stortingsvalg. Stemmeberettigede etter kjønn og aldersgrupper. 2013-2021. Beregnet tall for 2021. Antall (avrundet til nærmeste 100)
Stortingsvalg. Stemmeberettigede etter kjønn og aldersgrupper. 2013-2021. Beregnet tall for 2021. Antall (avrundet til nærmeste 100)
201320172021
StemmeberettigedeStemmeberettigedeStemmeberettigede
Begge kjønn
Alder i alt3 643 6003 765 2263 876 200
18-19 år124 369122 252117 200
20-24 år311 945315 497309 700
25-44 år1 168 1471 171 0221 199 800
45-66 år1 333 1911 371 3581 385 300
67-79 år475 770557 644621 000
80 år eller eldre230 178227 453243 200
Menn
Alder i alt1 801 1561 864 8201 923 200
18-19 år63 95262 64559 800
20-24 år160 052162 359158 700
25-44 år590 142590 736607 600
45-66 år673 640690 304695 100
67-79 år228 353271 352303 800
80 år eller eldre85 01787 42498 200
Kvinner
Alder i alt1 842 4441 900 4061 952 900
18-19 år60 41759 60757 400
20-24 år151 893153 138150 900
25-44 år578 005580 286592 200
45-66 år659 551681 054690 200
67-79 år247 417286 292317 200
80 år eller eldre145 161140 029145 000
Standardtegn i tabeller
Stortingsvalg. Stemmeberettigede. 2013-2021. Beregnet tall for 2021. Antall (avrundet til nærmeste 100)
Stortingsvalg. Stemmeberettigede. 2013-2021. Beregnet tall for 2021. Antall (avrundet til nærmeste 100)
201320172021
Stemmeberettigede i alt3 643 6003 765 2293 876 200
Stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn215 067274 610321 200
Førstegangsvelgere 18-21 år248 529235 753238 900
Førstegangsvelgere, nye statsborgere (innvandrere)36 19333 21845 300
Standardtegn i tabeller
Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede, etter år og grupper av stemmeberettigede.
Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede, etter år og grupper av stemmeberettigede.
2011201520191
Beregnede stemmeberettigede i alt3 798 5614 016 6244 202 016
Nye stemmeberettigede 18-19 år2 127 161130 642127 799
Nye stemmeberettigede 18-21 år3 258 155251 566258 551
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn181 800226 800293 500
Stemmeberettigede utenlandske statsborgere207 000313 000388 998
1Per 7. august 2019
2Nye stemmeberettigede grunnet oppnådd alder i forhold til forrige Stortingsvalg.
3Nye stemmeberettigede grunnet oppnådd alder i forhold til forrige lokalvalg.
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir beregnede og endelige tall over hvor mange som har stemmerett ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalget etter blant annet alder, kjønn, landbakgrunn, fylke og valgdistrikt. Enkelte tidsserier går tilbake til 1815 for stortingsvalg.

Manntall

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Det er ikke nødvendig å registrere eller på noen måte melde seg inn i manntallet – alle som har stemmerett er manntallsført. Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Hvor en er manntallsført og har stemmerett, er derfor avhengig av i hvilken kommune en er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår. Denne datoen kalles skjæringsdatoen. Dersom en registrerer flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har en stemmerett i den gamle bostedskommune. Dersom en registrer flytting før 30. juni i valgåret vil en ha stemmerett i din nye bostedskommune.

Retten til å stemme ved valg i Norge regulert gjennom valgloven og denne stiller ulike krav til hva som kreves for å ha stemmerett. Flest stemmeberettigede er det ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Hvem kan stemme?

For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må:

  • være norsk statsborger,
  • ha fylt 18 innen utgangen av valgåret,
  • ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  • være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er reglene de samme, men med ett viktig unntak. Det er ikke nødvendig å være norsk statsborger. Utenlandske statsborgere kan derfor også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller de tre siste kriteriene for stortingsvalg og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn

Under denne kategorien kommer både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Innvandrere er personer født i utlandet av utenlandsfødte foreldre. Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre, og som har fire besteforeldre som er født i utlandet.

Navn: Personer med stemmerett

Emne: Valg

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for befolkningsstatistikk

Beregnet tall: Fylke og valgdistrikt. Utenlandske statsborgere og norske statsborgere med innvandrerbakgrunn på kommunenivå for utvalgte kommuner og utvalgte land.

Endelige tall: De stemmeberettigede fordelt på valgkrets, verdensdeler og fylke og valgdistrikt.

Hvert fjerde år (valgår) for henholdsvis kommune- og stortingsvalg

Ikke relevant

Datafil blir langtidslaget i SSB

Formålet er å gi endelige og beregnede tall for antall personer som har stemmerett ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalget etter valgdistrikt. Tallene brytes ned på ulike bakgrunnskjennetegn som kjønn og alder. Endelige tall foreligger rett etter valget, mens de beregnede tallene publiseres i april. Beregnede tall har blitt utarbeidet siden 2001 for stortingsvalg og 1999 for kommunestyre- og fylkestingsvalget. Endelige tall etter bakgrunns kjennetegn foreligger for noen kjennetegn tilbake til 1815.

Til nytte for valgstyrene i kommuner og fylkeskommuner for å planlegge arbeidet med det forestående valget. Samt, partiorganisasjonene, mediene, valgforskere og generelt samfunnsengasjerte borgere.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Den offisielle valgstatistikken publisert av SSB inngår i et ‘valgstatistisk system’ som omhandler stortingsvalgene, kommune- og fylkestingsvalget, sametingsvalg og lokale folkeavstemninger. Dette inngår i SSBs sosial- og personstatistikk sammen med blant annet befolkningsstatistikk og levekårsstatistikk med felles begreper og definisjoner. Statistikk om stemmeberettigede blir også publisert valgnatten på Valgportalen. Denne statistikken viser ikke stemmeberettigede etter bakgrunnskjennetegn.

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) §§ 10 og 20

Ikke relevant

Alle stemmeberettigede til stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg.

Grunnlaget for statistikken over endringer i befolkninga er elektroniske kopier til Statistisk sentralbyrå av alle slike meldinger som oppdaterer registeret. Meldingene oppdaterer dessuten en egen befolkningsdatabase til statistikkformål i Statistisk sentralbyrå. Denne befolkningsbasen danner grunnlaget for statistikken over sammensetningen i befolkningen.

Datagrunnlaget for de endelige tallene får SSB oversendt fra Valgdirektoratet like før og etter valget.

Utgangspunktet for beregnede tall er bosatte i henhold til befolkningsstatistikken. Antall stemmeberettigede nordmenn bosatt i utlandet. Antall døde, utvandret, innvandret og statsborgerskapsendringer fra forrige årets befolkningsdatafiler. Fødelandsfila for å regne ut antall norske statsborgere med innvandreropphav.

Det er tidligere års datafiler som har vært brukt for å beregne endringer fra utregningstidspunktet frem til valget. Nøyaktigheten vil derfor være avhengig av hvor bra disse tallene samsvarer med virkeligheten.

Ikke relevant

Ikke relevant

Kommunestyre- og fylkestingsvalgvalg: Endelige tall tilbake til 1903. Beregnede tall tilbake til 1999.

Stortingsvalg: Endelige tall tilbake til 1815. Beregnede tall tilbake til 2001.

De beregnede tallene fra uttak fra befolkningssystemet i mars/april valgåret. Antallet som vil få innvilget stemmerett på grunn av statsborgerskapsskifte grunnet fjorårets datamateriale. Det samme gjelder for antall døde i perioden fram til valget. Estimatet for antall stemmeberettigede er knyttet til avvikene fra fjorårets tall, dess større avvik dess større vil feilmarginene være. Spesielt gjelder dette antall innvilget norske statsborgerskap, da disse tallene kan variere mye.

Ikke relevant
Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42

Ane Margrete Tømmerås

ane.tommeras@ssb.no

40 81 13 15