Ledige stillingar

Oppdatert: 10. februar 2021

Neste oppdatering: 11. mai 2021

Endring i antall ledige stillingar (sesongjustert)
Ledige stillingar

Utvalde tabellar frå denne statistikken

Om statistikken

Statistikken viser kor mange ledige stillingar det var på eit referansetidspunkt kvart kvartal, og talet på ledige stillingar i prosent av alle stillingar. Statistikken blir gitt for heile landet sett under eitt, og er delt opp etter 20 næringsgrupper.

Kontakt

Arbeidsmarked og lønn

arbeidsmarked@ssb.no

Øyvind Bruer-Skarsbø

oyvind.bruer-skarsbo@ssb.no

40 90 25 07