Regnskap for private barnehager

Oppdatert: 20. november 2023

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Andel av driftskostnadene i private barnehager som dekkes av offentlige tilskudd
Andel av driftskostnadene i private barnehager som dekkes av offentlige tilskudd
2022
85
%
Hovedtall - Regnskap for private barnehager
Hovedtall - Regnskap for private barnehager
2022
Alle barnehager2 690
Gjennomsnittlig timekostnad1
Ordinære barnehager
0-2 år142,27
3 år106,70
4-6 år71,14
Familiebarnehager
0-2 år96,00
3 år72,00
4-6 år48,00
Inntektenes andel av driftskostnadene
Foreldrebetaling14
Offentlige tilskudd85
1Beregning av kostnad er endret ved publisering 2021. Fra og med 2015 er antall barn 0-2 år vektet med 2. Barn 3-6 år er ikke vektet.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Private barnehager, etter barnehagetype og inntektenes andel av driftskostnader.
  Private barnehager, etter barnehagetype og inntektenes andel av driftskostnader.
  Type barnehageAndel av driftskostnader
  Alle barnehagerOrdinære barnehagerFamiliebarnehagerKombinerte familie-/ordinære barnehagerForeldrebetalingOffentlig tilskudd
  2022
  Hele landet2 6902 335341141485
  Viken72360911041485
  Oslo3672838311487
  Innlandet1461301601486
  Vestfold og Telemark1791611711486
  Agder1981692901486
  Rogaland196189611582
  Vestland2902791101484
  Møre og Romsdal120118201483
  Trøndelag - Trööndelage2321765061488
  Nordland - Nordlánnda135129511487
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku104921201486
  Standardtegn i tabeller
 • Kostnad per time for barnehageplass, etter barnehagetype.
  Kostnad per time for barnehageplass, etter barnehagetype.1
  Gjennomsnittlig timekostnad
  Ordinære barnehagerFamiliebarnehager
  0-2 år3 år4-6 år0-2 år3 år4-6 år
  2022
  Hele landet142,27106,7071,1496,0072,0048,00
  Viken141,93106,4570,9784,4363,3242,21
  Oslo139,52104,6469,76102,1776,6351,09
  Innlandet146,05109,5473,0375,0456,2837,52
  Vestfold og Telemark144,30108,2372,15100,3875,2950,19
  Agder146,61109,9573,30128,0596,0464,03
  Rogaland139,21104,4169,61119,7389,8059,87
  Vestland142,29106,7271,15106,4479,8353,22
  Møre og Romsdal140,99105,7470,49105,9579,4652,97
  Trøndelag - Trööndelage145,60109,2072,8078,8459,1339,42
  Nordland - Nordlánnda142,59106,9571,30109,6382,2254,82
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku140,74105,5570,37123,0092,2561,50
  1Beregning av kostnad er endret ved publisering 2021. Fra og med 2015 er antall barn 0-2 år vektet med 2. Barn 3-6 år er ikke vektet.
  Standardtegn i tabeller
 • Månedlig kostnad for barnehageplass i ordinær barnehage, etter oppholdstid og alder.
  Månedlig kostnad for barnehageplass i ordinær barnehage, etter oppholdstid og alder.1
  0-8 timer9-16 timer17-24 timer25-32 timer33-40 timer41 timer eller mer
  0-2 år3 år4-6 år0-2 år3 år4-6 år0-2 år3 år4-6 år0-2 år3 år4-6 år0-2 år3 år4-6 år0-2 år3 år4-6 år
  2022
  Hele landet3 4142 5611 7077 3985 5493 69911 9518 9635 97516 50312 3788 25221 05615 79210 52825 60919 20612 804
  Viken3 4062 5551 7037 3805 5353 69011 9228 9425 96116 46412 3488 23221 00615 75410 50325 54719 16112 774
  Oslo3 3492 5111 6747 2555 4413 62811 7208 7905 86016 18512 1398 09220 64915 48710 32525 11418 83612 557
  Innlandet3 5052 6291 7537 5955 6963 79712 2699 2016 13416 94212 7078 47121 61616 21210 80826 29019 71713 145
  Vestfold og Telemark3 4632 5971 7327 5045 6283 75212 1219 0916 06116 73912 5548 36921 35716 01710 67825 97419 48112 987
  Agder3 5192 6391 7597 6235 7183 81212 3159 2366 15717 00612 7558 50321 69816 27310 84926 38919 79213 194
  Rogaland3 3412 5061 6717 2395 4293 62011 6948 7705 84716 14912 1118 07420 60315 45310 30225 05818 79412 529
  Vestland3 4152 5611 7077 3995 5493 70011 9528 9645 97616 50612 3798 25321 05915 79410 53025 61219 20912 806
  Møre og Romsdal3 3842 5381 6927 3315 4993 66611 8438 8825 92216 35512 2668 17720 86615 65010 43325 37819 03412 689
  Trøndelag - Trööndelage3 4942 6211 7477 5715 6783 78612 2309 1736 11516 89012 6678 44521 54916 16210 77426 20819 65613 104
  Nordland - Nordlánnda3 4222 5671 7117 4155 5613 70711 9788 9835 98916 54112 4068 27021 10415 82810 55225 66719 25012 834
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 3782 5331 6897 3185 4893 65911 8228 8665 91116 32612 2448 16320 82915 62210 41525 33319 00012 666
  1Beregning av kostnad er endret ved publisering 2021. Fra og med 2015 er antall barn 0-2 år vektet med 2. Barn 3-6 år er ikke vektet.
  Standardtegn i tabeller
 • Årsresultat for private barnehager, i 1 000 kroner.
  Årsresultat for private barnehager, i 1 000 kroner.
  202020212022
  Årsresultat589 784532 502297 395
  Positivt årsresultat1 126 945999 769870 280
  Negativt årsresultat537 161467 268572 885
  Antall barnehager2 8632 7962 690
  Standardtegn i tabeller
 • Disponering av årsresultat for private barnehager, i 1 000 kroner.
  Disponering av årsresultat for private barnehager, i 1 000 kroner.
  202020212022
  Positivt årsresultat1 126 945999 769870 280
  Overført til egenkapital892 635648 715564 037
  Avsetning til dekning av skattekrav på overskudd1 2 375..
  Disponeringspost for enkeltpersonforetak2 .66 17266 461
  Overført til eier (utbytte)116 350109 25185 025
  Overført til konsernselskap (konsernbidrag)97 664164 793139 492
  Avsetning til reduksjon av udekket tap17 53610 83715 108
  Antall barnehager med positivt årsresultat1 9781 7871 577
  1Ut f.o.m. 2021
  2Ny f.o.m. 2021
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir en samlet oversikt over private barnehager i Norge. Med private barnehager mener vi barnehager som eies av private hvor kommunen gir tilskudd, eller private barnehager uten kommunalt tilskudd. I statistikken finner du tall for driftsinntekter, driftskostnader, årsresultat og disponering av overskudd i private barnehager, på fylkesnivå.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 15. november 2023.

Barnehage

En godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under opplæringspliktig alder, i henhold til barnehageloven.

Ordinær barnehage

Barnehage som drives i godkjente lokaler og som har et uteområde spesielt utformet for barnehagedrift.

Familiebarnehage

Barnehage som organiserer sin virksomhet i private hjem. Forutsetningen er at en førskolelærer er ansatt som pedagogisk veileder. Førskolelæreren skal være tilknyttet enten en ordinær barnehage eller den kommunale administrasjon. Etter forskrift om familiebarnehager, er det en forutsetning at minst halvparten av barna i en familiebarnehagegruppe må være andre enn hjemmets egne.

Kombinert barnehage

En barnehage som har både en ordinær barnehage og en familiebarnehage.

Offentlige barnehager

Barnehager som eies av kommune, fylkeskommune eller stat.

Private barnehager

Barnehager som eies av private hvor kommunen gir tilskudd eller private barnehager uten kommunalt tilskudd.

Ikke-kommunale barnehager

Barnehager som ikke eies av kommunen, dvs. statlige, fylkeskommunale og private barnehager.

Deltidsplass i barnehage

Antall barn med avtalt oppholdstid i kategorien 0-8 timer, 9-16 timer, 17-24 timer eller 25-32 timer per uke.

Heltidsplass i barnehage

Antall barn med avtalt oppholdstid 41 timer eller mer per uke.

Driftsinntekter

Inkluderer foreldrebetaling, salg/utleie av plasser, salg av utstyr, refundert lønn fra trygdeforvaltningen, offentlige tilskudd, og overføringer fra andre.

Driftskostnader

Inkluderer lønn, sosiale utgifter, utstyr, vedlikehold og andre driftsutgifter.

Driftsresultat

Driftsinntekter fratrukket driftskostnader.

Årsresultat

Driftsresultat korrigert for finansposter og skattekostnad.

Eierform

Beskrivelse av eieren av barnehagen og som er predefinert på rapporteringsskjemaet.

Overskudd

Positivt årsresultat og som prinsipielt kan disponeres på to måter:

1) beholdes som barnehagens egenkapital og brukes til styrking av barnehagens likviditet eller til finansiering av anskaffelser til barnehagen senere.

2) utbetale overskuddet som utbytte til eierne av barnehagen eller overføre til konsernselskapet som konsernbidrag.

Utbytte

Overføring av positivt årsresultat (overskudd) til barnehagens eier.

Konsernbidrag

Overføring av positivt årsresultat (overskudd) til konsernselskap. Med konsern menes selskaper som står i slikt forhold til hverandre som beskrevet i aksjeloven § 1-3.

Disponeringspost Annet

Dette er annen disponering av overskuddet som ikke passer inn på de andre disponeringspostene. En slik disponering kan være overskudd for enkeltpersonforetak.

Standard for fylkesinndeling

Fylkene er regionale administrative enheter både for statlig og fylkeskommunal virksomhet og en viktig enhet i SSBs statistikkpublisering. De tilsvarer NUTS 3 i Eurostats statistiske inndeling.

Navn: Regnskap for private barnehager

Emne: Utdanning

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Laveste publiseringsnivå for private barnehager er fylke.

Statistikken publiseres årlig. Datagrunnlaget er regnskapsåret, med publisering normalt i november påfølgende år.

Ikke relevant

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med statistikken er å gi en samlet oversikt over driftsinntekter, driftskostnader, årsresultat og disponering av overskudd i private barnehager.

Statistikken ble første gang publisert for regnskapsåret 1992 på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD). Siden har dette vært et årlig oppdrag først fra BFD, men fra og med regnskapsåret 2005 var Kunnskapsdepartementet (KD) oppdragsgiver og Utdanningsdirektoratet har vært oppdragsgiver fra og med 2012.

Fra og med regnskapsåret 2002 ble dataene samlet inn gjennom et nytt skjema "Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager". For regnskapsåret 2007 ble det innført elektronisk innrapportering via Utdanningsdirektoratets database BASIL. Fra og med rapporteringsåret 2013 endret skjemaet navn til "Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager".

Viktigste brukere, foruten Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, er annen offentlig forvaltning (kommuner og statsforvaltere), forsknings- og utredningsinstitutter, enkelte private virksomheter, interesseorganisasjoner og media.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Statistikken regnskap for private barnehager er relevant i forhold til andre statistikker på barnehageområdet. SSB publiserer følgende statistikker: barnehagestatistikk, foreldrebetaling, samt statistikk over ansatte i barnehage og skole.

I tillegg publiserer Utdanningsdirektoratet statistikk på barnehageområdet.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023, hovedområde Utdanning, delområde Barnehage.

Ikke relevant

Statistikken omfatter alle godkjente private barnehager (næringskode 88.911 - se standard for næringsgruppering) og som har vært i drift hele det aktuelle regnskapsåret. I tillegg skal de private barnehagene også ha levert årsmelding for barnehager per 15.12 det aktuelle regnskapsåret. Populasjonen inkluderer private ordinære barnehager, private familiebarnehager og private kombinerte ordinære/familiebarnehager. De private åpne barnehagene er ikke med i populasjonen.

Skjema for rapportering sendes ut til alle ikke-kommunale barnehager på barnehagenivå (virksomhetsnivå) og godkjennes av kommunen. Statistikken dekker kun driftsregnskapet for barnehagene. Investeringsregnskap og balanse holdes utenfor denne innrapporteringen. Ikke-kommunale barnehager skal fylle ut resultatregnskapsskjemaet uavhengig av hvilke regnskapskrav barnehagen for øvrig er underlagt. Barnehager som drives som virksomhet uten regnskapsplikt og som i ligningssammenheng benytter standardfradrag fremfor dokumenterte utgifter, fritas ikke fra å levere resultatregnskapsskjemaet.

I begrepet ikke-kommunale barnehager inngår alle statlige og fylkeskommunale barnehager samt private barnehager. Statistikken omfatter kun de private barnehagene.

Datakilden er skjemaet "Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager". Opplysninger fra "Årsmelding for barnehager per 15.12" blir koblet på datagrunnlaget og benyttet i publiseringen. Alle godkjente barnehager skal levere årsmeldingsskjemaet og alle ikke-kommunale barnehager skal levere resultatregnskapsskjemaet.

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data.

Grunnlagstall hentes fra BASIL (BArnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning) hos Utdanningsdirektoratet. Barnehagene rapporterer til BASIL og det elektroniske skjemaet fylles ut av hver enkelt barnehage. Det er flere kontroller som utføres under registreringen. Kontroller går på logikk i utfyllingen, samt å luke ut summeringsfeil. Skjemaet godkjennes av revisor og av kommunen. Innsamlingsperiode er fra august til oktober.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Statistikken inneholder ikke like mange enheter fra år til år. Statistikk har som formål å si noe om kostnader og inntekter i de private barnehagene, og kan derfor ikke brukes for å si noe om hvor mange private barnehager det finnes.

Antall private ordinære- og familiebarnehager finnes i den ordinære barnehagestatistikken. Etter innføring av nytt rapporteringsskjema i 2002 fikk vi et brudd i tidsserien. I 2007 ble det innført elektronisk innrapportering.

Kommunene Råde, Frogn, Lillehammer, Nore og Uvdal, Tønsberg, Søgne, Stavanger, Randaberg, Orkdal, Flakstad, Nordreisa og Alta var i 2003 blant de 20 kommunene som var med på forsøksordningen med tildeling av øremerkede tilskudd som rammetilskudd. Barnehagene i disse kommunene fikk ikke utbetalt statstilskudd til drift, men kommunen betalte tilskudd fra sin "ramme". Barnehagene i disse kommunene var derfor skilt ut fra fylkestallene. I 2004 ble rammeforsøksordningen avsluttet og barnehagene i disse kommunene er dermed inkludert i fylkestallene fra dette året.

Beregning av kostnad er endret ved publisering for regnskapsåret 2021.

Fra og med 2015 er antall barn 0-2 år vektet med 2. Barn 3-6 år er ikke vektet.

Opplysningene er hentet inn via skjemaet "Resultatregnskap for private barnehager". Dette skjer elektronisk via BASIL (BArnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning) som ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider. Ved utfylling av skjemaene i barnehagene og ved kontrollering av kommunen vil det kunne oppstå feil. Størsteparten av slike feil blir funnet ved hjelp av maskinelle kontroller og rettet.

Den publiserte statistikken skal kun omfatte de private barnehager som har vært i drift hele regnskapsåret. Barnehager som har åpnet eller stengt i løpet av året, og som ikke har rapportert det, kan feilaktig bli tatt med i statistikkgrunnlaget.

Selv om skjemaet sendes ut til alle barnehager, er det ikke alle som rapporterer innen de frister som Utdanningsdirektoratet og SSB har for produksjon av statistikken. Disse barnehagene er derfor holdt utenom statistikkgrunnlaget.

Statistikkgrunnlaget kobles mot data rapportert i ordinær barnehagestatistikk. Eventuelle feil i denne statistikken vil dermed følge med over i regnskapsstatistikken.

Resultatregnskaps-skjemaet sendes ut til alle ikke-kommunale barnehager i Norge. Svarprosenten er normalt godt over 90 prosent og statistikken skal derfor være representativ.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Kontakt