Regnskap for private barnehager

Oppdatert: 22. november 2022

Neste oppdatering: 20. november 2023

Andel av driftskostnadene i private barnehager som dekkes av offentlige tilskudd
Andel av driftskostnadene i private barnehager som dekkes av offentlige tilskudd
2021
86
%
Hovedtall - Regnskap for private barnehager
Hovedtall - Regnskap for private barnehager
2021
Alle barnehager2 796
Gjennomsnittlig timekostnad1
Ordinære barnehager
0-2 år139,08
3 år104,31
4-6 år69,54
Familiebarnehager
0-2 år91,44
3 år68,58
4-6 år45,72
Inntektenes andel av driftskostnadene
Foreldrebetaling15
Offentlige tilskudd86
1Beregning av kostnad er endret ved publisering 2021. Fra og med 2015 er antall barn 0-2 år vektet med 2. Barn 3-6 år er ikke vektet.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Private barnehager, etter barnehagetype og inntektenes andel av driftskostnader.
  Private barnehager, etter barnehagetype og inntektenes andel av driftskostnader.
  Type barnehageAndel av driftskostnader
  Alle barnehagerOrdinære barnehagerFamiliebarnehagerKombinerte familie-/ordinære barnehagerForeldrebetalingOffentlig tilskudd
  2021
  Hele landet2 7962 402379151586
  Viken74461912231586
  Oslo3732878421589
  Innlandet1621412101587
  Vestfold og Telemark1791601811586
  Agder2051733201487
  Rogaland202194711583
  Vestland3153031201585
  Møre og Romsdal125120411585
  Trøndelag - Trööndelage2481845861587
  Nordland - Nordlánnda138130711586
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku105911401587
  Standardtegn i tabeller
 • Kostnad per time for barnehageplass, etter barnehagetype.
  Kostnad per time for barnehageplass, etter barnehagetype.1
  Gjennomsnittlig timekostnad
  Ordinære barnehagerFamiliebarnehager
  0-2 år3 år4-6 år0-2 år3 år4-6 år
  2021
  Hele landet139,08104,3169,5491,4468,5845,72
  Viken137,97103,4868,9883,6762,7541,83
  Oslo137,36103,0268,68102,2676,6951,13
  Innlandet141,08105,8170,5463,6547,7331,82
  Vestfold og Telemark137,46103,1068,7390,2367,6745,11
  Agder143,10107,3371,55113,0484,7856,52
  Rogaland138,48103,8669,24110,8483,1355,42
  Vestland138,61103,9569,3093,4070,0546,70
  Møre og Romsdal139,88104,9169,9494,9371,2047,46
  Trøndelag - Trööndelage143,96107,9771,9874,8856,1637,44
  Nordland - Nordlánnda140,97105,7370,49108,1081,0854,05
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku137,31102,9868,65115,0086,2557,50
  1Beregning av kostnad er endret ved publisering 2021. Fra og med 2015 er antall barn 0-2 år vektet med 2. Barn 3-6 år er ikke vektet.
  Standardtegn i tabeller
 • Månedlig kostnad for barnehageplass i ordinær barnehage, etter oppholdstid og alder.
  Månedlig kostnad for barnehageplass i ordinær barnehage, etter oppholdstid og alder.1
  0-8 timer9-16 timer17-24 timer25-32 timer33-40 timer41 timer eller mer
  0-2 år3 år4-6 år0-2 år3 år4-6 år0-2 år3 år4-6 år0-2 år3 år4-6 år0-2 år3 år4-6 år0-2 år3 år4-6 år
  2021
  Hele landet3 3382 5041 6697 2325 4243 61611 6838 7625 84216 13412 1008 06720 58515 43810 29225 03518 77612 518
  Viken3 3112 4831 6567 1745 3813 58711 5898 6925 79516 00412 0038 00220 41915 31410 21024 83418 62612 417
  Oslo3 2972 4731 6487 1435 3573 57111 5388 6545 76915 93411 9517 96720 33015 24710 16524 72518 54412 363
  Innlandet3 3862 5391 6937 3365 5023 66811 8508 8885 92516 36512 2748 18220 87915 66010 44025 39419 04512 697
  Vestfold og Telemark3 2992 4741 6507 1485 3613 57411 5478 6605 77315 94611 9597 97320 34515 25810 17224 74318 55812 372
  Agder3 4342 5761 7177 4415 5813 72112 0219 0166 01016 60012 4508 30021 17915 88510 59025 75919 31912 879
  Rogaland3 3232 4931 6627 2015 4013 60011 6328 7245 81616 06312 0478 03220 49415 37110 24724 92618 69412 463
  Vestland3 3272 4951 6637 2085 4063 60411 6438 7325 82116 07812 0598 03920 51415 38510 25724 94918 71212 475
  Møre og Romsdal3 3572 5181 6797 2745 4553 63711 7508 8125 87516 22612 1708 11320 70215 52710 35125 17818 88412 589
  Trøndelag - Trööndelage3 4552 5911 7287 4865 6143 74312 0939 0696 04616 69912 5248 35021 30615 97910 65325 91319 43412 956
  Nordland - Nordlánnda3 3832 5381 6927 3315 4983 66511 8428 8815 92116 35312 2658 17720 86415 64810 43225 37519 03212 688
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 2952 4721 6487 1405 3553 57011 5348 6505 76715 92811 9467 96420 32215 24110 16124 71518 53712 358
  1Beregning av kostnad er endret ved publisering 2021. Fra og med 2015 er antall barn 0-2 år vektet med 2. Barn 3-6 år er ikke vektet.
  Standardtegn i tabeller
 • Årsresultat for private barnehager, i 1 000 kroner.
  Årsresultat for private barnehager, i 1 000 kroner.
  201920202021
  Årsresultat650 580589 784532 502
  Positivt årsresultat1 030 5361 126 945999 769
  Negativt årsresultat379 955537 161467 268
  Antall barnehager2 9192 8632 796
  Standardtegn i tabeller
 • Disponering av årsresultat for private barnehager, i 1 000 kroner.
  Disponering av årsresultat for private barnehager, i 1 000 kroner.
  201920202021
  Positivt årsresultat1 030 5361 126 945999 769
  Overført til egenkapital678 489892 635648 715
  Avsetning til dekning av skattekrav på overskudd1 3 1182 375.
  Disponeringspost for enkeltpersonforetak2 ..66 172
  Overført til eier (utbytte)111 233116 350109 251
  Overført til konsernselskap (konsernbidrag)220 72397 664164 793
  Avsetning til reduksjon av udekket tap16 97317 53610 837
  Antall barnehager med positivt årsresultat1 9581 9781 787
  1Ut f.o.m. 2021
  2Ny f.o.m. 2021
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir en samlet oversikt over driftsinntekter, driftskostnader, årsresultat og disponering av overskudd i private barnehager.

Barnehage

En godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under opplæringspliktig alder, i henhold til barnehageloven.

Ordinær barnehage

Barnehage som drives i godkjente lokaler og som har et uteområde spesielt utformet for barnehagedrift.

Familiebarnehage

Barnehage som organiserer sin virksomhet i private hjem. Forutsetningen er at en førskolelærer er ansatt som pedagogisk veileder. Førskolelæreren skal være tilknyttet enten en ordinær barnehage eller den kommunale administrasjon. Etter forskrift om familiebarnehager, er det en forutsetning at minst halvparten av barna i en familiebarnehagegruppe må være andre enn hjemmets egne.

Kombinert barnehage

En barnehage som har både en ordinær barnehage og en familiebarnehage.

Offentlige barnehager

Barnehager som eies av kommune, fylkeskommune eller stat.

Private barnehager

Barnehager som eies av private hvor kommunen gir tilskudd eller private barnehager uten kommunalt tilskudd.

Ikke-kommunale barnehager

Barnehager som ikke eies av kommunen, dvs. statlige, fylkeskommunale og private barnehager.

Deltidsplass i barnehage

Antall barn med avtalt oppholdstid i kategorien 0-8 timer, 9-16 timer, 17-24 timer eller 25-32 timer per uke.

Heltidsplass i barnehage

Antall barn med avtalt oppholdstid 41 timer eller mer per uke.

Driftsinntekter

Inkluderer foreldrebetaling, salg/utleie av plasser, salg av utstyr, refundert lønn fra trygdeforvaltningen, offentlige tilskudd, og overføringer fra andre.

Driftskostnader

Inkluderer lønn, sosiale utgifter, utstyr, vedlikehold og andre driftsutgifter.

Driftsresultat

Driftsinntekter fratrukket driftskostnader.

Årsresultat

Driftsresultat korrigert for finansposter og skattekostnad.

Eierform

Beskrivelse av eieren av barnehagen og som er predefinert på rapporteringsskjemaet.

Overskudd

Positivt årsresultat og som prinsipielt kan disponeres på to måter:

1) beholdes som barnehagens egenkapital og brukes til styrking av barnehagens likviditet eller til finansiering av anskaffelser til barnehagen senere.

2) utbetale overskuddet som utbytte til eierne av barnehagen eller overføre til konsernselskapet som konsernbidrag.

Utbytte

Overføring av positivt årsresultat (overskudd) til barnehagens eier.

Konsernbidrag

Overføring av positivt årsresultat (overskudd) til konsernselskap. Med konsern menes selskaper som står i slikt forhold til hverandre som beskrevet i aksjeloven § 1-3.

Navn: Regnskap for private barnehager

Emne: Utdanning

20. november 2023

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Laveste publiseringsnivå for private barnehager er fylke.

Statistikken publiseres årlig. Datagrunnlaget er regnskapsåret, med publisering normalt i november påfølgende år.

Ikke relevant

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med statistikken er å gi en samlet oversikt over driftsinntekter, driftskostnader, årsresultat og disponering av overskudd i private barnehager.

Statistikken ble første gang publisert for regnskapsåret 1992 på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD). Siden har dette vært et årlig oppdrag først fra BFD, men fra og med regnskapsåret 2005 var Kunnskapsdepartementet (KD) oppdragsgiver og Utdanningsdirektoratet har vært oppdragsgiver fra og med 2012.

Fra og med regnskapsåret 2002 ble dataene samlet inn gjennom et nytt skjema "Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager". For regnskapsåret 2007 ble det innført elektronisk innrapportering via Utdanningsdirektoratets database BASIL. Fra og med rapporteringsåret 2013 endret skjemaet navn til "Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager".

Viktigste brukere foruten Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet er annen offentlig forvaltning (kommuner og statsforvaltere), forsknings- og utredningsinstitutter, enkelte private virksomheter, interesseorganisasjoner og media.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Statistikken regnskap for private barnehager er relevant i forhold til andre statistikker på barnehageområdet. SSB publiserer følgende statistikker: barnehagestatistikk, foreldrebetaling, samt statistikk over ansatte i barnehage og skole.

I tillegg publiserer Utdanningsdirektoratet statistikk på barnehageområdet.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023, hovedområde Utdanning, delområde Barnehage.

Ikke relevant

Statistikken omfatter alle godkjente private barnehager (næringskode 88.911 - se standard for næringsgruppering) og som har vært i drift hele det aktuelle regnskapsåret. I tillegg skal de private barnehagene også ha levert årsmelding for barnehager per 15.12 det aktuelle regnskapsåret. Populasjonen inkluderer private ordinære barnehager, private familiebarnehager og private kombinerte ordinære/familiebarnehager. De private åpne barnehagene er ikke med i populasjonen.

Skjemaene sendes ut til alle ikke-kommunale barnehager på barnehagenivå (virksomhetsnivå) og godkjennes av kommunen. Statistikken dekker kun driftsregnskapet for barnehagene. Investeringsregnskap og balanse holdes utenfor denne innrapporteringen. Ikke-kommunale barnehager skal fylle ut resultatregnskapsskjemaet uavhengig av hvilke regnskapskrav barnehagen for øvrig er underlagt. Barnehager som drives som virksomhet uten regnskapsplikt og som i ligningssammenheng benytter standardfradrag fremfor dokumenterte utgifter, fritas ikke fra å levere resultatregnskapsskjemaet.

I begrepet ikke-kommunale barnehager inngår alle statlige og fylkeskommunale barnehager samt private barnehager. Statistikken omfatter kun de private barnehagene.

Datakilden er skjemaet "Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager". Opplysninger fra "Årsmelding for barnehager per 15.12" blir koblet på datagrunnlaget og benyttet i publiseringen. Alle godkjente barnehager skal levere årsmeldingsskjemaet og alle ikke-kommunale barnehager skal levere resultatregnskapsskjemaet.

Grunnlagstall hentes fra BASIL (BArnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning) hos Utdanningsdirektoratet. Barnehagene rapporterer til BASIL og det elektroniske skjemaet fylles ut av hver enkelt barnehage. Det er flere kontroller som utføres under registreringen. Kontroller går på logikk i utfyllingen, samt å luke ut summeringsfeil. Skjemaet godkjennes av revisor og av kommunen. Innsamlingsperiode er fra august til oktober.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Statistikken inneholder ikke like mange enheter fra år til år. Statistikk har som formål å si noe om kostnader og inntekter i de private barnehagene, og kan derfor ikke brukes for å si noe om hvor mange private barnehager det finnes.

Antall private ordinære- og familiebarnehager finnes i den ordinære barnehagestatistikken. Etter innføring av nytt rapporteringsskjema i 2002 fikk vi et brudd i tidsserien. I 2007 ble det innført elektronisk innrapportering.

Kommunene Råde, Frogn, Lillehammer, Nore og Uvdal, Tønsberg, Søgne, Stavanger, Randaberg, Orkdal, Flakstad, Nordreisa og Alta var i 2003 blant de 20 kommunene som var med på forsøksordningen med tildeling av øremerkede tilskudd som rammetilskudd. Barnehagene i disse kommunene fikk ikke utbetalt statstilskudd til drift, men kommunen betalte tilskudd fra sin "ramme". Barnehagene i disse kommunene var derfor skilt ut fra fylkestallene. I 2004 ble rammeforsøksordningen avsluttet og barnehagene i disse kommunene er dermed inkludert i fylkestallene fra dette året.

Beregning av kostnad er endret ved publisering for regnskapsåret 2021.

Fra og med 2015 er antall barn 0-2 år vektet med 2. Barn 3-6 år er ikke vektet.

Opplysningene er hentet inn via skjemaet "Resultatregnskap for private barnehager". Dette skjer elektronisk via BASIL (BArnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning) som ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider. Ved utfylling av skjemaene i barnehagene og ved kontrollering av kommunen vil det kunne oppstå feil. Størsteparten av slike feil blir funnet ved hjelp av maskinelle kontroller og rettet.

Den publiserte statistikken skal kun omfatte de private barnehager som har vært i drift hele regnskapsåret. Barnehager som har åpnet eller stengt i løpet av året, og som ikke har rapportert det, kan feilaktig bli tatt med i statistikkgrunnlaget.

Selv om skjemaet sendes ut til alle barnehager, er det ikke alle som rapporterer innen de frister som Utdanningsdirektoratet og SSB har for produksjon av statistikken. Disse barnehagene er derfor holdt utenom statistikkgrunnlaget.

Statistikkgrunnlaget kobles mot data rapportert i ordinær barnehagestatistikk. Eventuelle feil i denne statistikken vil dermed følge med over i regnskapsstatistikken.

Resultatregnskaps-skjemaet sendes ut til alle ikke-kommunale barnehager i Norge. Svarprosenten er normalt godt over 90 prosent og statistikken skal derfor være representativ.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Kontakt