Utenrikshandel med varer

Oppdatert: 15. april 2024

Neste oppdatering: 15. mai 2024

Eksport av varer
Eksport av varer
Mars 2024
141,9
mrd.kr
Utenrikshandel med varer. Måned og hittil i år
Utenrikshandel med varer. Måned og hittil i år1
Milliarder kronerEndring i prosentMilliarder kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Mars 2024Februar 2024 - Mars 2024Mars 2023 - Mars 2024Mars 2024Mars 2023 - Mars 2024
Eksport141,99,5-20,5418,3-20,6
Råolje46,625,215,7127,23,3
Naturgass40,416,6-38,1119,9-45,7
Skip og oljeplattformer0,0-99,8-99,50,742,2
Fastlandseksport54,1-4,4-25,1169,1-6,8
Fisk, krepsdyr, bløtdyr13,13,3-14,438,6-3,4
Import78,00,1-23,1237,6-7,6
Skip og oljeplattformer0,0.-96,43,890,9
Handelsbalansen64,023,7-17,1180,7-33,0
Handelsbalansen fastland-23,9-11,916,6-64,712,3
1Tallene for skip og oljeplattformer er ufullstendige ved publisering av månedstall og tall for hittil i år. Dette skyldes måten data samles inn på. Derfor kan tall for disse varene senere bli endret mye.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Import av varer, varegrupper etter FNs standard-inndeling for varehandel. Måned og hittil i år
  Import av varer, varegrupper etter FNs standard-inndeling for varehandel. Måned og hittil i år1
  Millioner kronerEndring i prosentMillioner kronerEndring i prosent
  Mars 2023Mars 2024Mars 2023 -Mars 2024Hittil i årMars 2023 -Mars 2024
  Mars 2023Mars 2024
  I alt101 37477 952-23,1257 118237 554-7,6
  Av dette:
  Skip og oljeplattformer (del av SITC 793)53419-96,41 9883 79690,9
  Import utenom skip og oljeplattformer100 84077 934-22,7255 130233 758-8,4
  0 Matvarer og levende dyr6 4545 651-12,417 63117 8491,2
  00 Levende dyr, utenom gruppe 03161813,64745-3,9
  01 Kjøtt og kjøttvarer176136-22,74434532,3
  02 Meierivarer og egg22024411,059368315,2
  03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr466438-6,01 8941 823-3,8
  04 Korn og kornvarer867821-5,42 3462 65513,2
  05 Grønnsaker og frukt1 7681 632-7,74 6274 6630,8
  06 Sukker, sukkervarer og honning286228-20,47297614,4
  07 Kaffe, te, kakao, krydderier5375400,61 6281 6964,2
  08 Dyrefor (unntatt umalt korn)1 404930-33,83 4503 105-10,0
  09 Forskjellige matvarer713664-7,01 8741 9654,9
  1 Drikkevarer og tobakk1 4941 279-14,43 5973 5990,0
  11 Drikkevarer989844-14,72 4672 316-6,1
  12 Tobakk og tobakksvarer505436-13,71 1301 28313,5
  2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer9 9685 467-45,216 53814 922-9,8
  21 Huder, skinn og pelsskinn, rå54-18,3121846,9
  22 Oljefrø og oljeholdige frukter271199-26,66927183,7
  23 Rågummi1811-42,13824-36,9
  24 Tømmer, trelast og kork526396-24,71 3491 238-8,2
  25 Papirmasse og papiravfall2551102,710619987,1
  26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd1713-22,24544-2,8
  27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler710593-16,41 7271 92911,7
  28 Malmer og avfall av metall7 9803 841-51,911 5339 841-14,7
  29 Animalske og vegetabilske råvarer417359-13,81 035911-11,9
  3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm7 3434 997-31,923 66115 872-32,9
  32 Kull, koks og briketter543382-29,61 5091 079-28,5
  33 Mineralolje og mineraloljeprodukter5 3953 594-33,418 26811 791-35,5
  334 Mineraloljeprodukter, raffinerte4 0433 288-18,712 4579 910-20,4
  34 Gass, naturlig og tilvirket21436470,143760738,8
  342 Flytende propan og butan139323133,529248867,1
  35 Elektrisk strøm1 192657-44,83 4472 395-30,5
  4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks7861 16047,62 8613 64927,5
  41 Dyrefett og -oljer31655676,11 2611 97256,3
  42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert42649215,41 4931 455-2,5
  43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet44113153,8107221106,0
  5 Kjemiske produkter10 7228 856-17,428 52028 010-1,8
  51 Organiske kjemiske produkter1 251951-24,03 2393 3172,4
  52 Uorganiske kjemiske produkter1 184850-28,33 4072 755-19,1
  53 Farge- og garvestoffer434343-20,81 1301 029-9,0
  54 Medisiner, farmasøytiske produkter2 4692 72610,47 0578 47620,1
  55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter1 1611 151-0,82 9403 51919,7
  56 Kunstgjødsel773477-38,31 8421 277-30,7
  57 Plastråstoffer580521-10,31 7291 582-8,5
  58 Plast, halvfabrikata919726-20,92 2452 059-8,3
  59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt1 9521 111-43,14 9313 997-19,0
  6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale11 76010 217-13,132 13731 368-2,4
  61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn364216,112214014,6
  62 Varer av gummi, i.e.n.739632-14,41 9861 826-8,1
  63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)864681-21,22 3682 062-12,9
  64 Papir, papp og varer derav1 015780-23,22 7782 529-9,0
  65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer1 041914-12,32 7752 590-6,7
  66 Varer av ikke-metalliske mineraler1 219923-24,33 2292 762-14,5
  67 Jern og stål1 7531 607-8,35 2726 10115,7
  68 Metaller, unntatt jern og stål1 3481 280-5,03 3133 3912,3
  69 Varer av metaller, i.e.n.3 7453 357-10,410 2939 968-3,2
  7 Maskiner og transportmidler38 57729 712-23,097 07990 115-7,2
  71 Kraftmaskiner og -utstyr1 8811 552-17,53 9394 81722,3
  72 Maskiner for spesielle industrier3 5262 789-20,99 8838 910-9,8
  73 Metallbearbeidingsmaskiner254237-6,97247747,0
  74 Andre industrimaskiner og -utstyr4 9834 541-8,913 86413 231-4,6
  75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr2 7622 015-27,16 0907 20518,3
  76 Telekommunikasjonsapparater3 2592 636-19,18 9178 392-5,9
  77 Elektriske maskiner og apparater5 5674 795-13,915 12215 1150,0
  78 Kjøretøyer for veg14 62310 035-31,433 08623 200-29,9
  781 Biler og andre motorkjøretøyer hovedsakelig konstruert for transport av personer9 7625 192-46,820 67011 063-46,5
  79 Andre transportmidler1 7231 112-35,45 4548 47155,3
  8 Forskjellige ferdigvarer14 10310 441-26,034 54731 756-8,1
  81 Prefabrikerte bygninger925674-27,12 4502 149-12,3
  82 Møbler og deler1 9321 560-19,35 0764 486-11,6
  83 Reiseeffekter, vesker og liknende249209-16,06626741,8
  84 Klær og tilbehør til klær2 5402 054-19,16 8006 496-4,5
  85 Fottøy773653-15,52 1421 780-16,9
  87 Vitenskapelige og tekniske instrument2 1421 986-7,35 5475 9938,0
  88 Fotografiske og optiske artikler, ur401365-9,01 0491 0853,4
  89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.5 1402 939-42,810 8209 095-15,9
  9 Andre varer og transaksjoner1671712,3547415-24,1
  91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag00.00.
  93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art628132,0310207-33,4
  96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler81-84,7156-57,2
  97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)9889-9,4222202-8,8
  1FNs standard-inndeling er Standard International Trade Classification, Revision 4 (SITC, Rev. 4)
  Standardtegn i tabeller
 • Eksport av varer, varegrupper etter FNs standard-inndeling for varehandel. Måned og hittil i år
  Eksport av varer, varegrupper etter FNs standard-inndeling for varehandel. Måned og hittil i år1
  Millioner kronerEndring i prosentMillioner kronerEndring i prosent
  Mars 2023Mars 2024Mars 2023 -Mars 2024Hittil i årMars 2023 -Mars 2024
  Mars 2023Mars 2024
  I alt178 489141 915-20,5527 034418 294-20,6
  Av dette:
  Råolje (del av SITC 333)40 28346 62415,7123 191127 2093,3
  Naturgass (SITC 343)65 32340 422-38,1220 831119 858-45,7
  Naturlige gasskondensater (del av SITC 333)45380076,61 2261 50222,5
  Skip og oljeplattformer (del av SITC 793)2201-99,546966742,2
  Fastlandseksport72 21054 067-25,1181 316169 058-6,8
  0 Matvarer og levende dyr16 32614 026-14,142 85941 313-3,6
  00 Levende dyr, utenom gruppe 03663,11915-18,4
  01 Kjøtt og kjøttvarer3327-17,783896,5
  02 Meierivarer og egg2214-36,95957-2,7
  03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr15 27013 076-14,439 94038 590-3,4
  04 Korn og kornvarer8077-3,32272291,1
  05 Grønnsaker og frukt25264,07573-3,1
  06 Sukker, sukkervarer og honning66-10,92016-22,9
  07 Kaffe, te, kakao, krydderier6544-31,9178148-16,7
  08 Dyrefor (unntatt umalt korn)517455-12,11 4471 237-14,5
  09 Forskjellige matvarer302295-2,48118596,0
  1 Drikkevarer og tobakk1061070,228131813,4
  11 Drikkevarer106103-2,627731212,6
  12 Tobakk og tobakksvarer14437,44680,5
  2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer2 6362 413-8,56 8917 2064,6
  21 Huder, skinn og pelsskinn, rå4330-29,510712112,3
  22 Oljefrø og oljeholdige frukter00-59,421-7,7
  23 Rågummi53-47,82513-49,1
  24 Tømmer, trelast og kork6916900,01 7131 91611,8
  25 Papirmasse og papiravfall400373-6,91 0861 1455,4
  26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd23231,064673,3
  27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler543445-18,01 2961 3101,0
  28 Malmer og avfall av metall883813-7,92 4782 5241,9
  29 Animalske og vegetabilske råvarer4936-27,0119110-7,2
  3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm118 31395 576-19,2376 739274 792-27,1
  32 Kull, koks og briketter00-81,531-56,5
  33 Mineralolje og mineraloljeprodukter48 16751 2376,4142 046143 3190,9
  334 Mineraloljeprodukter, raffinerte7 3373 780-48,517 42114 486-16,8
  34 Gass, naturlig og tilvirket67 55242 242-37,5226 253126 083-44,3
  342 Flytende propan og butan2 1771 708-21,55 1135 74012,3
  35 Elektrisk strøm2 5932 097-19,18 4375 388-36,1
  4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks4654864,61 3081 4309,3
  41 Dyrefett og -oljer22430335,17558005,9
  42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert11237-66,8197150-24,1
  43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet12814613,835548035,2
  5 Kjemiske produkter7 7686 706-13,721 83220 638-5,5
  51 Organiske kjemiske produkter1 7091 381-19,24 5643 885-14,9
  52 Uorganiske kjemiske produkter1 5381 058-31,24 1833 120-25,4
  53 Farge- og garvestoffer189188-0,4598550-7,9
  54 Medisiner, farmasøytiske produkter1 0121 26925,42 6653 92447,3
  55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter260231-11,16636985,3
  56 Kunstgjødsel2 ::::::
  57 Plastråstoffer870739-15,02 3972 206-8,0
  58 Plast, halvfabrikata251157-37,6589543-7,9
  59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt1 9391 682-13,36 1735 712-7,5
  6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale16 95210 006-41,039 02532 131-17,7
  61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn121413,0343811,3
  62 Varer av gummi, i.e.n.12997-24,530133210,4
  63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)255198-22,3668595-10,9
  64 Papir, papp og varer derav865558-35,52 2351 648-26,3
  65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer306216-29,3806715-11,3
  66 Varer av ikke-metalliske mineraler276224-18,6740668-9,8
  67 Jern og stål2 5802 001-22,55 7145 7981,5
  68 Metaller, unntatt jern og stål8 8325 764-34,722 93019 621-14,4
  69 Varer av metaller, i.e.n.3 698933-74,85 5972 716-51,5
  7 Maskiner og transportmidler10 5849 165-13,426 95929 93311,0
  71 Kraftmaskiner og -utstyr9359835,12 8753 1499,6
  72 Maskiner for spesielle industrier1 4061 180-16,13 8953 570-8,3
  73 Metallbearbeidingsmaskiner607118,42252323,5
  74 Andre industrimaskiner og -utstyr2 0112 2019,44 9657 29246,9
  75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr596457-23,41 5241 5320,5
  76 Telekommunikasjonsapparater930718-22,92 1932 2613,1
  77 Elektriske maskiner og apparater2 1681 724-20,55 5015 7724,9
  78 Kjøretøyer for veg1 5861 275-19,63 9383 653-7,2
  79 Andre transportmidler891557-37,51 8442 47134,0
  8 Forskjellige ferdigvarer5 1413 302-35,810 71410 094-5,8
  81 Prefabrikerte bygninger232158-32,0655574-12,4
  82 Møbler og deler392277-29,41 020881-13,6
  83 Reiseeffekter, vesker og liknende2823-16,47166-8,1
  84 Klær og tilbehør til klær256213-16,87107343,4
  85 Fottøy7362-15,0204201-1,3
  87 Vitenskapelige og tekniske instrument1 6641 6630,03 8894 70420,9
  88 Fotografiske og optiske artikler, ur4229-31,6114107-6,2
  89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.2 454877-64,34 0512 829-30,2
  9 Andre varer og transaksjoner198128-35,64274392,7
  91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag00.00.
  93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art32-16,387-4,9
  96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler0043,211-23,8
  97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)195125-35,94184312,9
  1FNs standard-inndeling er Standard International Trade Classification, Revision 4 (SITC, Rev. 4)
  2Grunnet konfidensialitet er varegruppe 56 «Kunstgjødsel» slått sammen med varegruppe 59 «Kjemiske produkter ikke ellers nevnt»..
  Standardtegn i tabeller
 • Fastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter FNs standard-inndeling for varehandel. År. Millioner kroner
  Fastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter FNs standard-inndeling for varehandel. År. Millioner kroner1 2
  2023
  Total fastlandseksportFordeling etter SITC
  Matvarer, drikkevarer og tobakk (SITC 0 og 1)Fisk (undergruppe 03 av SITC 0)Råvarer, unntatt brenselsstoffer (SITC 2 og 4)Brenselsstoffer (SITC 3)Kjemiske produkter (SITC 5)Bearbeidde varer (SITC 6)Maskiner og transportmidler (SITC 7)Forskjellige ferdigvarer (SITC 8)
  Hele landet707 013179 636165 34634 486115 88783 135133 391116 40544 073
  Produksjonsfylke
  Viken (2020-2023)45 1683 0193574 9065314 5066 44110 5285 715
  Oslo17 1551 2093811 47257 5481 1834 3511 388
  Innlandet16 2478745961 891196632 8345 7824 183
  Agder51 45193384084719 12435 6604 454433
  Rogaland53 7028 8037 4393 59916 7681 61715 0085 9461 961
  Vestland135 39733 25431 8083 05167 7871 95822 0785 7781 490
  Møre og Romsdal61 35133 05730 2982 940893 21914 1595 6022 285
  Trøndelag - Trööndelage44 99028 53327 7252 117416 6364 0311 7501 881
  Nordland - Nordlánnda50 92028 97328 6592 9670:12 082:82
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)29 29126 68625 587463757361 2179239
  Svalbard000000000
  Jan Mayen000000000
  Norske varer med opprinnelse fra flere fylker44 7678 5858 5226 83327 367424159959441
  Reeksport av varer produsert i utlandet3 91 6782 6579711 2862 5423 8899 17954 50717 618
  Uoppgitt fylke4 19 6022 7092 137809179562 4188 6684 025
  1FNs standard-inndeling er Standard International Trade Classification, Revision 4 (SITC, Rev. 4)
  2Standard International Trade Classification, Revision 4 (SITC, Rev. 4
  3Med produksjonsfylke forstås det fylket der verdiskapningen er størst. Hvis eksporten består av en blanding av varer fra flere fylker, kan produksjonsfylket være vanskelig å fastslå. Da oppgir rapportøren at varene har sin opprinnelse fra flere fylker. Øker en importert innsatsvare sin verdi til over det dobbelte mens varen bearbeides i Norge, regnes varen som norsk produksjon. I motsatt fall anses det som eksport av vare produsert i utlandet.
  4Med uoppgitt fylke menes at det ikke foreligger opplysninger om produksjonsfylke.
  Standardtegn i tabeller
 • Import og eksport av varer, etter handelsområder, verdensdeler og utvalgte land. År. Millioner kroner
  Import og eksport av varer, etter handelsområder, verdensdeler og utvalgte land. År. Millioner kroner1
  EksportImportHandelsbalansen
  202320232023
  I alt1 872 7261 023 372849 354
  Handelsområder
  Norden313 148190 811122 337
  EFTA15 60214 4191 183
  EU1 1 264 814569 716695 098
  OECD1 638 391630 5851 007 806
  Utviklingsland113 942226 960-113 018
  MUL - minst utviklede land2 5387 466-4 928
  Verdensdeler og land
  Europa1 659 826648 8411 010 986
  Belgia103 74721 66782 080
  Danmark93 47747 69745 780
  Estland2 4837 089-4 606
  Finland62 22125 58936 632
  Frankrike111 06829 07981 988
  Hellas6 7061 9424 763
  Irland6 7235 3171 405
  Island11 1344 4246 710
  Italia31 60031 757-157
  Litauen17 00912 8004 209
  Nederland155 89148 912106 980
  Polen113 58536 82076 765
  Portugal8 9963 9105 086
  Romania6 3515 479872
  Russland1 7953 046-1 251
  Slovakia1 8263 953-2 126
  Spania24 97622 2952 681
  Storbritannia356 68145 879310 802
  Sveits4 4639 903-5 439
  Sverige144 472110 67033 802
  Tsjekkia3 49613 380-9 884
  Tyrkia11 8949 7732 120
  Tyskland355 854116 183239 670
  Ungarn3 0515 621-2 570
  Østerrike4 1237 935-3 812
  Andre land i Europa16 20417 721-1 517
  Asia103 018210 075-107 056
  Hong Kong3 1061 2921 814
  India4 5818 772-4 191
  Japan9 71717 914-8 197
  Kina37 464114 099-76 635
  Malaysia2 1295 192-3 064
  Singapore4 4309 343-4 913
  Sør-Korea13 2637 8545 410
  Taiwan3 6007 231-3 631
  Thailand4 7366 248-1 512
  Vietnam3 50510 017-6 512
  Andre land i Asia16 48722 113-5 626
  Nord-, Sentral-Amerika og Karibia71 341111 111-39 770
  Canada6 19623 435-17 239
  USA60 12377 772-17 649
  Andre land i Nord- og Mellom-Amerika5 0229 904-4 882
  Sør-Amerika12 19632 957-20 761
  Brasil8 55520 947-12 392
  Chile1 9504 468-2 517
  Peru2271 747-1 520
  Andre land i Sør-Amerika1 4645 795-4 332
  Afrika22 56516 3766 189
  Angola1 109111998
  Botswana0130-130
  Sør-Afrika1 0024 609-3 607
  Andre land i Afrika20 45411 5268 928
  Oseania3 7794 012-234
  Australia3 2582 967292
  New Zealand291457-166
  Andre land i Oseania230588-358
  1Fra februar 2020 er ikke Storbritannia med i tallene for EU.
  Standardtegn i tabeller
 • Import, uten skip og oljeplattformer, samt fastlandseksport, etter handelsområder, verdensdeler og utvalgte land. År. Millioner kroner
  Import, uten skip og oljeplattformer, samt fastlandseksport, etter handelsområder, verdensdeler og utvalgte land. År. Millioner kroner
  FastlandseksportImport utenom skip og oljeplattformerHandelsbalansen
  202320232023
  I alt707 0131 014 108-307 095
  Handelsområder
  Norden139 643190 039-50 395
  EFTA15 59914 3131 286
  EU1 412 692568 042-155 350
  OECD490 963628 944-137 981
  Utviklingsland102 850225 764-122 913
  MUL - minst utviklede land2 5387 466-4 928
  Verdensdeler og land
  Europa506 280646 166-139 886
  Belgia22 29921 667632
  Danmark41 12647 316-6 190
  Estland2 4837 089-4 606
  Finland11 04725 579-14 532
  Frankrike22 62329 079-6 457
  Hellas1 8511 735117
  Irland6 7235 2391 484
  Island11 1314 3186 812
  Italia15 52731 757-16 230
  Litauen7 19512 800-5 606
  Nederland70 46948 88921 580
  Polen33 21136 820-3 609
  Portugal7 3983 8423 556
  Romania2 5495 479-2 931
  Russland1 7953 046-1 251
  Slovakia1 8263 953-2 126
  Spania18 59622 295-3 698
  Storbritannia59 52145 77113 750
  Sveits4 4639 903-5 439
  Sverige74 504110 633-36 129
  Tsjekkia3 49613 380-9 884
  Tyrkia8 0409 153-1 113
  Tyskland57 343116 181-58 839
  Ungarn3 0515 621-2 570
  Østerrike4 1237 935-3 812
  Andre land i Europa13 89016 686-2 796
  Asia94 428204 463-110 035
  Hong Kong2 6861 2921 395
  India4 5818 772-4 191
  Japan9 71717 308-7 591
  Kina30 775114 099-83 324
  Malaysia2 1295 192-3 064
  Singapore4 4304 33793
  Sør-Korea12 6217 8544 767
  Taiwan2 7617 231-4 470
  Thailand4 7366 248-1 512
  Vietnam3 50510 017-6 512
  Andre land i Asia16 48722 113-5 626
  Nord-, Sentral-Amerika og Karibia67 925110 773-42 848
  Canada5 09723 168-18 071
  USA58 35777 772-19 416
  Andre land i Nord- og Mellom-Amerika4 4719 833-5 362
  Sør-Amerika12 03632 898-20 862
  Brasil8 55520 947-12 392
  Chile1 7904 409-2 619
  Peru2271 747-1 520
  Andre land i Nord- og Sør-Amerika1 4645 795-4 331
  Afrika22 56516 3766 189
  Angola1 109111998
  Botswana0130-130
  Sør-Afrika1 0024 609-3 607
  Andre land i Afrika6 13011 5268 928
  Oseania3 7793 432346
  Australia3 2582 967292
  New Zealand291457-166
  Andre land i Oseania2308222
  1Tall for EU er uten Storbritannia fra februar 2020.
  Standardtegn i tabeller
 • Eksport av fisk, etter fiskeart. År
  Eksport av fisk, etter fiskeart. År1
  Millioner kronerEndring i prosent
  202220232022 - 2023
  I alt146 492165 34612,9
  Laks2 105 622122 31215,8
  Torsk12 26812 2720,0
  Sild3 8934 0534,1
  Makrell6 2686 6616,3
  Sei3 6363 9618,9
  Hyse1 9741 704-13,7
  Ørret5 0145 4959,6
  Reker3 :::
  Kveite1 2341 41814,9
  Lange41245710,9
  Brosme23030633,0
  Uer55678841,7
  Annen fisk2 4912 6245,3
  Andre skalldyr/bløtdyr2 8933 29513,9
  1Tabellen omfatter gruppe SITC 03 ’Fisk, krepsdyr, bløtdyr og varer derav’ i FNs standard-inndeling for varehandel (SITC). SSB har i tabellen gruppert fiskeartene i SITC03 basert på varegruppene i tolltariffen HS. Det kan være noe avvik fordi ikke alle varegrupper i HS er spesifisert etter fiskeart. Gruppen ’Annen fisk’ er summen av de varegruppene i SITC 03 som ikke kan spesifiseres ved hjelp av HS.
  2Varegruppen «Laks» inneholder mer enn den ukentlige laksestatistikken: Fileter og annen tilberedt laks er også med
  3Grunnet konfidensialitet er eksporten for varegruppe «Reker» slått sammen med varegruppe «Andre krepsdyr utenom reker og bløtdyr».
  Standardtegn i tabeller
 • Første revisjon av årstall for import og eksport av varer. Varegrupper etter FNs standard-inndeling for varehandel
  Første revisjon av årstall for import og eksport av varer. Varegrupper etter FNs standard-inndeling for varehandel1
  ImportEksport
  Millioner kronerEndring i prosentMillioner kronerEndring i prosent
  2022
  Varer i alt
  Av dette:1 030 5951,22 631 6701,2
  Råolje5 81737,9555 6171,3
  Naturgass, også flytende4940,01 378 1401,6
  Naturlige gasskondensater1563,44 5146,6
  Skip og oljeplattformer9 0955,88 5416,7
  Varer utenom skip og oljeplattformer1 021 5000,32 6231,2
  Fastlandseksport..684 8580,2
  0 Matvarer og levende dyr67 0120,0157 7980,0
  00 Levende dyr, utenom gruppe 033580,0850,0
  01 Kjøtt og kjøttvarer2 1210,03240,0
  02 Meierivarer og egg2 193-0,18760,0
  03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr5 4640,0146 4920,0
  04 Korn og kornvarer8 2190,07280,0
  05 Grønnsaker og frukt15 5280,0226-0,4
  06 Sukker, sukkervarer og honning2 2590,0640,0
  07 Kaffe, te, kakao, krydderier5 9600,04840,0
  08 Dyrefor (unntatt umalt korn)18 4120,25 8545,6
  09 Forskjellige matvarer6 4990,02 664-6,1
  1 Drikkevarer og tobakk14 5170,01 1530,0
  11 Drikkevarer9 7670,01 1220,0
  12 Tobakk og tobakksvarer4 7510,0310,0
  2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer74 6740,027 3450,0
  21 Huder, skinn og pelsskinn, rå470,03010,0
  22 Oljefrø og oljeholdige frukter2 9750,070,0
  23 Rågummi1930,0540,0
  24 Tømmer, trelast og kork7 2520,06 1720,0
  25 Papirmasse og papiravfall6450,04 0680,0
  26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd182-0,2256-0,1
  27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler6 0610,05 262-0,1
  28 Malmer og avfall av metall53 5590,010 7740,0
  29 Animalske og vegetabilske råvarer3 7600,0451-0,2
  3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm110 4381,42 079 9511,4
  32 Kull, koks og briketter5 728-2,6103821,3
  33 Mineralolje og mineraloljeprodukter80 2942,1632 7521,2
  334 Mineraloljeprodukter, raffinerte68 0130,071 9500,0
  34 Gass, naturlig og tilvirket2 2830,01 402 3301,6
  342 Flytende propan og butan1 7780,021 8270,5
  35 Elektrisk strøm22 1330,044 7660,0
  4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks15 6820,14 5490,0
  41 Dyrefett og -oljer5 8760,02 2860,4
  42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert8 6900,29010,0
  43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet1 1160,01 362-0,5
  5 Kjemiske produkter114 6750,085 9900,0
  51 Organiske kjemiske produkter13 6140,015 1660,0
  52 Uorganiske kjemiske produkter13 3260,016 6710,5
  53 Farge- og garvestoffer4 5690,02 3420,0
  54 Medisiner, farmasøytiske produkter30 8160,08 9420,0
  55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter10 5420,52 5070,0
  56 Kunstgjødsel2 7 4250,0::
  57 Plastråstoffer7 916-0,38 6700,0
  58 Plast, halvfabrikata8 756-0,22 2440,0
  59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt17 7100,08 342-0,4
  6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale132 9920,0143 2740,6
  61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn700-0,11550,0
  62 Varer av gummi, i.e.n.8 0090,0959-0,5
  63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)10 3690,02 3610,0
  64 Papir, papp og varer derav10 3990,08 3110,3
  65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer11 008-0,12 4120,0
  66 Varer av ikke-metalliske mineraler13 117-0,12 392-0,1
  67 Jern og stål21 3500,023 5093,5
  68 Metaller, unntatt jern og stål15 1040,092 6600,0
  69 Varer av metaller, i.e.n.42 9360,010 5150,0
  7 Maskiner og transportmidler363 1860,794 9110,9
  71 Kraftmaskiner og -utstyr14 118-0,18 1860,0
  72 Maskiner for spesielle industrier32 276-0,111 808-0,2
  73 Metallbearbeidingsmaskiner2 260-0,15840,0
  74 Andre industrimaskiner og -utstyr43 938-0,217 293-0,1
  75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr23 745-0,14 7470,1
  76 Telekommunikasjonsapparater34 505-0,37 0960,0
  77 Elektriske maskiner og apparater58 143-0,119 947-0,1
  78 Kjøretøyer for veg122 5330,011 511-0,2
  79 Andre transportmidler31 6699,513 7377,0
  8 Forskjellige ferdigvarer135 904-0,135 1750,6
  81 Prefabrikerte bygninger11 6700,01 854-0,2
  82 Møbler og deler20 802-0,14 010-0,9
  83 Reiseeffekter, vesker og liknende2 695-0,12181,5
  84 Klær og tilbehør til klær28 660-0,12 3493,7
  85 Fottøy8 058-0,16423,2
  87 Vitenskapelige og tekniske instrument21 000-0,513 5970,0
  88 Fotografiske og optiske artikler, ur4 233-0,23380,1
  89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.38 7860,112 1671,3
  9 Andre varer og transaksjoner1 5150,01 5250,0
  91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag00,000,0
  93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art6370,0190,0
  96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler51-0,2150,0
  97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)8260,01 4900,0
  1FNs standard-inndeling er Standard International Trade Classification, Revision 4 (SITC, Rev. 4)
  2Grunnet konfidensialitet er varegruppe 56 «Kunstgjødsel» slått sammen med varegruppe 59 «Kjemiske produkter ikke ellers nevnt».
  Standardtegn i tabeller

Import og eksport, alle  land og varenummer (HS) for årene 1988 - 2022. Komplette datasett for nedlasting (CSV)

Om statistikken

Utenrikshandelsstatistikken viser utviklingen i Norges varehandel med utlandet, målt i verdi og mengde. Den gir informasjon om import og eksport av varer, samt landfordelt handel.

Import og eksport
Import består hovedsakelig av utenlandskproduserte varer som føres inn til Norge. Dette kan også inkludere reimport av opprinnelige norskproduserte varer og bearbeidede varer.

Eksport består hovedsakelig av innenlandskproduserte varer som sendes ut av Norge og reeksport av opprinnelig utenlandskproduserte varer og bearbeidede varer.

Handelen med varer er basert på fysiske varebevegelser over landegrensene, men for enkelte varer som skip, oljeplattformer og fly skjer det ofte en handel uten at det forekommer en slik bevegelse. Import og eksport av slike varer bestemmes derfor etter skifte i nasjonaliteten til det økonomiske eierskapet. Dette måles ved kjøp, salg og finansielle leieavtaler. Opplysninger om finansielle leieavtaler innhentes ikke for skip.

Fastlandseksport
Fra mars 2013 er "fastlandseksport" brukt om eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. "Fastlandseksport" erstattet begrepet "tradisjonelle varer", som ble brukt tidligere.

Statistisk område og økonomisk territorium
Utenrikshandelsstatistikken er basert på internasjonale retningslinjer fra FNs statistiske kommisjon.

Den generelle anbefalingen er at statistikken skal omfatte varer som påvirker landets beholdning av materielle ressurser ved at varer går inn (import) eller ut (eksport) av landets økonomiske territorium. Et lands økonomiske territorium består av en juridisk dimensjon i tillegg til den geografiske og inkluderer dermed skip, fly og flytende oljeplattformer som er nasjonalt eid og underlagt landets lovgivning. Dette er varer som ikke nødvendigvis befinner seg innenfor landets geografiske område, men likevel regnes som en del av landets materielle ressurser. For denne varetypen vil et skifte i det økonomiske eierskapets nasjonalitet registreres som en vareførsel.

Det er to måter å avgrense statistikken på – generalhandel eller spesialhandel. Der et lands statistiske område sammenfaller med det økonomiske territoriet anbefaler FN at generalhandelsprinsippet blir brukt. Dette innebærer også at tidspunktet for import eller eksport registreres når varer ankommer eller forlater det økonomiske territoriet. Spesialhandelsprinsippet benyttes hvis det statistiske området kun dekker deler av det økonomiske territoriet. SSB følger, med noen unntak mht bruk av tollager, i all hovedsak generalhandelsprinsippet.

Det norske økonomiske territoriet består av Fastlands-Norge, Svalbard, Jan Mayen, Norges biland, territorialfarvann, inkludert luftrommet over, økonomiske sone, norsk del av kontinentalsokkelen, territoriale enklaver i utlandet (ambassader, konsulater, militære baser, forskningsstasjoner) samt norskeide skip, fly og flytende oljeplattformer.

Utenrikshandelsstatistikken er i all hovedsak basert på opplysninger fra tolldeklarasjoner. Det norske tollområdet dekker kun Fastlands-Norge og tilhørende territorialfarvann. For import eller eksport som faller helt eller delvis utenfor tollvesenets virkeområde benyttes alternative kilder. SSB innhenter opplysninger direkte fra oppgavegivere og andre registre for å dekke handel med viktige varer til og fra de resterende deler av det økonomiske territoriet.

Følgende inngår i norsk statistisk område: Fastlands-Norge og tilhørende territorialfarvann
Tolldeklarasjoner dekker fysiske varestrømmer som passerer tollgrensen. Inn- og utførsel som fritas fra ordinær deklareringsplikt følger av vareførselsforskriften §§ 4-1-9 til 4-1-28. Etter anbefalinger fra FN utelates enkelte varestrømmer fra statistikken. Dette gjelder blant annet handel med norske varer som går mellom tollområdet og andre deler av norsk økonomisk territorium. I den grad det er mulig blir også handel med utenlandske varer til og fra utenlandske enklaver, skip, fly og flytende oljeplattformer i Norge fjernet. For å skille ut denne type transaksjoner brukes informasjon fra prosedyrekoder som angis ved tolldeklarering. I all hovedsak, med noen unntak, jf. behandlingen av tollager, vil registreringstidspunktet for handelen være når varen passerer inn eller ut av tollområdet.

Det finnes fire typer tollager (se http://www.toll.no). På alminnelig lager og sentrallager kan ufortollede varer lagres i påvente av fortolling. Ved import vil uttaket fra tollager være tidspunktet som registreres i statistikken selv om varen ankom det økonomiske territoriet, ved innlegg på tollager, på et tidligere tidspunkt. Dette medfører at den statistiske behandlingen av disse dataene følger spesialhandelsprinsippet. I praksis er imidlertid tidsdifferansen mellom innlegg og uttak fra lager vanligvis så liten at statistikken vurderes å være tilnærmet lik generalhandel. For taxfree- og bearbeidingslager er behandlingen identisk med generalhandel.

Land
Ved import benyttes opprinnelsesland, og for eksport bestemmelsesland.

For råvarer er opprinnelsesland landet hvor varen er produsert. For ferdigvarer og bearbeidede varer er opprinnelseslandet der varen har fått sin endelige form. Bestemmelsesland er landet som er det sist kjente mottakerland for varen på eksporttidspunktet.

For skip, fly og mobile oljeplattformer er opprinnelseslandet det landet som tidligere eide varen (økonomisk eierskap). Når det gjelder norskproduserte varer som er solgt til utlandet og senere kjøpt hjem, er opprinnelsesland oppgitt som det landet varene er returnert fra.

Statistisk landliste følger den internasjonale standarden ISO-3166.

Transportmåte
Transportmåte viser hvilke transportmiddel som er benyttet ved grensepassering ved import eller eksport av varer og følger Standard for klassifisering av transportmåte ved grensepassering.

Mengde
De fleste varers mengde oppgis i kilogram (vekt utenom emballasje), unntatt skip og strøm, som måles i hhv. bruttotonn og kWh. For mange varer gis i tillegg informasjon om kvantum i annen mengdeenhet, som f.eks. stykk, fat, standardkubikkmeter, karat, liter, par etc. Tolltariffen og Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen viser hvilke varer dette gjelder. Statistikk blir publisert både i kilogram og annen mengdeenhet.

Statistisk verdi
Statistisk verdi er varens verdi ved passering av norsk grense. Toll, merverdi- og andre avgifter inngår ikke i den statistiske verdien.

Ved import skal verdien settes til CIF (Cost Insurance Freight). Det vil si varens verdi ved norsk grense inklusive de omkostninger som er forbundet med å levere varen frem til grensen. Disse omkostningene er hovedsakelig transportomkostninger og forsikring. For eksport er det på samme måte. Statistisk verdi settes lik varens verdi ved norsk grense inklusive de omkostninger som er forbundet med å transportere varen dit, kalt FOB (Free On Board). CIF og FOB er to av flere leveringsbetingelser som inngår i Incoterms. Incoterms er en samling salgsklausuler brukt i internasjonal handel for avtaler mellom kjøper og selger om hvem som bærer kostnader med hensyn til risiko (ansvar) og transport av varen til avtalt sted.

For råolje som eksporteres med skip direkte fra installasjon på norsk kontinentalsokkel, regnes verdien ved eksporttidspunktet. Når det gjelder råolje og naturgass som føres til utlandet gjennom rørledning, regnes den statistiske verdien ved passering ut fra norsk kontinentalsokkel. Verdien av transport over internasjonale farvann og inn til terminal i utlandet regnes som en tjenesteeksport og faller dermed inn under statistikken Utenrikshandel med tjenester.

Statistisk verdi for eksport og import av skip er overdragelsessum inklusive overtakelse av gjeld. For fisk som norske fartøyer har fanget utenfor norsk tollgrense og ført i land i utlandet, er statistisk verdi det som utbetales til fiskeren ved salg fra lager, fratrukket salgslagsavgift.

Produksjonsfylke
I statistikken er produksjonsfylke det fylket der verdiskapningen er størst. I situasjoner hvor eksporten består av en blanding av varer fra flere fylker, og hvor produksjonsfylket er vanskelig å fastslå, får varene sin opprinnelse fra flere fylker.

Varegrupperinger
Statistikken er gruppert etter forskjellige vareklassifikasjoner ut fra ulike brukerbehov. Norske versjoner av de ulike internasjonale klassifikasjonene er tilgjengelige i Statistisk sentralbyrås (SSBs) database for standard klassifikasjoner. De internasjonale klassifikasjonene, samt korrespondansetabeller mellom de ulike klassifikasjonene, finnes på FN og EUs statistikkontors (Eurostat) sine nettsider.

Statistikken for utenrikshandel med varer bygger mest på opplysninger fra tollvesenets innførsels- og utførselsdeklarasjoner. SSB får også tall for eksport av olje, gass og kull, skip, oljeplattformer og fly samt eksport av fisk landet i utlandet fra norske fartøyer fra andre kilder. Alle opplysninger er, uansett kilde, klassifisert etter tolltariffen.

Tolltariffen er en 8-sifret kode der de 6 første sifrene tilsvarer det internasjonale harmoniserte system (HS) som er utviklet av Den internasjonale tollunionen. De 2 siste sifrene er opprettet for nasjonale formål. Tolltariffen deler inn varene etter materialets art og består av mer enn 7 000 varenumre. SSB bruker tolltariffen som basis for Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen.

Ved publisering av utenrikshandelstall benyttes i stor grad FNs Standard International Trade Classification (SITC), som grupperer handelstallene etter varens materiale og bearbeidingsnivå (råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer). SITC-koden består av 5 siffer. SSB publiserer import- og eksporttall landfordelt etter 2-sifret SITC-kode samt verditall, uten landfordeling, etter 3-sifret kode.

Andre varegrupperinger som brukes er Broad Economic Categories (BEC), FNs standard for gruppering av varer etter anvendelsesområde samt EU-standarden Classification of Products by Activity (CPA). For CPA samsvarer de 4 første sifrene med de tilsvarende posisjonene i Standard for næringsgruppering (NACE). Utenrikshandelsdata gruppert etter CPA viser varens næringstilknytning, ikke de enkelte næringers import og eksport av varer.

Landgruppering
Standard for landkoder utenrikshandel følger ISO-3166. EU-landene benytter samme gruppering, bortsett fra noen avvik av mindre betydning.

I publiseringen av handelstall brukes disse landgrupperingene:

 • Norden – Norges handel med Sverige, Danmark, Grønland, Færøyene, Finland, Åland og Island.
 • EFTA – Norges handel med Island, Sveits og Liechtenstein.
 • EU – Oversikt over medlemsland over tid, se EUs nettsider.
 • OECD – Oversikt over medlemsland over tid, se OECDs nettsider.
 • Utviklingsland – fra og med 2007 er OECDs Development Assistance Committee (DAC-liste) brukt for definisjon av land som til enhver tid er godkjent som mottakere av offisiell utviklingshjelp. Ut fra denne har FN definert en gruppe Least Developed Countries, Minst Utviklede Land – (MUL), som også brukes som inndeling i utenrikshandelsstatistikken. Før 2007 var følgende land definert som utviklingsland i den norske handelsstatistikken: Bosnia-Hercegovina, Jugoslavia (Serbia og Montenegro), Kroatia, Makedonia, Malta, Slovenia; Afrika unntatt Sør-Afrika; Asia unntatt Japan; Nord- og Sør-Amerika unntatt USA, Canada og Grønland; Oceania unntatt Australia og New Zealand.

Navn: Utenrikshandel med varer
Emne: Utenriksøkonomi

15. mai 2024

Seksjon for utenrikshandelsstatistikk

Statistikk over import og eksport av varer publiseres på landnivå. Fastlandseksport av varer publiseres i tillegg etter produksjonsfylke.

Månedsstatistikken frigis den 15. i måneden etter måleperioden, eller første påfølgende virkedag. Ved første gangs publisering er tallene for målemåneden foreløpige. Når statistikken for en ny måned publiseres vil samtidig tallene for de foregående månedene i samme år revideres. Se også punktet om Revisjon under Nøyaktighet og Pålitelighet.

Internasjonale organisasjoner som EUs statistiske kontor (Eurostat), De forente nasjoner (FN), Verdens handelsorganisasjon (WTO) med flere, mottar data ved hver publisering.

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Statistikken finansieres i hovedsak over statsoppdraget, men baserer seg også i noe grad på markedsinntekter.

Formålet med statistikken over utenrikshandel med varer er å gi en oversikt over varestrømmene mellom Norge og utlandet. Eksport og import av varer er sentrale størrelser i det samfunnsøkonomiske bildet, både for å beskrive strukturelle forhold i økonomien og for å overvåke konjunkturene. Månedsstatistikk over utenrikshandel med varer er publisert siden 1913, mens årsstatistikken går tilbake til 1835 (verditall ble først publisert i 1866).

En vesentlig endring i statistikken var at vareinndelingen etter HS-nomenklaturen (Det Harmoniserte System) ble tatt i bruk fra 1988. Det innebar en omfattende omlegging av vareinndelingen på detaljert nivå i forhold til den tidligere CCCN-nomenklaturen (Tollsamarbeidsrådets nomenklatur). Samtidig ble den tresifrede landkoden i CCCN erstattet med ISO-3166.

Månedsstatistikk over utenrikshandel med varer målt i fysiske kvanta har blitt publisert siden 1913, mens årsstatistikken går tilbake til 1835. Verditall ble først publisert i 1866.
Fram til 1850 ble statistikken publisert hvert tredje år, etter det utkom den årlig. [LM1] Statistikken ble utgitt månedlig fra 1913. Mer informasjon om omfang og bakgrunn finnes i Historisk statistikk 1994, kap.18 (PDF).

I perioden 1835–2006 ble Statistikk over utenrikshandelen, under ulike titler, publisert i seriene Norges offisielle statistikk (NOS) og forløperen, Statistiske tabeller for Kongeriget Norge (ST). Publikasjonene, samt tilhørende statistiske varefortegnelser, er digitalisert og tilgjengelige fra Statistisk sentralbyrås hjemmesider.

Historisk statistikk ble utgitt åtte ganger i perioden 1875–1994 og inneholder lange tidsserier. De enkelte utgavene viderefører stort sett serier, men med tillegg av en ny årgang. 1968- og 1978-utgavene er de mest omfattende. 1968-utgaven har årlige tall, mens 1978-utgaven gir aggregerte årlige gjennomsnittstall i femårsbolker.

Historisk statistikk inneholder årlige hovedtall for import og eksport, landfordelt handelsstatistikk og import og eksport gruppert etter grove varegrupper i perioden 1851–1993. Det er også publisert tabeller som viser årlig innførsel av viktige varer fra 1828.

I Historisk statistikk 1994 finnes historiske volum- og prisindekser for utenrikshandelen.

Kortere tidsserier er publisert i Statistisk årbok, mens publikasjonen Utenrikshandel 1955–1967 (PDF) gir en oversikt over Norges handel i perioden sammenlignet med utviklingen i verdenshandelen og europeisk samhandel.

Statistikken er bygd opp som en del av et nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og benyttes i SSB ved utarbeiding av nasjonalregnskaps- og utenriksregnskapsstatistikken. Den skal også, så vidt mulig, dekke næringslivets behov for data til planlegging av produksjon, markedsføring og salg.

Statistikken er dessuten en viktig del av grunnlaget for prognose- og analysearbeid utført av ulike organisasjoner, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Utenrikshandel med varer inngår som en viktig del i utenriksregnskaps- og nasjonalregnskapsstatistikken.

Når det gjelder eksport og import av varer har utenriksregnskapet et noe videre omfang enn utenrikshandel med varer. I utenriksregnskapet innhentes også anslag på handel med varer som fraktes direkte fra utlandet til oljevirksomhet på norsk del av kontinentalsokkelen, import av bunkers og andre oljeprodukter til norske skip, fly og rigger i utlandet. Dessuten tolker utenriksregnskapet noen av varene utenrikshandelsstatikken med varer som tjeneste, som for eksempel dataspill, programvare og lisenser.

I publiseringen av tall for utenrikshandelen med varer gir vi tall for råolje, naturgass og naturlige gasskondensater, mens utenriksregnskapet bruker samlebegrepet ”råolje og naturgass” for varene råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, nafta, propan og butan.

Utover dette inngår tallene også i:

Eksport av laks, ukestall for lakseeksport blir publisert i tillegg til de ordinære månedstallene i utenrikshandelen.

Speilstatistikk
Speilstatistikk er en sammenligning mellom to eller flere lands statistikker hvor eksport av én vare fra ett land i prinsippet skal være lik import av samme vare i mottakerlandet.

I utgangspunktet vil det uansett være en viss verdiforskjell for en gitt vare. Dette fordi eksportlandet oppgir varens verdi ved egen grense, FOB-verdi – mens importlandet oppgir samme vares verdi inkludert frakt og forsikringskostnader fram til sin grense, CIF-verdi. Se statistisk verdi under Definisjoner.

Andre uoverensstemmelser kan også forekomme til tross for at det finnes internasjonale retningslinjer for hvordan utenrikshandelsstatistikken skal produseres. Uoverensstemmelser kan f.eks. skyldes ulik bruk av general- eller spesialhandel som avgrensning for statistikkområde, ulike metoder for innsamling og behandling av data, forskjellig praksis mht. fastsetting av bestemmelses- og opprinnelsesland, tarifferings- og konfidensialitetspraksis, samt nasjonalt bestemte terskler for hva som skal tas med i statistikkgrunnlaget. I det norske grunnlaget har SSB, av praktiske hensyn, valgt å utelate tolldeklarerte varepartier under 1 000 kroner fra statistikken. Disse varene utgjør under én prosent av importen og om lag 0,04 prosent av eksporten. Myndighetene setter også verdigrenser for vareimport og -eksport som unntas tollbehandling (tolloven §§ 4-10 og 4-11).

Fra norsk side er det ofte behov for å sammenligne utenrikshandelsdata med motsvarende statistikk hos våre viktigste handelspartnere, for det meste EU-land. I denne sammenheng er det viktig å ha kjennskap til hvilket regelverk som brukes hos den enkelte partner.

EUs statistiske kontor, Eurostat, publiserer utenrikshandelsdata for EU-land, samlet og enkeltvis. Her følges EUs regelverk, og utenrikshandel defineres som EUs handel med tredjeland. Dette fører til at tredjelands eksport til EU blir registrert i det landet varen først krysser EUs grense. Ved videresending til bestemmelsesland i EU registreres varen som avsendt fra første mottaksland, og det er frivillig, men anbefalt, at informasjonen om opprinnelsesland tas med videre (Eurostat: User guide on European statistics on international trade in goods, 2020). I tillegg til data slik de fremkommer i Eurostats Comext-database , publiserer flere EU-land også egen utenrikshandelsstatistikk etter nasjonalt regelverk. For informasjon om dette, se Eurostats årlige rapport: Quality report on international trade statistics.

Rettsakter under EØS-avtalen omfatter forpliktelser etter EU-forordninger for datafangst og oversending av data til EUs statistiske kontor, Eurostat. De gjeldende er nevnt nedenfor.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 92/2010 av 2. februar 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til utveksling av opplysninger mellom tollmyndigheter og nasjonale statistikkmyndigheter, utarbeiding av statistikk og kvalitetsvurdering.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 113/2010 av 9. februar 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til handel som omfattes, fastsettelse av opplysninger, utarbeiding av handelsstatistikker etter virksomhetskjennetegn og fakturavaluta, samt særlige varer og varebevegelser.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1106/2012 av 27. november 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestatar, med omsyn til ajourføring av standarden for land- og territoriekodar.

Utenrikshandelsstatistikken er i all hovedsak basert på opplysninger fra tolldeklarasjoner. Det norske tollområdet dekker kun Fastlands-Norge og tilhørende territorialfarvann.

Svalbard og Jan Mayen
Import som går via fastlandet til Svalbard og Jan Mayen tolldeklareres. Informasjon om eksport av kull fraktet direkte fra Svalbard til utlandet innhentes fra oppgavegivere.

Norsk del av kontinentalsokkelen
Importt via fastlandet til installasjoner og norskeide skip som operer på kontinentalsokkelen blir tolldeklarert og inngår i importstatistikken.

Tall for eksport av råolje og gass som leveres direkte fra kontinentalsokkelen er basert på opplysninger fra Oljedirektoratet og operatører.

Norskeide skip, fly og oljeplattformer
Eksport og import av skip, fly og flytende oljeplattformer innhentes fra norske skipsregistre og oppgavegivere. Data om eksport av norske varer til utenlandske skip og fly i norske havner og flyplasser dekkes av tolldeklarasjoner, med unntak av bunkers. Bunkers er et rom der farkostens brensel oppbevares

Eksport av fisk fanget av norske fiskefartøyer utenfor norsk tollområde og som er direktelandet i utlandet, innhentes fra Fiskeridirektoratet.

Etter anbefalinger fra FN utelater SSB handel med følgende varer:

 • varer i transitt, dvs. varer som er innom norsk økonomisk territorium, men er bestemt for mottaker utenfor dette området
 • mellomhandel, dvs. varer som ikke er innom norsk økonomisk territorium, men leveres mellom to andre land
 • varer som fysisk krysser grensen, men defineres som tjenester (bl.a. avisabonnementer, reisegods og flyttegods)
 • innhold levert elektronisk (bl.a. e-bøker, nedlasting av spill etc.) defineres som en ren tjeneste
 • legale betalingsmidler, verdipapirer og monetært gull
 • vareprøver, gaver og reklamemateriell m.m. av mindre verdi
 • varer til reparasjon eller i retur etter reparasjon
 • varer i uforandret stand i retur til leverandør (reklamasjoner o.l.) samt returemballasje, erstatningsleveranser og gratis reparasjoner (garanti)
 • varer til midlertidig bruk, dvs. som skal returneres innen 12 måneder (utstilling, demonstrasjon, vitenskapelig bruk, lån, yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr m.m.)
 • eierskapsbytte av ikke-finansielle aktiva
 • varer som blir ødelagt på selve reisen til og fra norsk økonomisk territorium
 • satellitter og utskytingsutstyr flyttet til og sendt opp i andre land uten skifte av eierskap
 • varer som fungerer som transportmiddel (skip, fly, emballasje og lignende)
 • avfall og skrap uten kommersiell verdi

I all hovedsak baserer statistikken seg på administrative oppgaver innhentet fra TVINN (TollVesenets INformasjonssystem med Næringslivet), et elektronisk system for utveksling av tolldeklarasjoner mellom næringslivet og det norske tollvesenet.

For import eller eksport som faller helt eller delvis utenfor tollvesenets virkeområde benyttes alternative kilder, se datainnsamling. SSB innhenter opplysninger direkte fra oppgavegivere og andre registre for å dekke handel med viktige varer til og fra de resterende deler av det økonomiske territoriet.

Statistikk over utenrikshandel med varer er en fulltelling, med enkelte unntak, som nevnt under Produksjon. Omfang.

Datainnsamling
SSB henter inn mesteparten av dataene elektronisk fra tollvesenets TVINN-register. Noen av dataene innhentes imidlertid særskilt. Se mer informasjon nedenfor.

Eksport av råolje og naturgass i gassform
SSB mottar foreløpige og endelige tall for eksportert mengde av råolje og naturgass i gassform via månedlige rapporter fra operatører og fra Oljedirektoratet. Priser hentes inn via ulike kilder avhengig av om det er råolje eller naturgass, og om det er foreløpige eller endelige tall.

Fra og med 2013 er utviklingen i gassprisene fra produsentprisindeksen (PPI) benyttet til beregning av foreløpige gasspriser for utenrikshandelen. Nivået det tas utgangspunkt i, er bestemt ut fra siste registrerte pris. PPI baserer seg på ulike åpne kilder for gasspriser på det europeiske markedet.

Grunnet uvanlig store revisjoner i 2021 og 2022 benytter vi fra januar 2024 en justert metode for de foreløpige gassprisene. I stedet for å legge til grunn en vektet gjennomsnittspris tar den justerte metoden høyde for at det kan være ulik pris til ulike land.

Foreløpige oljepriser tar utgangspunkt i referanseprisen Brent Blend for den aktuelle måneden.

Endelige priser for råolje er beregnet ut fra kvartalsvise oversikter fra rettighetshaverne, samt informasjon fra Oljedirektoratet, Olje- og energidepartementet og operatør.

Endelige priser for naturgass har frem til 2019 vært satt ut fra en kvartalsvis gjennomsnittspris basert på informasjon fra et utvalg av rettighetshavere og operatør. Fra og med publisering av endelige tall for 2020 har vi tatt i bruk månedlige priser også for endelige tall.

På grunn av mangelfull informasjon om bestemmelsesland har SSB fra og med 2013 publisert landfordelt eksport av naturgass basert på rørledningenes landingspunkt.

Eksport av olje i rørledning til Storbritannia
Eksport av norsk råolje som går i rørledning til Teesside er i utenrikshandelsstatistikken registrert med bestemmelsesland Storbritannia. Eierskapet av oljen er norsk inntil oljen er ferdig prosessert i Storbritannia, men fordi en vare regnes som eksportert når den fysisk har krysset norsk grense registreres den slik i denne statistikken.

Etter at denne (ustabiliserte) råoljen har gjennomgått en fraksjoneringsprosess, der man skiller den i komponentene stabilisert råolje, etan, propan og butan, selges produktene videre i Storbritannia eller skipes til andre land. Råolje må stabiliseres for å kunne fraktes med skip.

Landfordelingen i statistkkbanktabell 12780 for «Råolje, før bearbeiding i Storbritannia» viser bestemmelsesland for eksportert olje via rør (til Storbritannia) og via skip til alle land. Landfordelingen for «Råolje, etter bearbeiding i Storbritannia» viser de omfordelte tallene der råoljen i rør er bearbeidet og fraktet ut av Storbritannia med skip.

Storbritannia regner ikke råoljen via rørledning som import utover det som brukes i landet. Det som skal prosesseres og sendes videre regnes som transitthandel og er således ikke registrert i deres statistikk. Det vil derfor være avvik mellom det SSB registrer som norsk oljeeksport til Storbritannia og britisk importstatistikk.

Utskilling av etan og propan og selve fraksjoneringsprosessen medfører at noe av råoljen brukes opp. Derfor er antall eksporterte fat lavere for den prosesserte råoljen som sendes via skip ut av Storbritannia, enn den som ankommer landet i rør. Normalt vil eksportverdien også bli lavere, men høyere priser på den fraksjonerte råoljen kan i enkelte år medføre verdioppgang for samlet eksport.

Import og eksport av skip og flytende oljeplattformer
Datafangsten for skip er basert på løpende informasjon fra de norske skipsregistrene Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Verdien på skipene innhentes fra henholdsvis importør eller eksportør.

For flytende oljeplattformer innhentes informasjonen fra de norske skipsregistrene og importør/eksportør.

Import og eksport av strøm
SSB får informasjon om strøm fra Statnett. Import- og eksportvolum for elektrisk strøm måles ved å lese av netto overføring ved strømnettets koblingspunkter mot utlandet hver time. Verdien for strømhandelen regnes ut ved å multiplisere overført mengde og Norpool sin markedspris for hver region og time. Deretter summeres mengde og verdi til månedsverdier for import og eksport.

Import og eksport av fly
Informasjon om fly hentes fra månedlige rapporter fra Statistiska Centralbyrån i Sverige og via TVINN.

Eksport av kull fra Svalbard
Oppgaver over eksport av kull fra Svalbard mottas månedlig fra eksportør.

Eksport av fisk norske fartøyer har fanget utenfor norsk tollgrense
Fra og med juli 2010 er tallene innhentet fra Fiskeridirektoratet (FDIR). Tidligere ble data mottatt via TVINN.

Editering av data
Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data.

Tollvesenet og SSB har sammen fastsatt statistiske kontroller som gjennomføres for opplysninger om pris, mengde og land i tolldeklarasjoner i tollvesenets deklareringssystem (TVINN).

SSB kontrollerer data ved innlasting av data fra TVINN i automatiske omkodinger av variabler. Deretter utføres manuelle validitets- og sannsynlighetskontroller. Førstnevnte er kontroll av absolutte feil, som for eksempel manglende transportkode, mens den andre kontrollen kan være feil landkode eller en urimelig høy mengde eller verdi for et varenummer. Systemet tar sikte på å fange opp de mest alvorlige feilene i datagrunnlaget. Data som samles inn via andre kilder enn tollvesenet gjennomgår lignende kontroller.

Beregninger
Utenrikshandelsstatistikken baserer seg på en fulltelling, men noen varer er utelatt, jfr. som er beskrevet under Produksjon. Omfang.

Metodene og rutinene knyttet til sesongjustering er utførlig omtalt under punktet "Om sesongjustering" under.

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

I utenrikshandelsstatistikken med varer legger imidlertid SSB til grunn at kravene til konfidensialitet, altså at tallene unntas offentlighet, først praktiseres når bedriften/foretaket har en gyldig grunn og selv ber om det. At eksportør/importør selv må be om at tallene unntas offentlighet kalles ”passiv konfidensialitet”, og SSBs praksis for utenrikshandelsstatistikk med varer er i tråd med FNs anbefalinger og benyttes av de fleste land.

Norge har en del store dominerende produsenter på enkelte vareområder. Mellom 5–10 prosent av fastlandseksporten er unntatt offentligheten. Andelen er langt mindre for importen, rundt 1 prosent. Noen vareområder er derfor mer problematiske med hensyn til formidling og konfidensialitet, også på svært aggregert nivå.

Den sekssifrede vareinndelingen etter HS er over tid gjenstand for revisjoner på grunn av bl.a. teknologisk utvikling og endring i varespektrene i internasjonal handel. Normalt gjennomføres disse oppdateringene hvert femte år. Den siste større HS-oppdateringen ble iverksatt 1. januar 2017. I tillegg foretas det årlig noen endringer i den nasjonale koden, som er de to siste sifrene. Disse revisjonene kan skape brudd i tidsseriene for enkelte varenummer. Detaljerte opplysninger om varenummerendringer finnes på nettsiden for den årlige Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen, samt at varefortegnelsen inneholder informasjon om gyldighetsår for de enkelte 8-sifrede varenumrene. FN har utarbeidet korrespondansetabeller mellom de ulike utgavene av HS. Beskrivelser med lenker til de enkelte klassifikasjonene og korrespondansetabeller mellom ulike klassifikasjoner og utgaver av en klassifikasjon er gitt under Definisjoner. Standard klassifikasjoner.

Varegruppering etter SITC - Rev. 4 ble innført i januar 2007 og erstattet da den foregående SITC - Rev. 3 (1988-2006). Sammenligning av tall for årene før og etter 2007 kan være misvisende for enkelte av SITC-gruppene, avhengig av verdien for de SITC-varenumrene som endret varegruppetilhørighet.

2008-versjonen av CPA (Classification of Product by Activity) er benyttet for samtlige publiserte tabeller som grupperer import og eksport etter varens næringstilknytning.

Andre faktorer som kan påvirke sammenligning over tid er at statistikkgrunnlaget for import og eksport av skip og oljeplattformer i 1991 ble utvidet til også å omfatte transaksjoner av fartøy under utenlandsk flagg med norskregistrert eierselskap

Definisjonen av utviklingsland ble endret i 2007, og det kan også ha påvirket nivået for tallene noe.

Datamaterialet i Utenrikshandel med varer er svært omfattende, og på det mest detaljerte nivået vil kvaliteten kunne variere. Kvalitet vil påvirkes av feil i innrapporterte data. Innsamlingsfeil i statistikkgrunnlaget kan oppstå ved at tolldeklarasjonen er mangelfull eller inneholder feil informasjon. Eksempler på dette kan være feil bruk av varenummer, landkoder og produksjonsfylke eller unøyaktige mengde- og verdiopplysninger.

Brukere av statistikken må derfor utøve skjønn når detaljerte tall anvendes. Varenummer med liten handel, målt i verdi, vil være mer utsatt for feil enn varenummer med mye handel. Videre har statistikkvariablene vekt og mengde dårligere kvalitet enn verdi. Varer med restriksjoner og handel til spesielle land følges imidlertid nøyere opp.

SSB er pålagt å rapportere detaljerte tall til Eurostat, og finner det derfor hensiktsmessig at tallene også offentliggjøres til norske brukere til tross for varierende kvalitet.

Andre typer feil som forekommer kan skyldes forsinket oppdatering av datamaterialet mht. handel med skip og oljeplattformer.

Ved beregning av sesongjusterte tall utover vanlige sesongeffekter justeres det for at handelen fordeler seg ulikt over ukedagene og det tas hensyn til påskeeffekter. Utover dette gjøres det ikke noe spesielt og det kan dermed antas at de sesongjusterte desembertallene bør tolkes med forsiktighet på grunn av julehøytiden.

Frafallsfeil og utvalgsfeil er ikke relevant da utenrikshandelsstatistikken er en fulltelling.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Revisjon i tidligere publiserte sesongjusterte tall kan forekomme når nye observasjoner (eller reviderte tidligere observasjoner) inkluderes i beregningsgrunnlaget. Revisjonsomfanget er som regel størst i den mest aktuelle delen (siste 1-2 år) av sesongjustert tidsserie. Tilsvarende revisjon i trend er også normalt, særlig på slutten av tidsserien. Omfanget av revisjon i trend og sesongjusterte tall er påvirket av revisjonspolicy, jamfør kapittel 4 i retningslinjene for sesongjustering for det europeiske statistikksystemet (ESS) på Eurostats nettsted (kun på engelsk). For mer informasjon om revisjon av sesongjusterte tall, se statistikkens Om sesongjustering.

Ved publisering av statistikk for en ny målemåned revideres samtidig tallene for de foregående månedene i samme år. Videre revideres tallene for alle månedene i året ytterligere to ganger: Første gang i mai påfølgende år (år t+1), før endelige tall publiseres i mai ett år senere (år t+2). Se tabell 12308 i statistikkbanken for mer om størrelsen på revisjonene.

På aggregert nivå vil forskjellen mellom foreløpige månedlige tall og reviderte tall som publiseres i mai år t+1 normalt være liten for import og fastlandseksport. På detaljert nivå og for enkeltmåneder kan revisjonene ha større betydning, relativt sett. For olje og gass kan det erfaringsmessig foretas større revisjoner, særlig knyttet til beregning av olje- og gasspriser. Revisjonene ved den endelige publiseringen i år t+2 vil normalt være av mindre betydning, men det kan unntaksvis avdekkes relativt betydningsfulle korreksjoner også i dette tidsperspektivet.

For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier, sesongjusteres mange tallserier ved bruk av X-13ARIMA-SEATS eller andre sesongjusteringsverktøy.

For mer generell informasjon om sesongjustering og begrepene knyttet til det, se "Generelt om sesongjustering".

For mange varer ser vi variasjoner i tallene som dukker opp med en viss regelmessighet hvert år.

Et eksempel på sesongvariasjon for utenrikshandel med varer er eksport av fisk, der fiskeslag har ulikt fangstsesong. Eksporten av skrei er høyest i februar og mars, og lakseeksporten høyest mot slutten av året. Et annet eksempel er eksporten av naturgass, der eksportert mengde varierer med vinter- og sommersesong grunnet ulik etterspørsel fra europeiske land.

For å kunne følge den underliggende utviklingen fra måned til måned uten påvirkning fra slike faste variasjoner, sesongjusteres tallene.

Serier som sesingjusteres
For utenrikshandel med varer publiseres 38 sesongjusterte serier. Hovedaggregater som totalimport, totaleksport, fastlandseksport er sesongjustert. Videre har vi sesongjustert import- og eksportserier etter ensifret SITC. Alle disse seriene er verdiserier. Vi finner sesongmønster for alle disse seriene, bortsett fra SITC9. Denne serien er sesongjustert bare for kalendereffekt.

De viktige eksportvarene råolje, naturgass i gassform, fisk (SITC03), metaller utenom jern og stål (SITC68) og elektrisk strøm (SITC35) er sesongjustert både for verdi og mengde.

Prekorrigeringsrutiner i bruk
Før sesongjusteringen kan gjennomføres, må seriene prekorrigeres for ekstreme verdier og kalendereffekter. Her følger vi European Statistical System (ESS) retningslinjer så langt det lar seg gjøre. Dersom det foreligger en klar tolkning av årsaken til de ekstreme verdiene, så blir de inkludert som forklaringsvariabel (regressor) i modellen.

Når det gjelder håndteringen av koronakrisen i sesongjusteringen, følger vi Eurostat sine retningslinjer, som sier at effekten av koronakrisen ikke skal inngå i grunnlaget for sesongmønsteret.

Kalenderjustering
Kalenderjustering innebærer både å justere for virkedager og for bevegelige helligdager. Korrigering for virkedager betyr at vi justerer rådata for at både tallet på arbeidsdager og sammensetningen av disse kan variere fra periode til periode.

Det gjennomføres kalenderjustering på alle serier som viser signifikant og plausibel kalendereffekt innenfor en robust statistisk tilnærming, som RegARIMA-prosedyre, som eren regresjonsmodell der støyleddet er modellert ved en ARIMA-modell.

Kalenderregresjonsvariable er bearbeidet i samsvar med de norske høytids- og helligdagene.

Metode for justering av virkedager
Det korrigeres ved hjelp av RegARIMA-modellering: Regressoren som brukes er gitt ved antall virkedager. Innenfor RegARIMA-modellering blir effekten av virkedagene estimert, og man får en ARIMA-struktur for residualene.

Justering for bevegelige helligdager
Seriene er testet for effekten av bevegelige helligdagene etter X-13-ARIMAs modellering. De fleste seriene har ikke blitt påvirket av denne effekten.

Nasjonal og EU/euroområde-kalender
Kalendervariabler for virkedagskorrigering er basert på norske høytids- og helligdager etter JDemetra+s definisjon.

Ekstreme verdier
Ekstreme verdier, også kalt utliggere, er unormale verdier i serien.

Seriene blir kontrollert for ekstreme verdier, og identifiserte ekstreme verdier blir forklart/modellerte ved bruk av all tilgjengelig informasjon.

I forbindelse med håndtering av koronaperioden ble ekstreme verdier før 2020 predefinert i modellene. Det samme gjelder ekstreme observasjoner under korona. Ekstreme verdier i det siste år blir aktivt testet for hver publisering.

Valg av modell
For å prekorrigere er det nødvendig å velge en ARIMA-modell, samt avgjøre om data bør log-transformeres eller ikke.

Modell velges automatisk etter etablerte rutiner i sesongjusteringsverktøyet.

Dekomponeringsrutiner
Dekomponeringsrutinen spesifiserer hvordan trend-, sesong og irregulær komponent blir dekomponert. De mest vanligste dekomponeringene er additiv, multiplikativ og log additiv.

Automatisk valg av dekomponeringsrutine er benyttet, og er for de fleste serier dekomponert etter multiplikativ metode.

Valg av sesongjusteringsmetode
Statistikken utenrikshandel med varer er sesongjustert ved hjelp av en tilnærming til X-13ARIMA fra Jdemetra+ .

Konsistens mellom rådata og sesongjusterte tall
I enkelte serier er det ønskelig at for eksempel gjennomsnittlige månedsvise sesongjusterte tall for et år skal være lik gjennomsnittlige månedsvise tall i den opprinnelige rådataserien.

Ingen konsistensbetingelser pålegges.

Konsistens mellom aggregat/definisjoner for sesongjusterte tall
I enkelte serier pålegges det konsistens mellom sesongjusterte totaler og underaggregater. I tillegg er det for enkelte tidsserier et forhold mellom de ulike seriene, for eksempel total import som er lik summen av alle underliggende ensifret SITC.

Indirekte justeringer er brukt på underliggende serier. Derfor er konsistensbetingelsen automatisk oppfylt.

Direkte og indirekte metode
Direkte metode er når tidsserier for en total og dennes tilhørende underaggregater blir sesongjustert hver for seg. Indirekte metode for en total er når tidsserier for de tilhørende underaggregater blir sesongjustert hver for seg, altså direkte, og det deretter summeres til totalen. Ved direkte metode vil da summen av underaggregatene ikke bli lik totalen, mens den indirekte metoden gir at sum underaggregater er lik totalen.

Verdiseriene for import og eksport etter ensifret SITC er justert med direkte metode, mens aggregatene totalimport og totaleksport blir beregnet indirekte ved å aggregere disse sesongjusterte SITC-seriene. De andre hovedaggregatene som handelsbalansen og fastlandseksport er også sesongjustert tilsvarende via indirekte metode.

De viktige eksportvarene råolje, naturgass i gassform, metaller utenom jern og stål, fisk og strøm er sesongjustert både for verdi og volum. Verdiseriene er her sesongjustert ved hjelp av indirekte metode ved hjelp av sesongjusterte prisserier. Prisene for naturgass i gassform, fisk og strøm er også justerte direkte. Prisene for råolje og metaller utenom jern og stål er ikke sesongjustert siden det ikke er påvist sesongmønster i seriene.

Tidshorisont for estimering av modell og beregning av korrigeringsfaktorer
Når sesongjusteringen skal gjennomføres, er det mulig å velge hvilken periode som skal brukes i estimeringen og beregningen av korrigeringsfaktorene. Med korrigeringsfaktorer menes faktorer for å prekorrigere og sesongjustere tidsserien.

Hele tidsserien fra 2005 blir brukt for å beregne modell og korrigeringsfaktorer for de publiserte sesongjusterte seriene.

Revisjonsrutiner i bruk
I henhold til anbefalinger fra ESS vil modellene som ligger bak de sesongjusterte tallene være gjenstand for en grundig gjennomgang en gang i året. Da søkes det blant annet etter nye sesongmønstre eller endringer i gamle. Resten av året holdes deler av modellene fast, såkalt delvis løpende korrigering.

Løpende eller faste valg i sesongjusteringen
Vi utfører delvis løpende korrigering hvis modellene inkludert ev. log-transformering, sesong- og trendfiltre, kalendervariable og ekstremverdier kun identifiseres årlig. Respektive regresjonsparametere og faktorer re-estimeres løpende hver gang nye eller reviderte rådata er tilgjengelige.

Tidshorisont for publisering av reviderte tall
Reviderte sesongjusterte tall publiseres for de siste fire år og for nye data. Sesongjusterte tall som er fem år eller eldre blir ikke endret.

Evaluering av sesongjusterte tall
Det gjennomføres både grafiske og empiriske detaljerte analyser av parameterne og kriteriene som er spesifikt etablert for å evaluere egenskapene til sesongjusterte tall.

Kvalitetsindikatorer
SSB bruker all mulig diagnostikk og grafiske muligheter i sesongjusteringsverktøyet til å etablere best mulige sesongjusteringsrutiner.

Det er laget en tabell for enkelte indikatorer på kvalitet i sesongjusterte tall. Tabellen dekker alle sesongjusterte tall (XLSX)

Forklaringer på indikatorene i tabellen finnes i kapittel 4 i SSBs Metadata - Statistiske metoder – Sesongjustering (PDF)

Sesongjustering av korte tidsserier
Ikke relevant. I denne statistikken er alle seriene lange nok til at vi kan sesongkorrigere som anbefalt for lange tidsserier.

Håndtering av koronakrisen
Når det gjelder håndteringen av koronakrisen i sesongjusteringen, følger vi Eurostat sine retningslinjer (github.com). Retningslinjenesier at effekten av koronakrisen ikke skal inngå i grunnlaget for sesongmønsteret.

Tilgjengelighet
Både rådata (ujusterte tall) og sesongjusterte serier er tilgjengelige.

Kontakt

Opplysningstjenesten for utenrikshandelen

utenrikshandel@ssb.no

Jan Olav Rørhus

jan.rorhus@ssb.no

40 33 92 37