Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Eksport av laks, uke 28 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 29 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 30 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 31 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, juli 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 32 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 33 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 34 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utanrikshandel med tenester, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 35 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 36 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, august 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 37 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 38 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 39 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 40 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, september 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 41 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 42 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 43 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 44 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 45 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 46 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 47 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 48 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 49 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 50 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 51 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 52 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 1 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Til toppen