Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 38 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 39 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 40 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, september 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 41 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 42 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 43 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 44 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, oktober 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 45 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 46 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 47 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 48 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, november 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 49 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 50 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 51 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 52 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 1 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 2 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 3 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 4 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 5 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, januar 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 6 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 7 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 8 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 9 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, februar 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 10 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 11 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 12 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 13 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 14 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 15 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 16 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 17 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 18 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 19 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 20 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 21 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 22 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 23 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 24 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 25 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 26 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 27 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 28 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 29 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 30 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utanrikshandel med tenester, 2. kvartal 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Til toppen