Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 46 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 47 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 48 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 49 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 50 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 51 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 52 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, desember 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 1 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning, 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, januar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, januar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Norske dotterselskap i utlandet, 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, desember 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, januar 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, februar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, mars 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, april 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, mai 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, juni 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, januar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, februar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, mars 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, april 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, mai 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, juni 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, juli 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, august 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, september 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, oktober 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, november 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Til toppen