Statsregnskapets inntekter og utgifter3. kvartal 2016

Innhold

Arkiv for Statsregnskapets inntekter og utgifter - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
8. november 2016 3. kvartal 2016 Økt underskudd i statsregnskapet
6. september 2016 2. kvartal 2016 Fortsatt nedgang i statens inntekter
7. juni 2016 1. kvartal 2016 Nedgang i statens inntekter
12. mai 2016 4. kvartal 2015 Nedgang i statens inntekter
3. februar 2016 4. kvartal 2016 Vedtatt budsjett tilgjengelig i statistikkbanken
30. november 2015 4. kvartal 2016 Budsjettall tilgjengelig i statistikkbanken
23. november 2015 3. kvartal 2015 Økte utgifter i statsregnskapet
8. september 2015 2. kvartal 2015 Halvering av statens overskudd
9. juni 2015 1. kvartal 2015 Nedgang i statens inntekter
19. mai 2015 4. kvartal 2014 Redusert overskudd for staten
5. mars 2015 4. kvartal 2015 Budsjettall oppdatert i statistikkbanken
20. november 2014 4. kvartal 2015 Budsjettall oppdatert i Statistikkbanken
19. november 2014 3. kvartal 2014 Redusert overskudd for staten
5. september 2014 2. kvartal 2014 Lavere inntekter i statsregnskapet
5. juni 2014 1. kvartal 2014 Økt overskudd i statsregnskapet
13. mai 2014 4. kvartal 2013 Lavere overskudd for staten
5. mars 2014 4. kvartal 2014 Lite endringer i vedtatt budsjett
21. november 2013 4. kvartal 2014 Budsjettall oppdatert i Statistikkbanken
20. november 2013 3. kvartal 2013 Økte utgifter for staten
4. september 2013 2. kvartal 2013 Økt overskudd for staten
8. mai 2013 4. kvartal 2012 Økte inntekter for staten
4. juni 2013 1. kvartal 2013 Lavere overskudd i staten
23. november 2012 3. kvartal 2012 Større inntekter for staten
4. mars 2013 4. kvartal 2013 Små endringer i vedtatt budsjett
5. november 2012 4. kvartal 2013 Økning i statens inntekter
9. mai 2012 4. kvartal 2011 Økte inntekter for staten
5. juni 2012 1. kvartal 2012 Overskudd i staten på 67 milliarder
30. august 2012 2. kvartal 2012 Overskudd på 100 milliarder
31. januar 2012 4. kvartal 2012 Inntekter på 1 238 milliarder
9. mai 2011 4. kvartal 2010 Lavere overskudd i 2010
8. juni 2011 1. kvartal 2011 Økte inntekter i statsregnskapet
5. september 2011 2. kvartal 2011 Økte inntekter i statsregnskapet
25. november 2011 3. kvartal 2011 Overskudd på 50 milliarder kroner
28. januar 2011 4. kvartal 2011 Økte inntekter for staten
23. november 2000 3. kvartal 2000 Statsregnskapet viser økte inntekter
6. juni 2000 1. kvartal 2000 Kraftig økning i oljeinntektene
20. oktober 2000 4. kvartal 2001 Regjeringens budsjettforslag 2001
22. august 2000 2. kvartal 2000 Høy oljepris gir stort overskudd
26. januar 2001 4. kvartal 2001 25 prosent høyere inntekter
27. august 2001 2. kvartal 2001 Høy oljepris gir økte statsinntekter
23. mai 2001 4. kvartal 2000 Kraftig inntektsvekst i 2000
5. juni 2001 1. kvartal 2001 Økte inntekter i statsregnskapet
25. januar 2002 4. kvartal 2002 Sykehusenes eierskifte økte utgiftene
25. oktober 2001 4. kvartal 2002 Kraftig utgiftsvekst i 2002
26. november 2001 3. kvartal 2001 Både inntekter og utgifter vokser
23. mai 2002 4. kvartal 2001 Statens inntekter økte kraftig i 2001
27. januar 2003 4. kvartal 2003 Økt overskudd
24. oktober 2002 4. kvartal 2003 Moderat utgiftsvekst
6. juni 2002 1. kvartal 2002 Kraftig økning i statens utgifter
26. november 2002 3. kvartal 2002 Lav inntektsvekst
26. august 2002 2. kvartal 2002 Reduksjon i statens inntekter
14. mai 2003 4. kvartal 2002 Kraftig reduksjon i overskuddet
22. august 2003 2. kvartal 2003 Reduksjon i overskuddet
6. juni 2003 1. kvartal 2003 Reduserte utgifter
24. oktober 2003 4. kvartal 2004 Utgiftene opp - inntektene ned i statsbudsjettet
26. november 2003 3. kvartal 2003 Fremdeles reduksjon i inntektene
30. januar 2004 4. kvartal 2004 Kraftig reduksjon i overskuddet
20. august 2004 2. kvartal 2004 Moderat inntektsøkning for staten
14. mai 2004 4. kvartal 2003 Moderat vekst i inntekter og utgifter
4. juni 2004 1. kvartal 2004 Økning i statens utgifter
26. november 2004 3. kvartal 2004 Fortsatt vekst i statens inntekter
21. januar 2005 4. kvartal 2005 Vekst i statsbudsjettets inntekter
22. oktober 2004 4. kvartal 2005 Vekst i statsbudsjettets inntekter
21. oktober 2005 4. kvartal 2006 Sterk vekst i statsbudsjettets inntekter
8. juni 2005 1. kvartal 2005 Moderat økning i statens inntekter
19. august 2005 2. kvartal 2005 Økning i statens inntekter
13. mai 2005 4. kvartal 2004 Vekst i statens inntekter og utgifter
9. juni 2006 1. kvartal 2006 Sterk vekst i statens inntekter
27. januar 2006 4. kvartal 2006 Inntektsvekst i vedtatt budsjett
12. mai 2006 4. kvartal 2005 Sterk inntektsvekst i 2005
25. august 2006 2. kvartal 2006 Vekst i både inntekter og utgifter
25. november 2005 3. kvartal 2005 Vekst i statens inntekter og utgifter
11. mai 2007 4. kvartal 2006 Sterk vekst i overskuddet
24. november 2006 3. kvartal 2006 Inntektsvekst i 3. kvartal
8. juni 2007 1. kvartal 2007 Vekst i statens inntekter og utgifter
2. februar 2007 4. kvartal 2007 Vekst i vedtatt budsjett
20. oktober 2006 4. kvartal 2007 Vekst i statsbudsjettets inntekter og utgifter
23. november 2007 3. kvartal 2007 Økning i statens inntekter og utgifter
24. august 2007 2. kvartal 2007 Overskuddet fortsetter å stige
25. januar 2008 4. kvartal 2008 Økte utgifter i vedtatt budsjett
19. oktober 2007 4. kvartal 2008 Redusert overskudd i statsbudsjettet
28. mai 2008 4. kvartal 2007 Økning i statens inntekter og utgifter
23. oktober 2008 4. kvartal 2009 Sterk vekst i statens budsjetterte inntekter
6. juni 2008 1. kvartal 2008 Vekst i statens inntekter
25. november 2008 3. kvartal 2008 Stor vekst i statens inntekter
22. august 2008 2. kvartal 2008 Vekst i både inntekter og utgifter
15. mai 2009 4. kvartal 2008 Økt overskudd for staten
4. februar 2009 4. kvartal 2009 Økte inntekter og utgifter i vedtatt budsjett
9. juni 2009 1. kvartal 2009 Økte utgifter for staten
27. november 2009 3. kvartal 2009 Nedgang i statens inntekter
26. august 2009 2. kvartal 2009 Lavere overskudd i statsregnskapet
2. november 2009 4. kvartal 2010 Reduksjon i statens inntekter
12. mai 2010 4. kvartal 2009 Lavere overskudd i 2009
4. juni 2010 1. kvartal 2010 Reduserte inntekter i statsregnskapet
26. januar 2010 4. kvartal 2010 Reduserte inntekter for staten
26. august 2010 2. kvartal 2010 Lav vekst i både inntekter og utgifter
25. oktober 2010 4. kvartal 2011 Økning i statens inntekter