21328_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21328
Vekst i statsbudsjettets inntekter og utgifter
statistikk
2006-10-20T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i statsbudsjettets inntekter og utgifter

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007 utgjør de totale utgiftene 713 milliarder kroner, og de totale inntektene 1 020 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst i utgiftene på 5,3 prosent, og en vekst i inntektene på 9,3 prosent i forhold til vedtatt budsjett for 2006.

På inntektssiden er det anslagene på inntekter fra skatter og avgifter og fra utbytte og renter som bidrar sterkest til økningen. Den anslåtte økningen i inntektene fra disse hovedpostene er henholdsvis 67,5 milliarder og 12,9 milliarder, dette tilsvarer økninger på 11,8 og 34,4 prosent i forhold til vedtatt budsjett for 2006.

Tabellene "Statsregnskapets inntekter og utgifter etter hovedpost" og "Utgifter etter programområde" er nå oppdatert av Statistisk sentralbyrå. Tabellene viser nå budsjettforslag for 2007 og vedtatt budsjett for 2006. For tidligere år er det angitt regnskapstall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB