253896
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
253896
Nedgang i statens inntekter
statistikk
2016-06-07T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false
Statistikken viser statsregnskapets inntekter og utgifter fordelt på hovedpost.

Statsregnskapets inntekter og utgifter1. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i statens inntekter

Statsregnskapet for 1. kvartal 2016 viser en nedgang i statens inntekter på 15 milliarder kroner. Utgiftene har økt med om lag 5 milliarder.

Statsregnskapet. Kvartal. Millioner kroner og endring i prosent.
1. kvartal 20151. kvartal 2016Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT323 087308 310-4,6
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet29 88521 344-28,6
Skatter og avgifter177 894169 618-4,7
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden93 08493 9731,0
Renter og utbytte8 1358 1770,5
Andre inntekter14 08915 1987,9
 
B. UTGIFTER I ALT303 314307 8751,5
Statens egne driftsutgifter i alt33 97737 51810,4
Nybygg, anlegg mv i alt14 54615 2414,8
Overføringer i alt254 791255 1160,1
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND19 773435

Statsregnskapets samlede inntekter var på 308 milliarder kroner i 1. kvartal 2016, noe som er 4,6 prosent mindre enn i 1. kvartal 2015. Samtidig har de samlede utgiftene økt med 1,5 prosent og var på omtrent samme nivå som inntektene. Overskuddet før netto avsetning til Statens pensjonsfond utland var på i underkant av en halv milliard kroner i 1. kvartal i år.

Nedganger i samlede inntekter skyldes lavere inntekter fra petroleumsvirksomhet, både i form av petroleumsskatter og statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Skatteinntekter fra petroleum er redusert med 12 milliarder kroner. Dette medfører at samlede skatteinntekter har gått ned med nærmere 5 prosent. I tillegg er netto kontantstrøm fra SDØE redusert fra 30 milliarder kroner i 1. kvartal i fjor til 22 milliarder i 1. kvartal i år.

På utgiftssiden er det statens egne driftsutgifter og investeringer som står for det meste av veksten. Overføringer, som utgjør det meste av statsregnskapets utgifter, har ikke økt med mer enn 0,1 prosent fra 1. kvartal 2015. Investeringene har økt med nærmere 5 prosent, eller i underkant av 1 milliard kroner. Samtidig har driftsutgiftene økt med 3,5 milliarder kroner, eller 10,4 prosent, og var på til sammen 38 milliarder kroner i 1. kvartal i år. Av dette gikk 19 milliarder til lønn og godtgjørelser, mens 11 milliarder gikk til kjøp av varer og tjenester.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB