21384_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21384
Sykehusenes eierskifte økte utgiftene
statistikk
2002-01-25T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sykehusenes eierskifte økte utgiftene

De totale utgiftene i det vedtatte statsbudsjettet for 2002 utgjør 567,4 milliarder kroner. Dette er en vekst på 10 prosent i forhold til nysaldert budsjett for 2001. Den store økningen i statsregnskapets utgifter skyldes i stor grad eierskiftet av sykehusene.

Tallene viser nå vedtatt budsjett for 2002 og nysaldert budsjett for 2001 etter siste oppdatering av statsregnskapets inntekter og utgifter etter hovedpost og utgifter etter programområde. For tidligere år er det gitt regnskapstall.

Den kraftige utgiftsveksten i 2002-budsjettet kan forklares ved eierskiftet av sykehusene fra 1. januar 2002. De budsjetterte tilskuddene til statlig sykehusdrift kommer kraftig til uttrykk både gjennom store økninger under posten "andre overføringer" og til programområdet "helsevern unntatt folketrygden".

Nedgang i inntektene

Sammenlignet med nysaldert budsjett for 2001 viser tallene etter budsjettforliket en samlet inntektsnedgang på drøyt 5 prosent, fra 757 milliarder kroner i 2001-budsjettet til 718 milliarder i 2002-budsjettet. Dette skyldes en forventet nedgang i inntektene fra statens petroleumsvirksomhet (SDØE) i 2002.

Overskudd før nettoavsetninger til petroleumsfondet er anslått til å bli om lag 92 milliarder kroner lavere i 2002 enn i nysaldert budsjett for 2001, der overskuddet utgjør nærmere 242 milliarder. I 2002 er overskuddet forventet å utgjøre 150 milliarder kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på 38 prosent.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB