21338
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21338
Vekst i statens inntekter og utgifter
statistikk
2005-11-25T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter3. kvartal 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i statens inntekter og utgifter

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 3. kvartal 2005 viser at totale inntekter utgjør 130 milliarder kroner. Dette er en økning på 12 milliarder, eller 10,2 prosent, i forhold til samme periode i fjor. Utgiftene i alt er på 158 milliarder kroner, og utgjør 16 milliarder mer enn i 3. kvartal 2004. Dette tilsvarer en vekst på 11,5 prosent.

Inntektsøkningen skyldes i hovedsak større driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet. Dette økte med 35,0 prosent sammenlignet med samme periode i 2004, fra 18,7 til 25,2 milliarder kroner. Inntekter fra skatter og avgifter økte med 3,6 milliarder, eller 6,2 prosent, til 62,7 milliarder kroner.

Utgiftsøkningen skyldes først og fremst økte overføringer. I alt økte overføringene fra 112,9 til 127,5 milliarder kroner. Programområdet helsevern unntatt folketrygden har den største utgiftsøkningen.

Underskuddet før nettoavsetning til statens petroleumsfond var i 3. kvartal på 28,6 milliarder kroner, mot 24,2 milliarder i samme periode i fjor.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB