21332
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21332
Sterk vekst i statens inntekter
statistikk
2006-06-09T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter1. kvartal 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i statens inntekter

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 1. kvartal 2006 viser at totale inntekter utgjorde 164,4 milliarder kroner. Dette er en økning på 18,5 prosent fra 1. kvartal 2005.

Oppgangen i statens inntekter skyldes i hovedsak økt driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet. Dette økte fra 21,8 milliarder i 1. kvartal 2005 til 35,9 milliarder i 1. kvartal 2006, en økning på 64,3 prosent. Høyere overføringer i form av innbetalte skatter og avgifter bidrar også til veksten.

Moderat utgiftsøkning

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 1. kvartal 2006 viser en utgiftsvekst på 3,0 prosent fra 1. kvartal 2005. Samlede utgifter utgjør 165,7 milliarder kroner, mot 160,9 milliarder for 1. kvartal i fjor. Utgiftene fordelt etter programområde viser at statsregnskapet unntatt folketrygden har en økning på 2,8 prosent. Folketrygden i alt viser en økning i utbetalingene på totalt 3,5 prosent fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Veksten skyldes i hovedsak økning i utbetalte alders- og uførepensjoner, men også utbetalinger til sykepenger har en svak oppgang sammenlignet med samme periode i fjor.

Til sammen utgjør inntektene og utgiftene et underskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland1 på 1,3 milliarder for 1. kvartal i år, mot et underskudd på 22,1 milliarder for 1. kvartal i fjor.

1  Statens petroleumsfond skiftet 1. januar 2006 navn til Statens pensjonsfond - Utland .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB