92925_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/aar
92925
Små endringer i vedtatt budsjett
statistikk
2013-03-04T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Små endringer i vedtatt budsjett

I det vedtatte statsbudsjett for 2013 utgjør statens totale inntekter og utgifter henholdsvis 1 315 og 1 065 milliarder kroner. Dette er omtrent de samme tallene som i budsjettforslaget som ble lagt frem i fjor høst.

Statsregnskapet medregnet folketrygden. Inntekter, utgifter og overskudd. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20102011201220122013
A. INNTEKTER I ALT1 064 7641 223 524.1 237 5001 314 390
Salg av varer og tjenester17 81621 513.17 58616 728
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet100 257125 820.111 400129 000
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet15 71916 862.17 30022 000
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers1 9222 222.1 7891 770
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg567374.271286
Overføringer i alt928 4831 056 733.1 089 1541 144 606
 
B. UTGIFTER I ALT892 881952 122.1 006 0551 064 869
Statens egne driftsutgifter i alt129 579139 589.148 712157 823
Nybygg, anlegg mv i alt44 43147 153.54 15862 547
Overføringer i alt718 871765 380.803 185844 499
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND171 883271 402.231 445249 521

Statens samlede inntekter har økt med 77 milliarder kroner, eller 6,2 prosent, sammenlignet med vedtatt budsjett for 2012. Samtidig har de samlede utgiftene hatt en økning på 59 milliarder kroner, eller 5,9 prosent.

Overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) er på 250 milliarder kroner i budsjettet for 2013. Dette er 18 milliarder kroner mer enn i vedtatt budsjett for 2012.

Statsbudsjettet for 2013

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB