94577_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/aar
94577
Økte inntekter for staten
statistikk
2013-05-08T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte inntekter for staten

Statsregnskapet for 2012 viser inntekter på 1 291 milliarder og utgifter på 996 milliarder kroner.

Statsregnskapet medregnet folketrygden. Inntekter, utgifter og overskudd. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20102011201220122013
A. INNTEKTER I ALT1 064 7641 223 5241 290 7351 237 5001 314 840
Salg av varer og tjenester17 81621 51322 48117 58617 178
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet100 257125 820148 446111 400129 000
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet15 71916 86219 50217 30022 000
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers1 9222 2221 9921 7891 770
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg567374524271286
Overføringer i alt928 4831 056 7331 097 7901 089 1541 144 606
 
B. UTGIFTER I ALT892 881952 122996 1441 006 0551 065 319
Statens egne driftsutgifter i alt129 579139 589144 030148 712158 057
Nybygg, anlegg mv i alt44 43147 15352 88454 15862 534
Overføringer i alt718 871765 380799 230803 185844 728
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND171 883271 402294 591231 445249 521

Statens inntekter består i hovedsak av overføringer. Disse var i 2012 på 1 098 milliarder kroner, og dette er en økning på 3,9 prosent fra 2011. Skatter og avgifter utgjorde den største delen av overføringene, med 788 milliarder kroner. En annen betydelig del er innbetalinger til folketrygden. I 2012 ble det betalt inn 104 milliarder kroner i medlemsavgift og 148 milliarder kroner i arbeidsgiveravgift. Dette gir en økning på henholdsvis 1,8 og 6,5 prosent.

Sett bort fra overføringene var det statens petroleumsvirksomhet som ga de største inntektene i 2012. Driftsresultatet var 148 milliarder kroner, og avskrivninger samt inntekter utgjorde 20 milliarder kroner. Salg av varer og tjenester ga inntekter på 22 milliarder kroner, mens inntekter fra annen forretningsvirksomhet var på om lag 3 milliarder kroner.

Når det gjelder statens utgifter, var overføringer, slik som på inntektssiden, den dominerende posten. Staten betalte ut totalt 799 milliarder kroner i 2012, noe som er 34 milliarder mer enn i 2011. Den største andelen av overføringene var pensjoner og trygder gjennom folketrygden som utgjorde totalt 349 milliarder kroner. Overføringer til kommuner og fylkeskommuner utgjorde 178 milliarder kroner, og 43 milliarder kroner ble overført til andre statlige regnskaper. Renteutgifter vedrørende statsgjelden utgjorde 13 milliarder kroner, mens andre overføringer, herunder bevilgninger til de statlige helseforetakene, beløp seg til 218 milliarder kroner i 2012.

Statens egne driftsutgifter, det vil si lønn til de statlige ansatte samt kjøp av varer og tjenester, utgjorde 144 milliarder kroner i 2012, noe som er 4 milliarder mer enn året før.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB