21324_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21324
Vekst i vedtatt budsjett
statistikk
2007-02-02T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i vedtatt budsjett

I det vedtatte statsbudsjett for 2007 utgjør de totale utgiftene 715 milliarder kroner og de totale inntektene 1 026 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst i utgiftene på 3,9 prosent og en økning i inntektene på 3,7 prosent sammenliknet med nysaldert budsjett for 2006.

I det vedtatte budsjettet for 2007 utgjør utgiftene til Statsregnskapet unntatt folketrygden 469,0 milliarder, en økning på 4,5 prosent. Utgiftene til folketrygden er 2,7 prosent høyere enn i 2006 og er på 246,4 milliarder. På inntektssiden bidrar anslaget på inntekter fra skatter og avgifter mest til veksten. For 2007 er inntekter fra skatter og avgifter budsjettert til 642, 6 milliarder. Det tilsvarende anslaget for 2006 var på 601, 8 milliarder, og dette gir en vekst på 6,8 %.

Overskuddet på statsbudsjettet før overføring til Statens pensjonsfond - Utland anslås til 310,8 milliarder kroner i 2007, mot et anslag på 300,5 milliarder for 2006.

Statistisk sentralbyrå har oppdatert tabellene for statsregnskapets inntekter og utgifter etter hovedpost og utgifter etter programområde. Tabellene viser vedtatt budsjett for 2007 og nysaldert budsjett for 2006. For tidligere år er det angitt regnskapstall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB