90593_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/aar
90593
Økning i statens inntekter
statistikk
2012-11-05T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i statens inntekter

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 utgjør statens totale inntekter og utgifter henholdsvis 1 314 milliarder og 1 065 milliarder kroner.

Statens samlede inntekter har i forslaget til statsbudsjett for 2013 økt med 77 milliarder kroner, eller 6,2 prosent, sammenlignet med vedtatt budsjett for 2012. Samtidig har de samlede utgiftene hatt en økning på 59 milliarder kroner, eller 5,8 prosent.

Overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond utland er på 250 milliarder kroner i budsjettet for 2013. Dette er 18 milliarder kroner mer enn i vedtatt budsjett for 2012.

Oppdatert tabell

Tabellen "Statsregnskapets inntekter og utgifter etter hovedpost" er nå oppdatert av Statistisk sentralbyrå. Den viser budsjettforslag for 2013 og vedtatt budsjett for 2012. For tidligere år er det angitt regnskapstall. Tallene er også tilgjengelige i Statistikkbanken.

Statsbudsjettet ble lagt frem 8. oktober 2012, og utdypende informasjon om budsjettet finnes på Finansdepartementets egen oversikt: Statsbudsjettet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB