85062
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
85062
Overskudd på 100 milliarder
statistikk
2012-08-30T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Overskudd på 100 milliarder

Statsregnskapet for 2. kvartal 2012 viser inntekter på 361 milliarder kroner og utgifter på 261 milliarder kroner.

I 2. kvartal i år hadde staten et overskudd på 100 milliarder kroner før avsetning til Statens pensjonsfond utland. Av inntektene, som samlet var på 361 milliarder kroner, var den største delen overføringer på til sammen 308 milliarder kroner. Av disse overføringene ble 231 milliarder kroner betalt inn i skatter og avgifter. 22 milliarder ble betalt inn som medlemspremier og 25 milliarder som arbeidsgiveravgift til folketrygden. Utenom overføringene var driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet den største inntektskilden med 41 milliarder kroner i 2. kvartal.

Statens utgifter var i 2. kvartal på til sammen 261 milliarder kroner. 213 milliarder av dette ble betalt ut som overføringer. Pensjoner, trygder og lignende utbetalt gjennom folketrygden, utgjorde den største delen med 87 milliarder kroner. Overføringer til andre statlige regnskaper var på 11 milliarder kroner, og overføringer til kommuner og fylkeskommuner på 50 milliarder kroner. Renteutgifter vedrørende statsgjelden føres også som overføringer og utgjorde 11 milliarder kroner i 2. kvartal i år. Utenom overføringene hadde staten egne driftsutgifter på 35 milliarder kroner, der 18 milliarder gikk til lønn og godtgjørelser. Investeringer i nybygg og anlegg med videre utgjorde 13 milliarder kroner i 2. kvartal.

Fra og med 3. kvartal 2011 inntektsføres skatter, medlemspremier, arbeidsgiveravgift til folketrygden og merverdiavgift som kreves inn av Skatteetaten, i samme måned i statsregnskapet som i etatens egne regnskapssystemer. Tidligere var det én måneds etterslep i statsregnskapet. Dette medfører et brudd i tidsserien, og gjør det vanskelig å sammenligne med tidligere kvartaler.

Kvartalstallene er generelt preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB