21318
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21318
Overskuddet fortsetter å stige
statistikk
2007-08-24T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2. kvartal 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Overskuddet fortsetter å stige

Statsregnskapet medregnet folketrygden viser for 2. kvartal 2007 et overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland på 179 milliarder. Dette er en økning på 32 milliarder sammenlignet med 2. kvartal 2006.

De totale inntektene har økt med 29 milliarder til 361,3 milliarder fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007, en vekst på 8,7 prosent. Den største årsaken til de økte inntektene er stigningen i innbetaling av skatter og avgifter, som har økt med 25,1 milliarder fra 2.kvartal 2006 til 2. kvartal 2007. Samlet har utgiftene for 2. kvartal 2007 gått ned med 1,6 prosent til 182,6 milliarder sammenlignet med tilsvarende periode i 2006.

Netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland økte fra 67,1 milliarder til 71,6 milliarder fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007. Dette er en vekst på 4,4 milliarder, eller 6,7 prosent.

Statistikken omfatter faktiske inn- og utbetalinger i statskassen for 2. kvartal 2007. Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB