194175_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/aar
194175
Budsjettall oppdatert i statistikkbanken
statistikk
2015-03-05T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false
Statistikken omfatter hovedpostene i forslaget til statsbudsjett for 2015

Statsregnskapets inntekter og utgifter2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Budsjettall oppdatert i statistikkbanken

Vedtatt budsjett for 2015 viser inntekter på 1 332 milliarder og utgifter på 1 202 milliarder kroner.

Statsregnskapet medregnet folketrygden. Inntekter, utgifter og overskudd. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20112012201320142015
A. INNTEKTER I ALT1 223 5241 290 7351 291 8191 293 0281 331 515
Salg av varer og tjenester21 51322 48123 66318 48118 445
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet125 820148 446131 604115 500121 000
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet16 86219 50220 26122 80026 700
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers2 2221 9921 9431 8022 031
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg374524582335291
Overføringer i alt1 056 7331 097 7901 113 7661 134 1101 163 048
 
B. UTGIFTER I ALT952 122996 1441 063 1211 116 3991 201 784
Statens egne driftsutgifter i alt139 589144 030150 437160 281170 455
Nybygg, anlegg mv i alt47 15352 88469 11171 96883 786
Overføringer i alt765 380799 230843 573884 150947 543
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND271 402294 591228 698176 629129 731

Både inntekter og utgifter er 3 milliarder kroner høyere enn i budsjettforslaget som ble lagt frem i oktober 2014. Overskuddet før avsetning til Statens pensjonsfond utland (populært kalt "Oljefondet") er på 130 milliarder kroner i 2015-budsjettet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB