269782
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
269782
Økt underskudd i statsregnskapet
statistikk
2016-11-08T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false
Statistikken viser statsregnskapets inntekter og utgifter fordelt på hovedpost.

Statsregnskapets inntekter og utgifter3. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt underskudd i statsregnskapet

Statsregnskapet for 3. kvartal 2016 viser en nedgang i statens inntekter på 14,7 milliarder og en økning i utgiftene på drøyt 20 milliarder sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
3. kvartal 20153. kvartal 2016Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT286 731272 071-5,1
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet17 25113 652-20,9
Skatter og avgifter144 816139 563-3,6
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden96 09298 7162,7
Renter og utbytte15 2577 634-50,0
Andre inntekter13 31512 506-6,1
 
B. UTGIFTER I ALT270 616290 9917,5
Statens egne driftsutgifter i alt37 34740 0257,2
Nybygg, anlegg mv i alt17 52719 30510,1
Overføringer i alt215 742231 6617,4
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND16 115-18 920
Figur 1. Statsregnskapets inntekter og utgifter. Gjennomsnitt siste fire kvartaler

I 3. kvartal 2016 var statsregnskapets samlede inntekter 272 milliarder kroner, en reduksjon på 5,1 prosent fra samme kvartal i 2015. De samlede utgiftene økte samtidig 7,5 prosent og var på 291 milliarder kroner. Dette medførte i 3. kvartal 2016 et underskudd på om lag 19 milliarder kroner. Dette er andre kvartal på rad at statsregnskapet viser et underskudd.

Reduksjonen i statens samlede inntekter forklares i stor grad av en nedgang i inntektene fra petroleumsvirksomheten. Driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet har gått ned med 3,6 milliarder kroner sammenliknet med 3. kvartal 2015. Akkumulerte skatteinntekter på utvinning av petroleum er redusert med 8,7 milliarder fra 3. kvartal 2015. Dette tilsvarer en halvering av skatteinntektene fra petroleumsvirksomheten sammenliknet med 2015. Statens samlede skatter og avgifter har gått ned med 5,3 milliarder kroner. Renter og utbytte har blitt redusert med 7,6 milliarder.

Sammenliknet med 3. kvartal 2015 har statens egne driftsutgifter økt med 2,7 milliarder kroner. Lønn og godtgjørelser, som utgjør omtrent halvparten av denne utgiftsposten, har økt 4,8 prosent. Utgifter til nybygg, anlegg mv. har økt med 10 prosent. Statens samlede overføringer har økt med 16 milliarder kroner sammenliknet med i fjor. Overføringer til folketrygden, som utgjør halvparten av de samlede overføringene, har økt med 4 prosent. Andre overføringer, som utgjør ytterligere 30 prosent av totale overføringer, har steget med nesten 9 milliarder kroner.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Forslag til statsbudsjettet for budsjettåret 2017 er framlagt.Åpne og lesLukk

Statsbudsjettet 2017 ble framlagt 6. oktober 2016. Budsjettet viser et underskudd på 121 milliarder kroner.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB