94569
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
94569
Lavere overskudd i staten
statistikk
2013-06-04T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter1. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere overskudd i staten

Statsregnskapet for 1. kvartal 2013 viste et overskudd på 54 milliarder kroner. Dette er 13 milliarder mindre enn i 1. kvartal i fjor.

Statsregnskapet medregnet folketrygden. Kvartal. Millioner kroner og endring i prosent.
1. kvartal 20121. kvartal 2013Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT324 814325 1740,1
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet43 23536 708-15,1
Skatter og avgifter184 475186 1700,9
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden79 35584 8767,0
Renter og utbytte5 1264 115-19,7
Andre inntekter12 62313 3055,4
 
B. UTGIFTER I ALT258 212271 4355,1
Statens egne driftsutgifter i alt32 83434 6935,7
Nybygg, anlegg mv i alt10 29412 03416,9
Overføringer i alt215 084224 7084,5
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND66 60253 739

Statens samlede inntekter har økt med 360 millioner kroner fra 1. kvartal i fjor og var i 1. kvartal 2013 på i overkant av 325 milliarder kroner. Overføringer utgjorde 278 milliarder av denne summen, og av overføringene var skatter og avgifter den største posten med 186 milliarder kroner. Dette er 1,7 milliarder kroner, eller 0,9 prosent, mer enn i 1. kvartal i fjor. En annen stor andel av overføringene var folketrygdens inntekter. 33 milliarder kroner ble betalt i medlemsavgift og 52 milliarder ble betalt i arbeidsgiveravgift til folketrygden i 1. kvartal. Regnet fra samme kvartal i fjor har innbetalingene økt med henholdsvis 4,8 og 8,4 prosent. Utenom overføringene var de mest betydelige inntektene knyttet til statens petroleumsvirksomhet med i overkant av 41 milliarder kroner i 1. kvartal. Dette er 7 milliarder mindre enn i samme kvartal 2012.

271 milliarder i utgifter

De samlede utgiftene steg fra 258 milliarder til 271 milliarder kroner fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Overføringer utgjorde også det meste av utgiftene med en totalsum på 225 milliarder kroner. Av dette ble 16 milliarder overført til andre statlige regnskaper og 51 milliarder ble overført til kommuner og fylkeskommuner. Den største overføringsposten på utgiftssiden var utbetaling av pensjoner og trygder gjennom folketrygden på totalt 86 milliarder kroner i 1. kvartal i år. Utenom overføringene utgjorde utgifter til nybygg og anlegg 12 milliarder kroner og statens egne driftsutgifter 35 milliarder. Av driftsutgiftene gikk 18 milliarder kroner til lønn og godtgjørelser og 11 milliarder til kjøp av varer og tjenester.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB