21408_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21408
Økte inntekter for staten
statistikk
2011-01-28T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte inntekter for staten

I det vedtatte statsbudsjettet for 2011 utgjør statens totale inntekter og utgifter henholdsvis 1 113 og 960 milliarder kroner. Det budsjetterte overskuddet blir dermed på 153 milliarder kroner. Dette er 86 milliarder mer enn i vedtatt budsjett for 2010.

Det økte overskuddet for staten skyldes en betydelig økning i inntektene på 14 prosent, samtidig med at utgiftsøkningen er på mer beskjedne 6 prosent. Inntektsveksten utgjør totalt 139 milliarder kroner, og det meste av dette skyldes en økning i inntekter fra petroleumsvirksomheten. Både forbedret driftsresultat fra statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten og økte skatte- og avgiftsinntekter fra utvinning av petroleum bidrar i denne sammenhengen.

Økte overføringer til kommuner og fylkeskommuner utgjør 21 milliarder kroner av statens totale utgiftsøkning på 53 milliarder kroner. Ellers er det mindre økninger for flere utgiftskategorier som gir veksten i statens utgifter.

Overskuddet for 2011 er budsjettert til 153 milliarder kroner, en kraftig økning sammenlignet med vedtatt budsjett 2010. Men sammenlignet med regnskapsårene 2005-2009 er ikke overskuddet spesielt stort. Dette skyldes i hovedsak at staten hadde veldig høye inntekter fra petroleum i disse årene. Spesielt gjelder dette årene 2006-2008.

Oppdatert

Tabellen "Statsregnskapets inntekter og utgifter etter hovedpost" er nå oppdatert av Statistisk sentralbyrå. Den viser vedtatt budsjett for 2010 og 2011. For tidligere år er det angitt regnskapstall.

Statsbudsjettet ble lagt frem 5. oktober 2010, og utdypende informasjon om budsjettet finnes på finansdepartementets egen oversikt Statsbudsjettet.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB