134062
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
134062
Økte utgifter for staten
statistikk
2013-11-20T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter3. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte utgifter for staten

Staten hadde inntekter på 292 milliarder og utgifter på 248 milliarder kroner i 3. kvartal 2013. Siden 3. kvartal 2012 har statens utgifter økt med 10,6 prosent.

Statsregnskapet medregnet folketrygden. Kvartal. Millioner kroner og endring i prosent.
3. kvartal 20123. kvartal 2013Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT287 432291 5331,4
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet31 00731 1640,5
Skatter og avgifter159 234153 410-3,7
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden80 73385 7626,2
Renter og utbytte6 28610 10760,8
Andre inntekter10 17211 0909,0
 
B. UTGIFTER I ALT224 417248 16310,6
Statens egne driftsutgifter i alt33 98134 1110,4
Nybygg, anlegg mv i alt12 53116 35730,5
Overføringer i alt177 905197 69511,1
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND63 01543 370

Overføringer på til sammen 251 milliarder kroner utgjorde 86 prosent av statens samlede inntekter i 3. kvartal. Av dette var 153 milliarder skatter og avgifter, 86 milliarder innbetalinger til folketrygden og 10 milliarder kroner renter og utbytte. Utenom overføringene var driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet (SDØE) den største inntektsposten med 31 milliarder kroner. Salg av varer og tjenester ga inntekter på i underkant av 4 milliarder kroner i 3. kvartal. De samlede inntektene har økt med 1,4 prosent, eller 4 milliarder kroner, sammenlignet med 3. kvartal i fjor.

Overføringer utgjorde også det meste av statens utgifter i 3. kvartal. Av totalt 198 milliarder kroner ble 13 milliarder overført til andre statlige regnskaper, 42 milliarder ble overført til kommuneforvaltningen, og 93 milliarder var trygder og pensjoner gjennom folketrygden. Posten for andre overføringer, som blant annet inkluderer overføringer til de statlige helseforetakene, var på 50 milliarder kroner – en økning på 12 milliarder kroner sammenlignet med 3. kvartal 2012. Dette har sammenheng med at en større andel av bevilgningene til helseforetakene var ført i regnskapet for 2. kvartal i 2012. Endret periodisering av disse overføringene har dermed bidratt til økningen i 3. kvartal.

Utenom overføringene hadde staten driftsutgifter på 34 milliarder kroner i 3. kvartal 2013. Av dette gikk 17 milliarder til lønn og godtgjørelser og drøyt 9 milliarder til kjøp av varer og tjenester. Investeringer i nybygg og anlegg utgjorde 16 milliarder kroner av de samlede driftsutgiftene, noe som var en økning på 4 milliarder kroner, eller drøyt 30 prosent, fra 3. kvartal 2012. 8 milliarder av dette ble brukt på statens petroleumsvirksomhet.

Kvartalstallene fra statsregnskapet er generelt preget av tilfeldige variasjoner og bør tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB