21346_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21346
Vekst i statens inntekter og utgifter
statistikk
2005-05-13T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i statens inntekter og utgifter

Statsregnskapet medregnet folketrygden viser at de samlede inntektene utgjorde 746,4 milliarder kroner i 2004. Dette er en vekst på 46,2 milliarder, eller 6,6 prosent, sammenlignet med 2003. Utgiftene i alt utgjorde 622,2 milliarder kroner i 2004, en økning på 5,0 prosent fra 2003.

Dette gir et overskudd før netto avsetning til statens petroleumsfond på 124 milliarder kroner, noe som er 15,5 prosent høyere enn i 2003, da overskuddet var på 108 milliarder kroner.

I 2004 var samlede utgifter til statskassen unntatt folketrygden på 392 milliarder kroner, mens samlede utgifter til folketrygden var på 230 milliarder. Dette er økninger på henholdsvis 6,4 og 2,6 prosent fra 2003.

I forhold til nysaldert budsjett for 2004, ble statsregnskapets samlede inntekter 48 milliarder kroner høyere enn det som ble som forespeilet. Dette skriver seg hovedsakelig fra driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet, som ble høyere enn budsjettert. Statsregnskapets totale utgifter ble som budsjettert.

Statsregnskapet medregnet folketrygden 2004 ble lagt fram av Finansdepartementet fredag 29. april i St.meld. nr. 3 (2004-2005). Statistisk sentralbyrå publiserer hovedstørrelser fra statsregnskapet på års- og kvartalsbasis.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB