21382_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21382
Statens inntekter økte kraftig i 2001
statistikk
2002-05-23T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Statens inntekter økte kraftig i 2001

Statsregnskapets samlede inntekter beløp seg til 758 milliarder kroner i 2001. Dette tilsvarer en vekst på nær 18 prosent i forhold til året før, da inntektene var om lag 644 milliarder kroner.

Overskudd før avsetning til statens petroleumsfond ble 241,6 milliarder i 2001. Netto avsetning til petroleumsfondet var 242,8 milliarder.

Statsregnskapet medregnet folketrygden 2001 ble lagt fram av Finansdepartementet fredag 26. april i St.meld. nr. 3 (2001-2002). Statistisk sentralbyrå publiserer hovedstørrelser fra statsregnskapet på kvartalsbasis.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB