21298_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21298
Økt overskudd for staten
statistikk
2009-05-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt overskudd for staten

Statsregnskapet for 2008, medregnet folketrygden, viser et overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland på 404 milliarder. Dette er 89 milliarder mer enn i 2007 da overskuddet var på 315 milliarder.

Statens inntekter utgjorde 1 182,6 milliarder kroner i 2008. Dette er 152,5 milliarder, eller 14,8 prosent, mer enn i 2007. Innbetalte skatter og avgifter summerte seg til rundt 720 milliarder, og utgjorde det største bidraget til de høye inntektene i 2008. En stor del av dette var skatter og avgifter i forbindelse med statens petroleumsengasjement.

Økte utgifter

Totale utgifter, uten overføringer til folketrygden, utgjorde 513,6 milliarder kroner i 2008. Dette er en økning på 9,7 prosent fra 2007. Økte overføringer til blant annet kommuner og fylkeskommuner og andre overføringer bidro til de økte utgiftene. Lønnskostnadene gikk opp 7,9 prosent sammenlignet med 2007 og summerte seg til 57,5 milliarder kroner. Overføringer til folketrygden utgjorde 265 milliarder i 2008. Dette er 18 milliarder kroner, eller 7,3 prosent, mer enn i 2007.

Statsregnskapet medregnet folketrygden 2008 ble lagt fram av Finansdepartementet fredag 24. april i St.meld. nr. 3 (2008-2009). Statistisk sentralbyrå publiserer hovedstørrelser fra statsregnskapet på års- og kvartalsbasis.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB