21292_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21292
Reduksjon i statens inntekter
statistikk
2009-11-02T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Reduksjon i statens inntekter

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 utgjør statens totale inntekter og utgifter henholdsvis 974 og 907 milliarder kroner. Sammenlignet med vedtatt budsjett for 2009 reduseres inntektene med 221 milliarder kroner.

Den anslåtte reduksjonen i inntekter skyldes redusert nettokontantstrøm fra statens petroleumsvirksomhet samt lavere innbetaling av skatter og avgifter utenom petroleum. Medlemspremie og arbeidsgiveravgift til folketrygden er blant de inntektene som øker sammenlignet med 2009. Disse viser en beskjeden vekst på 3 prosent, eller 6,4 milliarder.

Statens totale utgifter er budsjettert til å øke med 59 milliarder kroner, en økning på 7 prosent sammenlignet med 2009. Overføringene fra statsregnskapet, som omfatter blant annet utbetalinger fra folketrygden samt overføringer til andre statlige regnskaper og kommuneforvaltningen, utgjør nærmere 718 milliarder kroner i 2010. Overføringer til kommuneforvaltningen og utbetalinger fra folketrygden er blant utgiftene som øker mest, med en økning fra 2009 til 2010 på henholdsvis 17,8 og 31,7 milliarder kroner.

Oppdatert

Tabellen "Statsregnskapets inntekter og utgifter etter hovedpost" er nå oppdatert av Statistisk sentralbyrå. Den viser budsjettforslag for 2010 og vedtatt budsjett for 2009. For tidligere år er det angitt regnskapstall.

Viktig presisering

I artikkelen ovenfor blir budsjettet for 2010 sammenlignet med vedtatt budsjett 2009. Samtidig med fremleggingen av statsbudsjettet 2010 la finansdepartementet også frem anslag for regnskapet for 2009. Disse tallene viser en kraftig reduksjon i inntektene og en mindre økning i utgiftene sammenlignet med vedtatt budsjett 2009.

Statsbudsjettet ble lagt frem 13. oktober 2009, og utdypende informasjon om budsjettet finnes på Finansdepartementets egen oversikt, statsbudsjettet .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB