21316_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21316
Redusert overskudd i statsbudsjettet
statistikk
2007-10-19T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert overskudd i statsbudsjettet

Det foreslåtte statsbudsjettet har et overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland på 265,4 milliarder kroner. Det er 45,4 milliarder mindre enn i vedtatt budsjett for 2007.

Økte utgifter er årsaken til det reduserte overskuddet i det foreslåtte budsjettet. De totale utgiftene utgjør 771 milliarder kroner, en vekst på 7,8 prosent fra vedtatt budsjett 2007. Totalt utgjør inntektene i budsjettet 1 037 milliarder kroner, 1 prosent mer enn året før.

Blant utgiftene som øker mest er rammeoverføringer til kommuner og fylkeskommuner, utgifter til ulike næringsformål, pensjonsutbetalinger samt helsevern utenom folketrygden. Økningen i helsevern må imidlertid ses i sammenheng med føringstekniske forhold i statsbudsjettet.1

Tabellene Statsregnskapets inntekter og utgifter etter hovedpost og Utgifter etter programområde er nå oppdatert av Statistisk sentralbyrå. Tabellene viser nå budsjettforslag for 2008 og vedtatt budsjett for 2007. For tidligere år er det angitt regnskapstall.


1Lånefinansiering av sykehusenes investeringer i bygg og utstyr foreslås fra og med 2008 under programområdet helsevern unntatt folketrygden, mens det i 2007 og tidligere ble ført som lånetransaksjoner. Kilde: Finansdepartementet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB