230349
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
230349
Halvering av statens overskudd
statistikk
2015-09-08T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false
Statistikken viser statsregnskapets inntekter og utgifter fordelt på hovedpost. Statens inntekter var 4,7 prosent lavere i 2. kvartal 2015 enn 2. kvartal 2014.

Statsregnskapets inntekter og utgifter2. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Halvering av statens overskudd

Statens inntekter var 4,7 prosent lavere i 2. kvartal 2015 sammenlignet med samme kvartal året før. Sammen med økte utgifter gir dette en halvering av overskuddet før avsetning til Statens pensjonsfond utland.

Statsregnskapet medregnet folketrygden. Kvartal. Millioner kroner og endring i prosent.
2. kvartal 20142. kvartal 2015Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT352 349335 887-4,7
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet28 53224 738-13,3
Skatter og avgifter228 983214 380-6,4
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden52 49955 7726,2
Renter og utbytte30 49517 822-41,6
Andre inntekter11 84023 17595,7
 
B. UTGIFTER I ALT299 134308 3483,1
Statens egne driftsutgifter i alt38 75341 3326,7
Nybygg, anlegg mv i alt18 78918 9901,1
Overføringer i alt241 592248 0262,7
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND53 21527 539

De samlede inntektene i statsregnskapet har gått ned fra 352,3 milliarder kroner i 2. kvartal 2014 til 335,9 milliarder kroner i 2. kvartal i år. Både salgsinntekter, driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet og samlede overføringer har gått ned. Nedgangen i overføringer skyldes både lavere skatteinntekter og lavere inntekter fra renter og utbytte. Inntekt fra skatter og avgifter har gått ned med 14,6 milliarder, eller 6,4 prosent. Renter og utbytte har gått ned med 12,7 milliarder kroner, eller 41,6 prosent fra 2. kvartal 2014.

Statsregnskapets utgifter var på 308,3 milliarder kroner i 2. kvartal i år, som er 9,2 milliarder mer enn i 2. kvartal i fjor. Statens egne driftsutgifter har økt med 2,6 milliarder kroner, der kjøp av varer og tjenester står for det meste av økningen. Investeringer i statens petroleumsvirksomhet er redusert med 1,5 milliarder kroner siden 2. kvartal 2014. Andre investeringer har økt med om lag 1,7 milliarder kroner slik at investeringene samlet var 1,1 prosent høyere i 2. kvartal i år enn samme kvartal i fjor. Utgifter til pensjoner og trygder utbetalt gjennom folketrygden har økt med 8,8 milliarder kroner siden 2. kvartal 2014.

Statsregnskapets overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond utland var på 27,5 milliarder kroner i 2. kvartal i år. Dette er 25,7 milliarder kroner, eller 48,2 prosent mindre enn i tilsvarende kvartal i fjor.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB