159172_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/aar
159172
Lavere overskudd for staten
statistikk
2014-05-13T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere overskudd for staten

Statsregnskapet for 2013 viser inntekter på 1292 milliarder og utgifter på 1063 milliarder kroner. Inntektene er på samme nivå som i 2012, mens utgiftene har økt med 6,7 prosent.

Statsregnskapet medregnet folketrygden. Inntekter, utgifter og overskudd. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20112012201320132014
A. INNTEKTER I ALT1 223 5241 290 7351 291 8191 314 8401 293 028
Salg av varer og tjenester21 51322 48123 66317 17818 481
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet125 820148 446131 604129 000115 500
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet16 86219 50220 26122 00022 800
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers2 2221 9921 9431 7701 802
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg374524582286335
Overføringer i alt1 056 7331 097 7901 113 7661 144 6061 134 110
 
B. UTGIFTER I ALT952 122996 1441 063 1211 065 3191 116 399
Statens egne driftsutgifter i alt139 589144 030150 437158 057160 281
Nybygg, anlegg mv i alt47 15352 88469 11162 53471 968
Overføringer i alt765 380799 230843 573844 728884 150
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND271 402294 591228 698249 521176 629

Av statens samlede inntekter i 2013 kom 1114 milliarder kroner i form av overføringer. Av dette var 786 milliarder kroner skatter og avgifter. Disse innbetalingene har gått ned med 0,3 prosent, eller drøyt 2 milliarder kroner fra 2012 til 2013. Denne reduksjonen skyldes lavere innbetalinger av oljeskatt. En annen betydelig del av overføringene er innbetalinger til folketrygden. Til sammen var disse på 269 milliarder kroner i 2013, 7 prosent mer enn året før. Samlede overføringer har økt med 16 milliarder kroner, eller 1,5 prosent fra 2012 til 2013.

Lavere driftsresultat for statens petroleumsvirksomhet

Utenom overføringene, er det normalt statens petroleumsvirksomhet som gir de største inntektene. I 2013 var driftsresultatet 132 milliarder kroner, og avskrivninger samt inntekter utgjorde 20 milliarder kroner. Driftsresultatet gikk ned 11,3 prosent, eller 17 milliarder kroner, fra 2012 til 2013.

Salg av varer og tjenester ga inntekter på 24 milliarder kroner i 2013, mens inntekter fra annen forretningsvirksomhet var på om lag 3 milliarder kroner.

Overføringer til pensjoner og trygder dominerer utgiftsposten

Når det gjelder statens utgifter, var også her overføringer den dominerende posten. Staten betalte ut totalt 844 milliarder kroner i overføringer i 2013, noe som er 5,5 prosent mer enn i 2012. Den største andelen av overføringene var pensjoner og trygder gjennom folketrygden på totalt 368 milliarder kroner. Overføringer til kommuner og fylkeskommuner utgjorde 188 milliarder kroner, og 45 milliarder kroner ble overført til andre statlige regnskaper. Renteutgifter vedrørende statsgjelden utgjorde 12 milliarder kroner, mens andre overføringer, herunder bevilgninger til de statlige helseforetakene beløp seg til 230 milliarder kroner i 2013.

Statens egne driftsutgifter utgjorde 150 milliarder kroner i 2013. Av dette gikk 74 milliarder til lønn og godtgjørelser, mens 44 milliarder gikk til kjøp av varer og tjenester. De samlede driftsutgiftene økte med 4,4 prosent fra 2012 til 2013.