21368
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21368
Reduserte utgifter
statistikk
2003-06-06T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter1. kvartal 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Reduserte utgifter

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 1. kvartal 2003 viser at totale utgifter utgjorde 147 milliarder kroner mot 158 milliarder for 1. kvartal 2002. Dette tilsvarer en utgiftsreduksjon på 6,9 prosent.

Reduksjonen i utgiftene skyldes i hovedsak at staten overtok eierskapet av sykehusene 1. januar 2002. I denne forbindelsen ble fylkeskommunene kompensert for den akkumulerte gjelden knyttet til drift av sykehusene. Dette kommer til uttrykk gjennom programområdet "rammeoverføringer til kommuner og fylkeskommuner".

Økt overskudd

Sammen med en inntektsnedgang på drøye 2 milliarder kroner, medførte dette at overskuddet før netto avsetning til statens petroleumsfond ble økt fra -29 milliarder kroner i 1. kvartal 2002 til -20 milliarder for 1. kvartal i år.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB