21310_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21310
Økning i statens inntekter og utgifter
statistikk
2008-05-28T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i statens inntekter og utgifter

Statsregnskapet medregnet folketrygden 2007, viser totale inntekter og utgifter på henholdsvis 1 030 og 715 milliarder kroner. Sammenlignet med 2006 er dette en økning i inntektene og utgiftene på henholdsvis 35 og 32 milliarder kroner.

Overskuddet før netto avsetning til Statens pensjonsfond-Utland var på 315 milliarder, og dette er 3,7 milliarder kroner høyere enn i 2006. Økte inntekter fra skatter og avgifter på 30,7 milliarder og fra innbetalinger til folketrygden på 13,6 milliarder, bidrar til høyere inntekter. En nedgang i driftsresultatet på 16 milliarder kroner i statens petroleumsvirksomhet drar i motsatt retning.

Av økningen i de totale utgiftene på 31,6 milliarder kroner utgjør overføringer til kommuner og fylkeskommuner 8,4 milliarder, og overføringer til pensjoner og trygder fra folketrygden utgjør 11,1 milliarder. Lønnskostnadene stiger med 3,6 milliarder kroner.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB