21376_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21376
Moderat utgiftsvekst
statistikk
2002-10-24T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat utgiftsvekst

Regjeringens forslag til statsbudsjett viser en utgiftsramme på om lag 580 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på drøyt 2 prosent i forhold til vedtatt budsjett for 2002, da samlede utgifter beløp seg til 567 milliarder kroner.

Tallene viser nå budsjettforslag for 2003 og vedtatt budsjett for 2002 etter siste oppdatering av statsregnskapets inntekter og utgifter. For tidligere år er det gitt regnskapstall.

I budsjettet for 2003 anslås utgiftene over folketrygden å utgjøre 214,3 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 8,7 prosent i forhold til vedtatt budsjett for 2002 da denne utgiftsgruppen totalt beløp seg til 197,1 milliarder kroner. Til tross for betydelig økning av trygdeytelsene, øker ikke totale utgifter for statskassen medregnet folketrygden med mer enn 2 prosent. Dette har sammenheng med eierskiftet av sykehusene og de ekstraordinære rammeoverføringer til fylkeskommunene som ble bevilget i 2002 i forbindelse med denne reformen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB