21294
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21294
Lavere overskudd i statsregnskapet
statistikk
2009-08-26T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere overskudd i statsregnskapet

Statsregnskapet for 2. kvartal 2009 viser et overskudd på 122,1 milliarder. Dette er 76,8 milliarder eller 38,6 prosent lavere enn i 2. kvartal i 2008. Årsaken er lavere inntekter og økte utgifter.

Totale inntekter i 2. kvartal 2009 utgjorde 348 milliarder kroner, en nedgang på 56,7 milliarder eller 14 prosent i forhold til samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak omleggingen av systemet for innbetaling av oljeskatt (se boks), som har ført til lavere innbetalinger av oljeskatt i perioden. Skatteinntektene utgjorde 217,3 milliarder, 34,3 milliarder eller 13,6 prosent lavere sammenlignet med fjoråret. Noe av inntektsreduksjonen forklares også av reduserte innbetalinger av renter og inntekter fra utbytte. Renter og utbytte utgjorde til sammen 25 milliarder, hvilket er en nedgang på 10,5 milliarder eller 29,6 prosent.

Samlede utgifter økte med 20,1 milliarder eller 9,8 prosent til 225,9 milliarder kroner. De største utgiftsøkningene er overføringer til kommuner og fylkeskommuner og overføringer til Folketrygden. Disse utgiftene har økt med henholdsvis 4,5 og 7,7 milliarder eller 13,5 og 11,8 prosent.

Nettoavsetning til Statens Pensjonsfond - Utland var på 32,5 milliarder i 2. kvartal 2009, mot 80,8 milliarder i 2008.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Endringer i innbetalingene av oljeskatt

Systemet for innbetaling av oljeskatter ble lagt om fra sommeren 2008 fra to årlige terminer (1. april og 1. oktober) til seks årlige terminer (1. august, 1. oktober og 1. desember i inntektsåret og 1. februar, 1. april og 1. juni i det påfølgende året). Dette medfører at oljeskattene i 2. kvartal 2009 er lavere sammenlignet med samme periode i 2008.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB