220308
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
220308
Nedgang i statens inntekter
statistikk
2015-06-09T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false
Statistikken viser statsregnskapets inntekter og utgifter fordelt på hovedpost. Samlede inntekter gikk ned med 13 milliarder fra 1. kvartal 2014 til 1.kvartal 2015.

Statsregnskapets inntekter og utgifter1. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i statens inntekter

Statsregnskapet for 1. kvartal 2015 viser en nedgang på 13 milliarder kroner i samlede inntekter fra 1. kvartal 2014. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere inntekter fra petroleumsvirksomhet.

Statsregnskapet medregnet folketrygden. Kvartal. Millioner kroner og endring i prosent.
1. kvartal 20141. kvartal 2015Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT336 043323 087-3,9
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet40 37929 885-26,0
Skatter og avgifter188 313177 894-5,5
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden88 54993 0845,1
Renter og utbytte5 3458 13552,2
Andre inntekter13 45714 0894,7
 
B. UTGIFTER I ALT276 959303 3149,5
Statens egne driftsutgifter i alt32 88033 9773,3
Nybygg, anlegg mv i alt15 24614 546-4,6
Overføringer i alt228 833254 79111,3
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND59 08419 773

De samlede inntektene i statsregnskapet for 1. kvartal 2015 var på 323 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 13 milliarder kroner, eller 3,9 prosent, fra 1. kvartal i fjor. Samtidig har de samlede utgiftene økt med 26 milliarder kroner, til 303 milliarder. Overskuddet før avsetning til Statens pensjonsfond utland (oljefondet) var på 20 milliarder, ned fra 59 milliarder i 1. kvartal 2014.

Reduserte inntekter fra petroleumsvirksomheten påvirker de samlede inntektene både gjennom driftsresultatet i statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), som har falt med 10 milliarder kroner siden 1. kvartal i fjor, og gjennom oljeskattene. Reduserte innbetalinger av oljeskatt har ført til at samlede skatter og avgifter i statsregnskapet også er redusert med 10 milliarder kroner. Fallet i disse inntektene motvirkes noe av at folketrygdens inntekter har økt med til sammen 4,5 milliarder kroner og at renter og utbytte har økt med 2,7 milliarder siden 1. kvartal i fjor.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB