90595
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
90595
Større inntekter for staten
statistikk
2012-11-23T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter3. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Større inntekter for staten

Statsregnskapet for 3. kvartal 2012 viser et overskudd på 63 milliarder kroner før avsetning til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).

De samlede inntektene var på 287,4 milliarder kroner i 3. kvartal i år. Dette er 7,5 milliarder mer enn i samme kvartal 2011. Overføringer utgjorde det meste av inntektene, med 247,3 milliarder kroner. Av dette var 159,2 milliarder skatter og avgifter, 48,5 milliarder arbeidsgiveravgift og 32,2 milliarder medlemspremier til folketrygden. Utenom overføringene var driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet den største inntektsposten, med 31 milliarder kroner.

Statens samlede utgifter var på 224,4 milliarder kroner i 3. kvartal. Dette er en nedgang på 2,2 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. Overføringer er også den dominerende utgiftsposten, med 177,9 milliarder kroner. Overføringer til andre statlige regnskaper var på 11,9 milliarder, og overføringer til kommuner og fylkeskommuner var på 39,8 milliarder. Pensjoner og trygder med videre utgjorde nesten halvparten av overføringene, med 87,4 milliarder. Utenom overføringene hadde staten driftsutgifter på 34 milliarder kroner, der lønnsutgiftene utgjorde den største delen, med 18,5 milliarder. 12,5 milliarder kroner ble brukt på investeringer i nybygg og anlegg i 3. kvartal.

Tidsserier og tolkning

Fra og med 3. kvartal 2011 inntektsføres skatter, medlemspremier, arbeidsgiveravgift til folketrygden og merverdiavgift som kreves inn av Skatteetaten, i samme måned i statsregnskapet som i etatens egne regnskapssystemer. Tidligere var det én måneds etterslep i statsregnskapet. Dette medfører et brudd i tidsserien, og gjør det vanskelig å sammenligne med tidligere kvartaler.

 

Kvartalstallene er generelt preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB