168700
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
168700
Lavere inntekter i statsregnskapet
statistikk
2014-09-05T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere inntekter i statsregnskapet

Statsregnskapet for 2. kvartal 2014 viser inntekter på 352 milliarder kroner og utgifter på 299 milliarder. Statens inntekter har gått ned med 23 milliarder kroner sammenlignet med 2. kvartal 2013.

Statsregnskapet medregnet folketrygden. Kvartal. Millioner kroner og endring i prosent.
2. kvartal 20132. kvartal 2014Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT375 173352 349-6,1
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet33 78228 532-15,5
Skatter og avgifter249 472228 983-8,2
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden50 00752 4995,0
Renter og utbytte30 13930 4951,2
Andre inntekter11 77311 8400,6
 
B. UTGIFTER I ALT266 606299 13412,2
Statens egne driftsutgifter i alt36 06238 7537,5
Nybygg, anlegg mv i alt14 64918 78928,3
Overføringer i alt215 895241 59211,9
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND108 56753 215

Inntektsnedgangen skyldes i hovedsak reduserte skatteinntekter fra petroleumsvirksomhet. Samlede skatter og avgifter har gått ned med drøyt 20 milliarder kroner, fra 249 milliarder i 2. kvartal 2013 til 229 milliarder i 2. kvartal i år. Skattene utgjør den største delen av overføringene til staten, og denne summen er derfor også betydelig redusert, fra 331 til 313 milliarder kroner. Andre større overføringer er folketrygdens inntekter, på til sammen 52 milliarder kroner, og renter og utbytte på 30 milliarder kroner. Til sammen har disse størrelsene økt med om lag 3 milliarder kroner fra 2. kvartal i fjor.

Utenom overføringene hadde staten salgsinntekter på 5 milliarder kroner og 34 milliarder i inntekter fra egen petroleumsvirksomhet i 2. kvartal. Disse inntektene er til sammen 5 milliarder kroner lavere enn i samme kvartal 2013.

Statens samlede utgifter var på 299 milliarder kroner i årets andre kvartal. Av dette var 242 milliarder overføringer, 39 milliarder driftsutgifter, og 19 milliarder var investeringer i nybygg og anlegg mv. Regnskapstallene viser en utgiftsøkning på 33 milliarder kroner fra 2. kvartal i fjor. Noe av dette skyldes at enkelte større utgiftsposter er regnskapsført i forskjellige kvartaler i 2013 og 2014.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB