54587
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
54587
Økte inntekter i statsregnskapet
statistikk
2011-06-08T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter1. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte inntekter i statsregnskapet

Statsregnskapet for 1. kvartal 2011 viser et overskudd på 3,8 milliarder kroner.

Statens samlede inntekter har økt med 13 prosent, eller 27,8 milliarder kroner, fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011. I samme periode har utgiftene økt med 5,1 prosent, fra 225 til 236,6 milliarder kroner. Dette gir et overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond utland på 3,8 milliarder kroner.

Overføringer i form av skatter og avgifter utenom folketrygden utgjør 145,6 milliarder kroner av statens inntekter. Disse inntektene økte med 18,5 milliarder kroner, eller 14,6 prosent, sammenlignet med 1. kvartal 2010 og er dermed den inntektskomponenten som bidrar mest til statens økte inntekter. I tillegg til høyere inntekter fra skatter og avgifter bidrar forbedret driftsresultat i statens petroleumsaktivitet på 5,3 milliarder kroner til inntektsøkningen.

Overføringer utgjør også en stor del av statens samlede utgifter. I 1. kvartal 2011 var de samlede utbetalingene på 195,7 milliarder kroner, 4,6 prosent mer enn i tilsvarende periode i 2010. Overføringer til kommuner og fylkeskommuner er av overføringene som øker mest.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB