21364_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21364
Utgiftene opp - inntektene ned i statsbudsjettet
statistikk
2003-10-24T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utgiftene opp - inntektene ned i statsbudsjettet

I regjeringens budsjettforslag for 2004 utgjør de totale utgiftene 620,5 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på 41,4 milliarder, eller 7,2 prosent, i forhold til vedtatt budsjett for 2003, da de samlede utgifter beløp seg til 579,1 milliarder kroner.

Den store økningen i statsregnskapets utgifter skyldes til dels store økninger i utbetalinger fra folketrygden. I budsjettet for 2004 utgjør dette 228,1 milliarder kroner, mot 215,7 milliarder i vedtatt budsjett for 2003. Dette er en økning på 5,7 prosent.

Videre er det budsjettert med totale inntekter på 696,2 milliarder kroner for 2004. Dette er en inntektsreduksjon på 20,8 milliarder, eller 2,9 prosent, i forhold til vedtatt budsjett for 2003. Økningen i utgiftene sammen med reduksjonen i inntektene fører til at overskuddet før netto avsetning til Statens petroleumsfond blir redusert med hele 62,2 milliarder kroner i forhold til i fjor.

Statistisk sentralbyrå har oppdatert tabellene for statsregnskapets inntekter og utgifter etter hovedpost og utgifter etter programområde. Tabellene viser nå budsjettforslag for 2004 og vedtatt budsjett for 2003 etter siste oppdatering av statsregnskapets inntekter og utgifter. For tidligere år er det angitt regnskapstall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB