159170
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
159170
Økt overskudd i statsregnskapet
statistikk
2014-06-05T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter1. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt overskudd i statsregnskapet

Statsregnskapet for 1. kvartal 2014 viser inntekter på 336 milliarder kroner og utgifter på 277 milliarder kroner. Dermed øker overskuddet før netto avsetning til Statens pensjonsfond utland med om lag 10 prosent.

Statsregnskapet medregnet folketrygden. Kvartal. Millioner kroner og endring i prosent.
1. kvartal 20131. kvartal 2014Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT325 174336 0433,3
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet36 70840 37910,0
Skatter og avgifter186 170188 3131,2
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden84 87688 5494,3
Renter og utbytte4 1155 34529,9
Andre inntekter13 30513 4571,1
 
B. UTGIFTER I ALT271 435276 9592,0
Statens egne driftsutgifter i alt34 69332 880-5,2
Nybygg, anlegg mv i alt12 03415 24626,7
Overføringer i alt224 708228 8331,8
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND53 73959 084

Fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014 har statens samlede inntekter økt med nærmere 11 milliarder kroner, eller 3,3 prosent.

Inntektene hovedsakelig fra overføringer

Det meste av statens inntekter, 286 milliarder kroner, besto av overføringer. Skatter, avgifter og folketrygdens inntekter utgjorde det meste av denne summen. 188 milliarder kroner ble betalt i skatter og avgifter til staten, mens 54 milliarder ble betalt i arbeidsgiveravgift. 35 milliarder ble betalt i medlemspremier til folketrygden. Samlede overføringer til statskassen økte med 8 milliarder kroner, eller 2,8 prosent, fra 1. kvartal 2013.

Utenom overføringene hadde staten 4 milliarder kroner i salgsinntekter og til sammen 46 milliarder i inntekter fra petroleumsvirksomhet i 1. kvartal i år.

Liten økning i utgiftene

På utgiftssiden hadde statsregnskapet en økning på 2 prosent fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Overføringer utgjorde også det meste av utgiftene, med til sammen 229 milliarder kroner. Av dette ble 92 milliarder betalt ut i pensjoner og trygder gjennom folketrygden. 17 milliarder gikk til andre statlige regnskaper, og 55 milliarder gikk til kommuner og fylkeskommuner.

Statens egne driftsutgifter var på 33 milliarder kroner i 1. kvartal i år. Det er 2 milliarder kroner mindre enn i 1. kvartal 2013, og skyldes hovedsakelig regnskapsmessige justeringer. Lønn og godtgjørelser utgjorde den største delen av driftsutgiftene, med 17 milliarder kroner. 10 milliarder ble brukt på kjøp av varer og tjenester.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB