21322_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21322
Sterk vekst i overskuddet
statistikk
2007-05-11T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i overskuddet

Statsregnskapet medregnet folketrygden viser et overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland på 311 milliarder i 2006. Dette er i overkant av 100 milliarder mer enn i 2005, da overskuddet var på 211 milliarder.

De samlede inntektene utgjorde 994,9 milliarder kroner i 2006. Dette tilsvarer en vekst på 15,6 prosent sammenlignet med 2005. Utgiftene i alt utgjorde 683,5 milliarder kroner i 2006, en økning på 5,1 prosent fra 2005.

I 2006 var samlede utgifter til statskassen unntatt folketrygden på 444,5 milliarder kroner, mens samlede utgifter til folketrygden utgjorde 239,0 milliarder. Dette er økninger på henholdsvis 7,2 og 1,5 prosent fra 2005.

Statsregnskapet medregnet folketrygden 2006 ble lagt fram av Finansdepartementet fredag 27. april i St.meld. nr. 3 (2006-2007). Statistisk sentralbyrå publiserer hovedstørrelser fra statsregnskapet på års- og kvartalsbasis.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB