21314
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21314
Økning i statens inntekter og utgifter
statistikk
2007-11-23T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter3. kvartal 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i statens inntekter og utgifter

Statsregnskapet medregnet folketrygden 3. kvartal 2007, viser totale inntekter og utgifter på henholdsvis 152 og 158 milliarder kroner. Dette er en økning i både inntekter og utgifter sammenlignet med samme periode i fjor.

Statens inntekter totalt øker med 8,2 milliarder kroner sammenlignet med 3. kvartal 2006. De største bidragene til de økte inntektene er renter og utbytte, øvrige skatter og avgifter, samt økning i innbetalinger til folketrygden.

De totale utgiftene viser en økning med 9,8 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i 2006. På utgiftssiden øker folketrygden med 3,9 milliarder kroner, eller 6,6 prosent. Utenom folketrygden bidrar blant annet sosiale formål til økningen.

Avsetningene til Statens pensjonsfond - Utland var 67,8 milliarder, en nedgang på 12 milliarder fra 3. kvartal 2006.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB