21356
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21356
Økning i statens utgifter
statistikk
2004-06-04T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter1. kvartal 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i statens utgifter

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 1. kvartal 2004 viser at totale utgifter utgjorde 160 milliarder kroner. Dette er en økning på 8,9 prosent fra 1. kvartal 2003, da de samlede utgiftene utgjorde 147 milliarder kroner.

Økningen i statens utgifter skyldes i stor grad økte overføringer til folketrygden og til andre statlige regnskaper. Etter programområder er det "kirke, utdanning, forskning og kultur" samt "helsevern unntatt folketrygden" som står for den største utgiftsøkningen.

Moderat inntektsøkning

Statsregnskapets 1. kvartal 2004 viser en inntektsøkning på 1,9 prosent fra 1. kvartal 2003. Samlede inntekter utgjør dermed 129 milliarder kroner, mot 127 milliarder for 1. kvartal i fjor.

Til sammen utgjør økningen i inntekter og utgifter at overskuddet før netto avsetning til statens petroleumsfond ble redusert til -31 milliarder for 1. kvartal i år, mot -20 milliarder for 1. kvartal i fjor.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB