21330
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21330
Vekst i både inntekter og utgifter
statistikk
2006-08-25T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2. kvartal 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i både inntekter og utgifter

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 2. kvartal 2006, viser at totale inntekter utgjorde 332 milliarder kroner. De totale utgiftene utgjorde i samme periode 186 milliarder. Veksten i inntekter og utgifter er på henholdsvis 16,4 og 11 prosent sammenlignet med samme periode i 2005

Økningen i statens inntekter skyldes i stor grad økning i innbetalte skatter og avgifter, en økning fra 179,7 milliarder i 2. kvartal 2005 til 210,3 milliarder i 2. kvartal 2006. Også forbedret driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet, samt økte rente- og utbytteinntekter bidrar til veksten.

Økningen i utgifter skjedde i hovedsak i Statsregnskapet unntatt folketrygden, her er økningen på 17,0 milliarder, eller 15,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Programområdene som øker mest er Kirke, utdanning, forskning og kultur - og Helsevern, unntatt folketrygden. Folketrygden i alt viser en moderat økning på 2,3 prosent.

Til sammen utgjør inntektene og utgiftene et overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond-Utland på 146,7 milliarder for 2. kvartal i år, mot et overskudd på 118,3 milliarder for 2. kvartal i fjor.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB