178809_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/aar
178809
Budsjettall oppdatert i Statistikkbanken
statistikk
2014-11-20T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false
Statistikken omfatter hovedpostene i forslaget til statsbudsjett for 2015.

Statsregnskapets inntekter og utgifter2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Budsjettall oppdatert i Statistikkbanken

Regjeringens budsjettforslag for 2015 viser inntekter på 1 329 milliarder og utgifter på 1 199 milliarder kroner.

Statsregnskapet medregnet folketrygden. Inntekter, utgifter og overskudd. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20112012201320142015
A. INNTEKTER I ALT1 223 5241 290 7351 291 8191 293 0281 328 929
Salg av varer og tjenester21 51322 48123 66318 48118 383
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet125 820148 446131 604115 500121 000
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet16 86219 50220 26122 80026 700
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers2 2221 9921 9431 8022 031
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg374524582335291
Overføringer i alt1 056 7331 097 7901 113 7661 134 1101 160 524
 
B. UTGIFTER I ALT952 122996 1441 063 1211 116 3991 199 198
Statens egne driftsutgifter i alt139 589144 030150 437160 281170 079
Nybygg, anlegg mv i alt47 15352 88469 11171 96884 121
Overføringer i alt765 380799 230843 573884 150944 998
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND271 402294 591228 698176 629129 731

Inntektene øker med 36 milliarder kroner i forhold til vedtatt budsjett for 2014. Samtidig øker utgiftene med 83 milliarder kroner. Overskuddet før avsetning til Statens pensjonsfond utland er på 130 milliarder kroner i 2015-budsjettet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB