21340_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21340
Sterk vekst i statsbudsjettets inntekter
statistikk
2005-10-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i statsbudsjettets inntekter

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2006 utgjør de totale utgiftene 669 milliarder kroner, og de totale inntektene nesten 921 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst i utgiftene på 2,2 prosent, og en vekst i inntektene på hele 17,2 prosent i forhold til vedtatt budsjett for 2005.

I budsjettforslaget for 2006 utgjør utgiftene til statskassen unntatt folketrygden en økning på 3,3 prosent, og utgiftene til folketrygden en økning på 0,4 prosent i forhold til budsjettet for 2005. På inntektssiden er det driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet som bidrar til den største økningen, fra 73 milliarder i budsjettet for 2005 til 121 milliarder i budsjettanslaget for 2006. Dette tilsvarer en økning på 65,4 prosent. Anslaget på inntekter fra skatter og avgifter øker også, fra 485 milliarder i vedtatt budsjett 2005 til 557 milliarder i 2006, en økning på 14,9 prosent.

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til Statens petroleumsfond anslås til 251 milliarder kroner i 2006. Dette er en økning på 92,9 prosent i forhold til vedtatt budsjett for 2005, da overskuddet var anslått til 130 milliarder kroner.

Statistisk sentralbyrå har oppdatert tabellene for statsregnskapets inntekter og utgifter etter hovedpost og utgifter etter programområde. Tabellene viser nå regjeringen Bondeviks budsjettforslag for 2006 og vedtatt budsjett for 2005 etter siste oppdatering av statsregnskapets inntekter og utgifter. For tidligere år er det angitt regnskapstall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB