21372_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21372
Økt overskudd
statistikk
2003-01-27T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt overskudd

I vedtatt budsjett for 2003 er overskudd før nettoavsetninger til petroleumsfondet beregnet til 138 milliarder kroner. Dette er en økning på 20,6 milliarder, eller 17,6 prosent, sammenlignet med nysaldert budsjett for 2002.

Årstallene for statsregnskapet medregnet folketrygden viser nå vedtatt budsjett for 2003 og nysaldert budsjett for 2002 etter siste oppdatering. For tidligere år er det gitt regnskapstall.

Inntektene går opp

Samlede inntekter i vedtatt budsjett for i år anslås til 717 milliarder kroner. Dette er en vekst på 19,9 milliarder i forhold til nysaldert budsjett for 2002. Samtidig går de totale utgiftene noe ned, fra 579,8 milliarder i 2002 til 579,1 milliarder i 2003. Nedgangen i utgiftene skyldes i stor grad eierskiftet av sykehusene og de ekstraordinære overføringene til fylkeskommunene i 2002 i forbindelse med denne reformen.

Folketrygdutgiftene øker

Utgiftene over folketrygden anslås i vedtatt budsjett for 2003 å utgjøre 215,7 milliarder kroner. Dette er en økning på mer enn 11 milliarder, eller 5,4 prosent, sammenlignet med nysaldert budsjett for 2002.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB